Văn hóa - Xã hội
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục giảm giá điện, giảm tiền điện lần 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19
17:14' 4/6/2021
Để tiếp tục góp phần chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 kéo dài, vừa qua Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ để đề xuất Chính phủ cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3. Ngày 2-6-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-CP về phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện.


Căn cứ văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 3-6-2021 về việc triển khai thực hiện phương án hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện (đợt 3) cho các khách hàng sử dụng điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xin thông tin về phương án thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19 đợt 3 như sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện:
a) Hỗ trợ giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ diện cho kinh doanh bằng giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20-3-2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và quy định giá bán điện cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan).

b) Hỗ trợ giảm tiền điện (giá trị trước thuế) trực tiếp cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí, mua điện từ các tổng công ty điện lực/công ty điện lực thuộc EVN và các đơn vị bán lẻ điện, mức giảm như sau: 
+ Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.
+ Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVI-19.
Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 8-2-2021 về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Thời gian hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền đợt 3 cho khách hàng sử dụng điện theo quy định tại mục 1: là 7 tháng từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6 đến kỳ hóa đơn tiền điện tháng 12-2021.

3. Đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm lập hồ sơ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn quản lý thuộc đối tượng được quy định tại mục 1 gửi các tổng công ty điện lực/công ty điện lực để làm căn cứ thực hiện hoàn trả tiền mua buôn điện. Hồ sơ giảm giá bán điện, giảm tiền điện bao gồm:
- Danh sách khách hàng thực tế thực hiện giảm giá điện, giảm tiền điện trong kỳ ghi chỉ số;
- Bảng kê số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong kỳ ghi chỉ số có xác nhận của đại diện hợp pháp của đơn vị bán lẻ điện;
- Đối với khách hàng sử dụng điện thực hiện giảm giá điện tại điểm a mục 1, đơn vị bán lẻ điện có trách nhiệm phối hợp với tổng công ty điện lực/công ty điện lực để cung cấp đủ hồ sơ phục vụ tính toán tiền điện tại công tơ tổng của kỳ ghi chỉ số. Đối với khách hàng sử dụng điện được giảm tiền điện tại điểm b mục 1, thực hiện theo thời gian nhận được danh sách các cơ sở phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí được quy định tại mục 4.

4. Danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 không thu phí được giảm tiền điện do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho các đơn vị điện lực. 

5. Sau thời gian giảm giá điện, giảm tiền điện quy định tại mục 2 áp dụng giá bán điện theo quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT hoặc tại quy định khác thay thế.

Theo ước tính của EVN, số tiền hỗ trợ giảm giá điện cho cơ sở lưu trú du lịch khoảng 1.470 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT) và số tiền hỗ trợ giảm tiền điện cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 khoảng 100 tỷ đồng trong đợt này.

Như vậy, đến nay mặc dù EVN cũng gặp rất nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19 nhưng trên tinh thần tích cực chia sẻ với những khó khăn trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt đối với các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành để cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện trong 3 đợt trong các năm 2020 và 2021 với tổng số tiền là hơn 13.800 tỷ đồng.
P.V

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS