Văn kiện - Tư liệu
Danh sách phòng thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016
14:35' 26/10/2016Ban Tổ chức Trung ương thông báo danh sách phòng thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 (xem file đính kèm).

1. Danh sách phòng thi miền Bắc
2. Danh sách phòng thi miền Trung - Tây Nguyên
3. Danh sách phòng thi miền Nam

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS