Văn kiện - Tư liệu
Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng
8:47' 24/7/2011
Trong phiên họp toàn thể của Quốc hội khoá XIII tại hội trường chiều 23-7, nhận được 457 số phiếu bầu trên tổng số 498 đại biểu có mặt, đồng chí Nguyễn Sinh Hùng đã được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIII. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.


- Ngày sinh: 18-1-1946.
- Quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.
- Dân tộc: Kinh.
- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 26-5-1977.
- Ngày chính thức: 26-5-1978.
- Trình độ được đào tạo:

+ Giáo dục phổ thông: 10/10.
+ Chuyên môn nghiệp vụ: Kinh tế, Tài chính - Kế toán.
+ Học hàm, học vị: Tiến sĩ.
- Khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2002), Huân chương Ít-sa-ra của Lào (năm 2007).
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI.
- Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, XI.
- Đại biểu Quốc hội khóa X, XI, XII, XIII.

Tóm tắt quá trình công tác:


9-1966 - 12-1970:
Sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội.
1-1972 - 12-1977:
Cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương, Bộ Tài chính.
1-1978 - 9-1982:
Nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Kinh tế Các Mác, Bun-ga-ri.
10-1982 - 10-1986:
Phục trách Phòng Tổng hợp rồi Trưởng phòng Tổng hợp, Phó Vụ trưởng, sau là Vụ trưởng Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản, Bộ Tài chính.
10-1986 - 1-1990:
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Chánh văn phòng Bộ Tài chính; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Kinh tế Trung ương.
2-1990 - 9-1992:
Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính.
10-1992 - 11-1996:
Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Tài chính

11-1996 - 6-2006:
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại biểu Quốc hội khóa X, XI.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ 7-2006 đến nay:
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Phó bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ; đại biểu Quốc hội khóa XII.
Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.; Đại biểu Quốc hội khóa XIII.


23-7-2011, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS