Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật từ ngày 7 đến ngày 13-9-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
16:54' 16/9/2020

Hoàn thành 100% đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở; tham mưu chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tích cực tham gia góp ý vào văn kiện và phương án nhân sự của các đảng bộ trực thuộc Trung ương để báo cáo Bộ Chính trị. Tập trung hoàn thiện các đề án báo cáo Bộ Chính trị đúng tiến độ, có chất lượng. Tích cực chuẩn bị các nội dung kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, chuẩn bị Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đó là những nội dung chính được báo cáo tại Hội nghị giao ban tuần ngày 14-9-2020 của Ban Tổ chức Trung ương.
Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì cuộc họp giao ban chiều 14-9-2020.


Tuần qua, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục theo dõi, nắm tình hình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, cả nước đã hoàn thành 100% đại hội cấp trên trực tiếp cơ sở; tích cực hoàn thiện dự thảo văn kiện và phương án nhân sự, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Tiếp tục công tác thẩm tra, thẩm định hồ sơ nhân sự chuẩn bị đại hội cấp tỉnh. Thực hiện Kế hoạch tập huấn về khai hồ sơ và sử dụng phần mềm hồ sơ đại biểu dự Đại hội. Tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Trung ương khóa XII và dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII. Xây dựng Kế hoạch phân công các đoàn của Ban Tổ chức Trung ương dự đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các đề án, nhiệm vụ để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Kết luận số 74 năm 2020 của Bộ Chính trị về việc thí điểm mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm một số chức danh. Ban hành công văn xin ý kiến góp ý của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị vào các Dự thảo tài liệu về Quy chế của Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh các nhiệm vụ trọng tâm, Ban Tổ chức Trung ương hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và công tác cán bộ nội bộ, trong đó: Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ, công chức, viên chức; xem xét, quan tâm đến chế độ, chính sách cho cán bộ biệt phái tại cơ quan; kịp thời bổ sung cán bộ, công chức cho các vụ, cục, đơn vị còn thiếu. Tích cực chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng bảo đảm đúng tiến độ, thiết thực và ý nghĩa.

Thời gian tới, Lãnh đạo Ban chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị tập trung cao độ tham mưu chuẩn bị tốt cho đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ban hành Kế hoạch tổ chức các đoàn dự, nắm tình hình đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy của các địa phương, cơ quan, đơn vị để báo cáo Bộ Chính trị. Tập trung nghiên cứu, hoàn thành các đề án, nhất là các đề án trình Hội nghị Trung ương 13, khóa XII, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ; dứt khoát không bao che, tiếp tay, làm công cụ cho chạy chức, chạy quyền. Bên cạnh đó, tích cực chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Tham mưu chuẩn bị tốt nội dung và các điều kiện tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương, tạo khí thế thi đua sôi nổi để đại hội đúng nghĩa là ngày hội của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đồng thời, tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao.
Tin: Ngọc DiệpẢnh: Phạm Giang

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS