Thời sự - Chính trị
Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2019
15:26' 23/1/2019

Sáng ngày 23-1-2019, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tổ chức tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng của các trường đại học, cao đẳng Hà Nội. Đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội chủ trị hội nghị.
Đồng chí Vũ Tuấn Dũng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Trường Đại học, Cao đẳng
Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Năm 2018, Đảng ủy Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đồng thời sơ kết, đánh giá công tác xây dựng đảng giữa nhiệm kỳ đại hội (nhiệm kỳ 2015-2020); triển khai có hiệu quả công tác xây dựng đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018; đẩy mạnh các hoạt động của các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường.

Trong năm, Đảng ủy Khối đã tổ chức triển khai học tập các nghị quyết Trung ương 7,8 (khóa XII) cho hơn 700 lượt cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc cấp ủy cơ sở triển khai kế hoạch học tập nghị quyết và Chỉ thị 05-CT/BCT cùng với chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Toàn Đảng bộ Khối đã tổ chức khoảng 300 lớp học tập, quán triệt triển khai các văn kiện, nghị quyết của Trung ương và học tập chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị, thông tin thời sự, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhằm kịp thời định hướng tư tưởng, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối đã chỉ đạo đảng ủy, ban giám hiệu các trường phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành trong cả nước tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018. Năm học 2018 – 2019, các trường đại học, cao đẳng trong Khối được giao gần 102.000 chỉ tiêu, đến hết tháng 9-2018 đã tuyển sinh được gần 78.786 sinh viên, đạt 77%; nhiều trường đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh, tuyển không đủ chỉ tiêu, nhất là trường ngoài công lập và trường cao đẳng.

Chủ trương thực hiện cơ chế tự chủ đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập được đẩy mạnh. Đã có 9 cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Khối thực hiện cơ chế tự chủ. Các mô hình thí điểm tự chủ các trường trong Khối bước đầu đánh giá tích cực, hiệu quả: Chủ động mở mã ngành và phát triển chương trình đào tạo theo nhu cầu xã hội; phương pháp và nội dung giảng dạy tiếp cận chuẩn quốc tế; các thủ tục hành chính được đơn giản hóa; các trường chủ động hơn trong thành lập mới, sáp nhập, chia tách, giải thể, nâng cấp các đơn vị nhà trường…

Các trường tổ chức có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học; công tác hợp tác quốc tế đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường được đẩy mạnh, nhiều chương trình, cơ sở giáo dục đã được kiểm định theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Trong Khối đã có 28/66 trường được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Cũng trong năm, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện đánh giá sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ, phân tích rõ thuận lợi, khó khăn, khẳng định những kết quả nổi bật đạt được; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; rút ra một số kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành; từ đó, đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến năm 2020. Đảng bộ Khối cũng đã triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) phù hợp với đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của các cấp ủy cơ sở đảng trong Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối cũng thường xuyên quan tâm chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc chú trọng bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Năm 2018, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 2.953 đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, hạn chế những sai phạm xảy ra ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá và thống nhất những tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Việc quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và xây dựng kế hoạch, chương trình của Đảng ủy, chi ủy ở một vài trường còn chậm, chưa theo kịp diễn biến tình hình mới, chưa thực sự gắn với những nhiệm vụ của đơn vị. Công tác quản lý đảng viên chưa bài bản, còn để thiếu sót trong kỹ thuật nghiệp vụ đảng viên; công tác phát triển đảng viên còn chậm. Một số tổ chức cơ sở đảng chưa tổ chức thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra; việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế, gặp khó khăn trong triển khai thực hiện. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các tổ chức cơ sở đảng có lúc còn chậm, chất lượng báo cáo chưa phản ánh sâu sắc và đầy đủ tình hình tại cơ sở.

Hội nghị đã thống nhất nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong năm 2019, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ còn lại của nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các thông tin và luận điệu sai trái của các thế lự thù địch tại các trường đại học, cao đẳng trong Khối; triển khai chuyên đề học và làm theo Bác năm 2019; cấp ủy cơ sở lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm hoạc 2018-2019, chỉ đạo phương án tuyển sinh năm 2019; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới giáo dục và đào tạo; tập trung thực hiện Chương trình 02-CTr/ĐUK ngày 22-4-2016 của Đảng ủy Khối về “Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ Khối các Trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội”; chuẩn bị tốt các điều kiện cho đại hội Đảng cơ sở trong Đảng bộ Khối.

Đại diện các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn
"Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" năm 2018 nhận phần thưởng.

Năm 2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tặng giấy khen 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu"; 20 chi bộ và đảng bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" 5 năm liền (2014-2018); tặng Giấy khen không định kỳ cho 22 tổ chức cơ sở đảng đã có thành tích xuất sắc trong công tác phát động ủng hộ Quỹ "Vì biển đảo Việt Nam"; 122 đảng viên có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong nhiệm vụ được giao; 13 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát.
Thanh Xuân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS