Văn kiện - Tư liệu
Chế độ điều dưỡng người có công với cách mạng
21:10' 5/10/2010


Liên Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BTC-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn chế độ chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành từ ngày 25-10-2010.

 

Thông tư liên tịch quy định 6 đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng mỗi năm một lần gồm: 1- Người hoạt động cách mạng trước ngày  1-1-1945; 2- Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; 3- Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 4- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B (gọi chung là thương binh), bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên đang sống tại gia đình; 5- Người có công giúp đỡ cách mạng được Nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước”; 6- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Ngoài ra, còn có chế độ điều dưỡng luân phiên 5 năm một lần dành cho 6 đối tượng khác gồm:  1- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ’; 2- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến; 3- Người có công giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến; 4- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động dưới 81%; 5- Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật dưới 81% đang sống tại gia đình; 6- Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

Liên Bộ cũng quy định 2 chế độ điều dưỡng. Điều dưỡng tại các cơ sở điều dưỡng, thời gian tối đa là 10 ngày (không kể thời gian đi và về) với  mức chi điều dưỡng 1.500.000 đồng/người/lần.

Đối với điều dưỡng tại gia đình, mức chi điều dưỡng là 800.000 đồng/người/lần.

Thông tư nêu rõ, về chế độ bảo hiểm y tế, người có công với cách mạng và thân nhân của họ được cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng và pháp luật về bảo hiểm y tế.

* Trước đó, ngày 6-4-2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2010/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, tất cả các mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng đối với từng đối tượng người có công đều sẽ tăng so với quy định cũ.

Cụ thể, người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 thuộc diện thoát ly được hưởng mức trợ cấp là 861.000 đ/tháng (trước là 767.000đ) và hưởng thêm phụ cấp 146.000 đ/thâm niên (trước là 130.000đ); diện không thoát ly là 1.462.000đ/tháng (trước là 1.302.000 đ)...

Thân nhân liệt sĩ được trợ cấp hàng tháng từ 770.000đ đến 1.376.000đ/tháng (trước là 685.000đ - 1.225.000đ); Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến được trợ cấp 646.000đ/tháng (trước là 575.000đ)...

 
Nguồn: Thông tư liên tịch số 25/2010/TTLT-BTC-BYT-BLĐTBXH

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS