Thời sự - Chính trị
Kết quả công tác nổi bật trong tuần từ ngày 10 đến ngày 16-8-2020 của Ban Tổ chức Trung ương
17:27' 19/8/2020
Tuần qua, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tập trung theo dõi, nắm tình hình, kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; theo dõi, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; tham gia góp ý dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; khẩn trương hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên.                                      Toàn cảnh Hội nghị giao ban chiều 17-8-2020.

Trong tuần, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương kịp thời chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều biện pháp thiết thực về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cơ quan, cụ thể: Kiểm tra, đo thân nhiệt đối với tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và những người đến làm việc tại cơ quan; trang bị nước rửa tay sát khuẩn tại các tầng làm việc; tổ chức xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 lần 2 cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thuộc nhóm nguy cơ cao, tiếp tục thực hiện làm việc tại nhà 50%, tại cơ quan 50% đối với cán bộ, công chức công tác tại Đà Nẵng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công việc, nhất là bảo đảm giãn cách xã hội trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo; thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh, tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng tránh dịch bệnh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.
Tiếp tục công tác tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Theo dõi, nắm tình hình đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy của các địa phương, cơ quan, đơn vị để chuẩn bị thật tốt đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đến hết ngày 16-8-2020, cả nước đã tổ chức 1.125/1.312 đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, đạt 85,75%; trong đó, có 32/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành 100% việc tổ chức đại hội cấp trên cơ sở. Đã hoàn thành 12/12 đoàn công tác của các đồng chí ủy viên Ban Bí thư đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại 67 địa phương, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn thực hiện quy trình giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII theo Thông báo của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII. 
Ban Tổ chức Trung ương đã tích cực triển khai và hoàn thiện đề án, nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo cấp có thẩm quyền. Trong đó, tiếp tục tập trung theo dõi, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện Quy trình giới thiệu Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, tham gia góp ý Dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng, nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín.
Thời gian tới, trước nguy cơ dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại nhiều địa phương, đơn vị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo các vụ, cục, đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp “chung sống an toàn với dịch” theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, đôn đốc các đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành và báo cáo tiến độ, kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, tích cực chuẩn bị cho đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; bám sát chương trình công tác, tập trung cao độ hoàn thiện các đề tài, đề án đúng tiến độ, có chất lượng để báo cáo Bộ Chính trị từ nay đến hết tháng 9-2020; tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu cá nhân để hoàn thành thật tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất được giao.

Tin: Ngọc DiệpẢnh: Mai Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS