Thời sự - Chính trị
Hội nghị tổng kết thi đua ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên (cụm thi đua số 3) năm 2021
21:33' 7/12/2021

Chiều 7-12 tại Phú Yên đã diễn ra Hội nghị tổng kết thi đua ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên (cụm thi đua số 3) năm 2021 theo hình thức trực tuyến đến 13 điểm cầu. Tại điểm cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Cao Hoàng Sơn, Vụ trưởng Vụ Địa phương II (Ban Tổ chức Trung ương). Tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ cơ quan.
Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến đến 13 điểm cầu trong Cụm thi đua.

Báo cáo tổng kết thi đua ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2021 cho thấy, năm 2021, năm khó khăn với các tỉnh khu vực miền Trung - Tây Nguyên; dịch bệnh COVID-19, tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo; đồng thời nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực, ban thường vụ cấp ủy, Ban Tổ chức Trung ương, sự hỗ trợ của các cục, vụ Ban Tổ chức Trung ương, sự phối hợp có trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã tham mưu hoàn thành xuất sắc khối lượng lớn công việc được giao với chất lượng ngày càng nâng lên. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy trực thuộc, địa phương, các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy chế và quy trình công tác. Đã tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy và chính quyền các cấp bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao…


Bên cạnh đó việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số nơi còn hạn chế; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở còn hiện tượng nể nang. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức dôi dư do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã gặp khó khăn; bố trí cán bộ Đoàn quá tuổi quy định còn vướng mắc do không có vị trí để sắp xếp. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo Nghị định 26 của Chính phủ và Hướng dẫn số 27 của Ban Tổ chức Trung ương còn gặp nhiều bất cập, vướng mắc…

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương phát biểu ý kiến tại điểm cầu Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận và nhất trí với một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2022 là: Tập trung tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các chủ trương, giải pháp lớn về công tác tổ chức xây dựng Đảng mà trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; Tham mưu tỉnh, thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của BCH Trung ương (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán  bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị chuyên đề của Trung ương và của địa phương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó trọng tâm là tiếp tục triển khai thực hiện các Quy định, Nghị quyết của Bộ Chính trị, BCH Trung ương Đảng khóa XII…


Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã thảo luận và đề xuất Cụm trưởng và Cụm phó thi đua năm 2022. Theo đó năm 2022 đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng thi đua  là Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Cụm phó thi đua là Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam và Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Nông.

Ngô Khiêm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS