Thời sự - Chính trị
Infographic: Chống các luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ trước Đại hội XIII của Đảng
16:51' 30/11/2020
Từ nay đến Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch sẽ đẩy mạnh công cuộc chống phá với tính chất công khai, trắng trợn, trực diện nhằm vào công tác nhân sự, đặc biệt là các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Điều này đòi hỏi chúng ta cần phải có những giải pháp đồng bộ, triệt để trong khâu xử lý nhằm ngăn chặn các luận điệu xuyên tạc này.Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS