Thời sự - Chính trị
Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý IV năm 2020
22:12' 4/1/2021

Chiều ngày 30-12, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá kết quả công tác quý IV năm 2020, triển khai nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XIII của Đảng tại 68 điểm cầu trên cả nước.
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tại Hội nghị. 

Trong bối cảnh chung tay phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ ở các tỉnh miền Trung và kiểm soát dịch COVID-19, toàn Ngành đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy các cấp, vừa nỗ lực khắc phục khó khăn, vừa triển khai hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Cụ thể: (1) Tham mưu chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và kịp thời tham mưu triển khai các mặt công tác sau đại hội bảo đảm yêu cầu. (2) Chuẩn bị chu đáo, chất lượng các nội dung phục vụ Hội nghị cán bộ toàn quốc, tổng kết công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. (3) Tích cực tham mưu về phương án nhân sự Đại hội XIII; hoàn thành Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử Đại hội XIII trình các hội nghị Trung ương 13, 14 được Trung ương ghi nhận và đánh giá cao.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (ảnh trên) ghi nhận những kết quả đạt được của toàn Ngành trong thời gian qua đã đóng góp quan trọng vào thành tích chung của cả nước, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. Nhân dịp năm mới 2021 và chào đón Tết Tân Sửu, đồng chí gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới tới toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng trong toàn Ngành.

Đồng thời, đồng chí đã nhấn mạnh những kinh nghiệm hay, bài học quý trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng như: Một là, phải luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xuất phát từ tình hình thực tiễn để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; kết hợp hài hòa, chặt chẽ giữa tính phổ biến và đặc thù; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển; đồng thời chống bảo thủ, trì trệ. Hai là, đối với những việc càng khó, càng phức tạp, càng nhạy cảm, càng phải giữ vững nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể và quyết định theo đa số. Ba là, tình hình thay đổi thì nhiệm vụ phải thay đổi; nhiệm vụ thay đổi thì tổ chức phải thay đổi; tổ chức thay đổi thì cán bộ phải thay đổi; cán bộ thay đổi thì tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề phải thay đổi. Bốn là, đối với những việc gì đã chín, đã rõ, thực hiện có hiệu quả, được thực tiễn chứng minh là đúng, đa số đồng tình thì tiếp tục triển khai; những việc mới, chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không còn phù hợp thì mạnh dạn chỉ đạo làm thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, từng bước mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội. Năm là, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe, học hỏi; trong giải quyết công việc thì suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Thời gian tới, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, tập trung tham mưu, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, đồng chí chỉ đạo toàn Ngành tập trung cao độ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Tập trung công sức, trí tuệ tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII trình Hội nghị Trung ương lần thứ 15 bảo đảm dân chủ, khách quan, thận trọng, kỹ lưỡng. Phối hợp, tham mưu phục vụ hiệu quả và tăng cường siết chặt kỷ luật kỷ cương, chống tiêu cực trong công tác bầu cử, tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

2. Phối hợp tham mưu chuẩn bị và tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hướng dẫn về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ nhân dịp Tết Nguyên đán và cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy, chính quyền theo quy định. 

3. Tiếp tục bảo đảm các nhiệm vụ thường xuyên, trong đó, triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định Trung ương 4, 6, 7, 8 khóa XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng vị trí việc làm; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; thực hiện tốt quy định nêu gương…

4. Cảnh giác, đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những thông tin sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch nhằm gây nghi ngờ, chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Chủ động, thích ứng với những vấn đề đột xuất, bất ngờ, không chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để bảo đảm an ninh, an toàn tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng.

5. Đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tạo khí thế mới, vận hội mới, niềm tin để bước vào Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện tổ chức tốt Lễ tổng kết, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 và phát động, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ VI - năm 2021 một cách thiết thực, hiệu quả, ý nghĩa.

Trước đó, ngày 29-12-2020, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Năm 2020, Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu, triển khai đồng bộ, toàn diện, bài bản công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó có nhiều nhiệm vụ quan trọng, những vấn đề khó, nhạy cảm.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.


Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã biểu dương những nỗ lực, phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, góp phần tô thắm, làm đậm nét thêm trang sử vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, chung sức, đồng lòng xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh, xây dựng hình ảnh cán bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương: “Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”.

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương:


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Huân chương của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân. Tạp chí Xây dựng Đảng vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương trao Cờ thi đua của Ban Tổ chức Trung ương cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Giấy khen của Đảng ủy cơ quan cho 4 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Phạm Văn Thuần, Phó Vụ trưởng Vụ V, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ban Tổ chức Trung ương trao quà cho các đồng chí nghỉ hưu theo chế độ.
Tin: Ngọc DiệpẢnh: Ngô Khiêm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS