Thanh Hóa: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong hệ thống chính trị
Người dân đến làm thủ tục hành chính được cán bộ bộ phận một cửa thị trấn Cành Nàng (Bá Thước) hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo.

Tháng 11-2019, đồng chí Hoàng Trung Thịnh là cán bộ Thanh tra UBND huyện Yên Định được luân chuyển về làm Phó Chủ tịch UBND xã Định Hải. Ở cương vị công tác mới, dù chuyên môn khác trước rất nhiều, song đồng chí đã bám sát cơ sở, trực tiếp đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những ý kiến, kiến nghị của các tổ chức đoàn thể, nhân dân, tạo niềm tin của đảng viên và người dân địa phương. Trải qua quá trình công tác, với sự nỗ lực của bản thân, đồng chí Hoàng Trung Thịnh đã xây dựng mối đoàn kết nội bộ và được cán bộ, đảng viên, nhân dân tín nhiệm bầu tham gia Ban Thường vụ, giữ cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã (tháng 7-2020) và từ tháng 11-2022 đến nay đảm nhận cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm tích lũy sau 4 năm công tác ở cơ sở, đồng chí Hoàng Trung Thịnh đã cùng Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Định Hải giữ vững ổn định hệ thống chính trị, rà soát lại quy hoạch mạng lưới giao thông, thủy lợi để tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng; tạo điều kiện cho người dân phát huy thế mạnh các làng nghề truyền thống, nâng cao chất lượng sản phẩm như: Tương làng Ái, miến làng Boi, sản xuất đồ gỗ, đá mỹ nghệ..., góp phần nâng  thu nhập của người dân trong xã lên 65 triệu đồng/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 0,4%... Với sự nỗ lực cố gắng của đồng chí Hoàng Trung Thịnh và cấp ủy, chính quyền địa phương, Định Hải phấn đấu đến tháng 6-2024 hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hà Trung, chia sẻ: Trên cơ sở công tác quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch ĐT, BD, bổ nhiệm, luân chuyển nhằm chuẩn hóa, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác cán bộ trong tình hình mới; trong đó, ưu tiên đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị (LLCT) để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt ở xã, thị trấn. Đồng thời triển khai đồng bộ công tác quản lý cán bộ theo đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục ở tất cả các khâu; ban hành và thực hiện các quyết định, quy định, kế hoạch về công tác cán bộ theo quy định. Kết quả, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Hà Trung đã cử 8 đồng chí học lớp cao cấp LLCT, 90 đồng chí học trung cấp LLCT, 325 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện 100% các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đều có trình độ chuyên môn đại học và trung cấp LLCT trở lên. Cũng trong thời gian này, huyện đã bổ nhiệm 9 đồng chí, bổ nhiệm lại 12 đồng chí, điều động, luân chuyển 27 đồng chí, giới thiệu ứng cử 10 đồng chí, hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 15 đồng chí; đã bố trí 1 đến 2 chức danh cán bộ chủ chốt không phải người địa phương tại 19/20 xã, thị trấn, trong đó 3 xã có cả 2 chức danh bí thư và chủ tịch không phải người địa phương.

Trước yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đổi mới, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác ĐT, BD cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhằm chuẩn bị nguồn cán bộ lâu dài cho tỉnh. Thực hiện các quy định, kết luận của Trung ương về công tác ĐT, BD cán bộ, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành và triển khai thực hiện Kết luận số 934-KL/TU ngày 5-9-2022 về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về công tác tổ chức cán bộ phù hợp với các quy định mới của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh; rà soát, khắc phục, xử lý những thiếu sót trong công tác cán bộ theo Kết luận số 27-KL/TW ngày 21-2-2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ tiếp theo, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu của Trung ương. Thường xuyên rà soát, kịp thời thay thế, điều động, sắp xếp lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các ngành, các cấp để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ...

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động, luân chuyển 316 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Cũng trong thời gian này, tỉnh đã mở 2.583 lớp bồi dưỡng LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho 275.697 lượt học viên. Các lớp bồi dưỡng đã góp phần bổ sung kiến thức về LLCT, về khoa học lãnh đạo, quản lý, giúp học viên rèn luyện kỹ năng, phương pháp công tác và ý thức tổ chức kỷ luật. Từ đó, giúp cán bộ các cấp vận dụng kiến thức vào việc hoạch định, tổ chức thực thi và phân tích chính sách, giải quyết tình huống ở địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong thực tiễn, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, xây dựng đời sống văn hóa và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Để nâng cao chất lượng công tác ĐT, BD cán bộ, thời gian tới, tỉnh tiếp tục làm tốt công tác quy hoạch, ĐT, BD cán bộ theo vị trí, chức danh công việc nhằm bảo đảm cho đội ngũ cán bộ đạt chuẩn về trình độ LLCT, chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh trong xây dựng và hoạch định các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Làm tốt công tác phát hiện, tạo nguồn, ĐT, BD và sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao chính là góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất