Thời sự - Chính trị
Bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng trong CAND
21:21' 11/1/2022
Sáng 11-1-2022, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị


Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ, năm 2021, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền các địa phương, sự ủng hộ của nhân dân, Đảng ủy CATW và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ CAND đã phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, khắc phục những khó khăn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Đồng chí Trần Quốc Tỏ phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực tuyệt đối, Đảng ủy CATW, cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các cấp trong Đảng bộ CATW đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND triển khai hiệu quả các nhiệm vụ của năm đầu tiên trong nhiệm kỳ Đại hội, phát huy vai trò xung kích, “tuyến đầu” trong phòng, chống dịch COVID-19, vừa bảo đảm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quan trọng, làm nền tảng và tạo khí thế, động lực, quyết tâm chính trị lan tỏa trong xã hội. 

Bên cạnh đó, Đảng ủy CATW đã chủ động tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương. Nghiên cứu, quán triệt, triển khai nghiêm túc Văn kiện và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; chủ động tổ chức sơ kết đánh giá 1 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phong phú, thiết thực, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng tổ chức đảng từ cấp cơ sở thật sự trong sạch, vững mạnh. Ban hành Quy chế làm việc và Chương trình công tác toàn khóa của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc…

Đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng uỷ CATW đã chỉ đạo triển khai các kế hoạch, biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các sự kiện đặc biệt quan trọng và đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Triển khai quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác đấu tranh với tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, liên quan đến “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm cướp giật, đánh bạc; các vi phạm về tung tin giả, xuyên tạc, không đúng sự thật liên quan đến công tác phòng, chống COVID-19… Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án kinh tế liên quan chức vụ, tham nhũng. Hoàn thành và đưa và vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân… Thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy vai trò nòng cốt, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Thành lập Bộ Chỉ huy tiền phương công tác phía Nam và phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với chủ đề: “Lực lượng CAND – Lá chắn phòng, chống dịch COVID-19 – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội”…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, nhìn lại một năm thực hiện nhiệm vụ, có thể khẳng định lực lượng CAND đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức đạt được kết quả cao hơn so với năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực công tác, trong điều kiện rất đặc biệt, chưa có tiền lệ trước bối cảnh tình hình dịch COVID-19 bùng phát phức tạp, nguy hiểm hơn so với các năm trước. Điều này đã được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo và ghi nhận tại Hội nghị Đảng ủy CATW diễn ra vào ngày 20-12-2021 và đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu và đánh giá tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 77…

Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý thời gian tới phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng trong CAND; đây chính là nguyên nhân của mọi thắng lợi. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Điều lệ Đảng; chủ trương, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đảng, đóng góp tích cực, trách nhiệm trong công tác xây dựng Đảng; tự mình xây dựng Đảng, trước hết phải gương mẫu, đi đầu trong xây dựng bộ máy, xây dựng đội ngũ, cán bộ; nâng cao bản chất, sự giác ngộ, lòng trung thành với Đảng; xây dựng Đảng bộ CATW gương mẫu, đi đầu, nòng cốt để lãnh đạo toàn lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Đồng chí Tô Lâm phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Đồng thời, tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, các chủ trương chỉ đạo của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đưa việc bồi dưỡng lý luận chính trị, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào nền nếp, thường xuyên. Phấn đấu xây dựng đội ngũ cán bộ CAND vững mạnh toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu nước, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, gắn bó mật thiết với nhân dân; ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên củng cố, kiện toàn các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy; làm tốt công tác phát triển đảng; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ đảng. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ CATW cần phát huy truyền thống đoàn kết, duy trì sinh hoạt cấp ủy thực chất, tính chiến đấu cao, tránh hình thức; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, tinh thần gương mẫu, nêu gương người đứng đầu, đảng viên…

Đồng chí Tô Lâm cũng đề nghị, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong CAND; tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của tổ chức đảng, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của giữ gìn kỷ luật đảng… Đồng chí Tô Lâm tin tưởng, Đảng bộ CATW và lực lượng CAND sẽ tiếp tục đoàn kết một lòng, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022; tiếp tục giữ vững và xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an thân thiện, vì Nhân dân phục vụ. 

Đỗ Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS