Văn kiện - Tư liệu
Cập nhật tài liệu mới nhất phục vụ thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011
22:14' 29/9/2011Thực hiện Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Nghị định số 24/2010/NĐ-CP, ngày 15-3-2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, việc tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan đảng, đoàn thể và nhà nước được thực hiện thống nhất theo kế hoạch của Bộ Nội vụ. Căn cứ Quyết định số 1344/QĐ-BNV, ngày 11-7-2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2011 theo nguyên tắc cạnh tranh, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính và kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2011. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu tài liệu phục vụ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2011.

Do sơ suất của quá trình biên soạn tài liệu nên có một số sai sót trong việc đánh số tiểu mục của phần V - Chuyên đề hệ thống chính trị (bản cũ). Đề nghị các đồng chí tải lại bản đã hiệu đính để sử dụng.


Tải Chuyên đề hệ thống chính trị (hiệu đính)

Tải Chuyên đề công tác xây dựng đảng
Tải Chuyên đề Nhà nước pháp quyền
Tải Chuyên đề hành chính và CCHC
Tải Chuyên đề công vụ - công chức
Tải Chuyên đề kinh tế thị trường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS