Văn kiện - Tư liệu
Tài liệu phục vụ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2012
16:47' 14/9/2012Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Tài liệu phục vụ thi nâng ngạch lên chuyên viên chính năm 2012.
Tài liệu gồm 6 chuyên đề. Mỗi chuyên đề có 2 định dạng file để thí sinh tiện sử dụng.

Chuyên đề 1
Chuyên đề Hệ thống chính trị

Chuyên đề 2
Chuyên đề Xây dựng Đảng

Chuyên đề 3
Chuyên đề Nhà nước pháp quyền

Chuyên đề 4
Chuyên đề Hành chính và CCHC

Chuyên đề 5
Chuyên đề Công chức - Công vụ

Chuyên đề 6
Chuyên đề Kinh tế thị trường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS