Văn kiện - Tư liệu
Tiến tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng :
Tiêu chuẩn và phẩm chất của người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng
10:0' 12/4/2010


1. Bản lĩnh chính trị vững vàng, không dao động trước những khó khăn, thử thách, luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân.

2. Có chuyên môn, nghiệp vụ công tác tổ chức, những kiến thức về tâm lý học, khả năng hiểu biết, đánh giá, sử dụng con người, kiến thức về quản lý nhà nước… và có phương pháp làm việc khoa học.

3. Có khả năng dự báo, khả năng phân tích, tổng hợp, có tư duy độc lập; có thực tế và kinh nghiệm về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

4. Có khả năng thuyết phục, quy tụ được mọi người, là trung tâm của sự đoàn kết trong cơ quan; có vốn sống và kinh nghiệm ứng xử.

5. Có lòng nhân ái, bao dung và gần gũi với mọi người, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và mạnh dạn đổi mới.

6. Trung thực, khách quan, công tâm, công bằng, dân chủ.

 

                                                    (Nguồn: Ban Chỉ đạo cuộc thi)

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS