Nghiệm thu đề tài “Giải pháp phát triển đảng viên trong sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay”


Toàn cảnh buổi nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học.

Đề tài nghiên cứu khoa học “Giải pháp phát triển đảng viên trong sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay” do ThS. Tô Thị Giang, Chánh Văn phòng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) làm Chủ nhiệm đề tài.

Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài, đồng chí Tô Thị Giang nhấn mạnh, việc nghiên cứu đề tài “Giải pháp phát triển đảng viên trong sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay” là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn cấp thiết được Viện Khoa học tổ chức, cán bộ chọn làm đề tài nghiên cứu trong năm 2020. Điều này xuất phát từ vị trí vai trò quan trọng của công tác phát triển đảng viên mà trong đó có công tác phát triển đảng viên trong sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng trong tình hình mới. Theo đó, đề tài sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm đến một số nội dung nhằm tăng cường xây dựng đội ngũ đảng viên trẻ về tuổi đời, có trình độ trí tuệ cao, phẩm chất tốt, trong sáng về đạo đức, góp phần tạo nguồn kế cận quan trọng, bổ sung vào đội ngũ trí thức của đất nước, đồng thời nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng.

Đồng chí Tô Thị Giang cũng cho biết, đề tài về phát triển đảng viên trong sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng là vấn đề khó, phạm vi nghiên cứu rộng khắp cả nước và được tiến hành điều tra nghiên cứu ở nhiều loại hình trường đại học, cao đẳng.

ThS. Tô Thị Giang, Chánh Văn phòng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương), Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu.

Tại buổi nghiệm thu, đề tài nghiên cứu nhận được nhiều ý kiến phản biện sâu sắc của các thành viên trong Hội đồng. Tuy nhiên, Hội đồng đều đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu của đề tài và cho rằng, đây là công trình nghiên cứu khoa học công phu, có tính ứng dụng cao, thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm và tinh thần nghiên cứu nghiêm túc của Ban Chủ nhiệm đề tài.

PGS, TS. Trần Quốc Toản, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài.

PGS, TS. Trần Quốc Toản, Nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu có phương pháp tiếp cận vấn đề tốt, phương pháp nghiên cứu mang tính hệ thống với nguồn tư liệu dồi dào, phong phú, có sự chọn lọc công phu và nguồn gốc rõ ràng.

Đồng chí Chủ tịch Hội đồng cũng cho biết, đề tài về vấn đề phát triển đảng viên trong sinh viên là một vấn đề cụ thể, tuy nhiên nhìn nhận thẳng thắn, đây lại là vấn đề mang tầm chiến lược quan trọng của Đảng khi sinh viên chính là thế hệ trẻ, đội ngũ kế cận mang tính trí tuệ của tương lai đất nước. Bởi vậy, điều này cần nhận được sự quan tâm sâu sắc hơn nữa của tất cả các cấp từ Trung ương đến địa phương, nhất là cấp cơ sở.

Đồng chí Trần Quốc Toản nhận định, đề tài nghiên cứu đạt được chất lượng cao tuy nhiên Ban Chủ nhiệm có thể cân nhắc thêm một số quan điểm nghiên cứu để hoàn thiện đề tài sâu sắc hơn như: phân tích kỹ thêm nội hàm phát triển đảng viên để làm rõ mạch logic trong quá trình nghiên cứu; đánh giá thêm vai trò của các tổ chức đảng cơ sở, tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là đoàn thanh niên trong nhà trường; phân tích thêm vấn đề môi trường sống và phấn đấu ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt tư tưởng, nhận thức của sinh viên đặt trong bối cảnh mới của đất nước; đặt vấn đề phát triển đảng viên trong sinh viên trên nền tảng phát triển con người, phát triển công dân…

Kết thúc buổi nghiệm thu, đề tài khoa học “Giải pháp phát triển đảng viên trong sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay” được Hội đồng đánh giá đạt loại xuất sắc.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất