Văn kiện - Tư liệu
Tiểu sử đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
21:21' 6/2/2016
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quyết định số 01-QĐNS/TW về việc phân công Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XII. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Tạp chí Xây dựng Đảng xin giới thiệu tiểu sử đồng chí Phạm Minh Chính.


Đồng chí Phạm Minh Chính


Ngày sinh: 10-12-1958
Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
Dân tộc: Kinh

Chức vụ:

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII
Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tóm tắt quá trình công tác

- Năm 1984, được phân công làm Nghiên cứu viên Khoa học Cục Nghiên cứu Khoa học, Kinh tế và Kỹ thuật, Bộ Nội vụ.

- Đến năm 1989, được điều động sang công tác tại Bộ Ngoại giao, làm Bí thư Thứ ba rồi Thứ hai tại Đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Ru-ma-ni.

- Năm 1996, được điều trở lại Việt Nam, công tác tại Bộ Công an,

- Năm 2000, bảo vệ Luận án Tiến sỹ Luật.

- Năm 2006, được bổ nhiệm Phó Tổng Cục trưởng Bộ Công an.

- Từng là Chuyên viên Cấp cao Văn phòng Chính phủ; là giảng viên đại học kiêm nhiệm với học hàm Phó Giáo sư.

- Ngày 25-4-2007, được Thủ tướng Chính phủ phong quân hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân.

- Tháng 12 năm 2009, được Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ Phụ trách Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

- Ngày 3-2-2010, được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an.

- Ngày 9-3-2010, được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước phong học hàm Phó Giáo sư chuyên ngành Luật.

- Ngày 16-7-2010, được Thủ tướng Chính phủ quyết định thăng cấp bậc từ Thiếu tướng lên Trung tướng.

- Ngày 12-8-2010, được Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

- Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

- Tháng 8-2011, được bổ nhiệm làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

- Tháng 4-2015, được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

- Tháng 1-2016: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, được bầu vào Bộ Chính trị.

- Ngày 4-2, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 01-QĐNS/TW phân công giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS