Thời sự - Chính trị
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019
2:43' 12/1/2020

Sáng 10-1-2020, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đ/c Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương nhấn mạnh: Năm 2019 công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới và đạt nhiều kết quả quan trọng, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả ngày càng được nâng lên, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát đối với công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của UBKT các cấp. Nhận thức trong Đảng, trước hết là trong cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt. Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi và là điểm tựa tinh thần vững chắc để UBKT thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một số văn bản quan trọng nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; trên cơ sở đó, UBKT đã chủ động rà soát, tham mưu giúp cấp uỷ cấp mình sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị mình. 

Cấp ủy các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân đang quan tâm. Điểm nổi bật trong năm nay là tất cả 100% UBKT cấp tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; trong đó, nhiều cuộc kiểm tra được thực hiện quyết liệt, khẩn trương, hoàn thành trong thời gian ngắn với chất lượng, hiệu quả cao. Trong năm 2019, cấp uỷ các cấp đã kiểm tra 51.878 tổ chức đảng và 277.635 đảng viên, có 65.327 đảng viên là cấp uỷ viên các cấp.  UBKT Trung ương và UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3.364 tổ chức đảng và 10.232 đảng viên (có 4.938 cấp uỷ viên các cấp, chiếm 48,2%).

Cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra bảo đảm số lượng và chất lượng. Công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được tăng cường.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật Ngành Kiểm tra Đảng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, công tác kiểm tra của Đảng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ làm chuyền biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp cho môi trường xã hội thêm lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đồng thời, qua kiểm tra, giám sát, Ngành đã phát hiện những vấn đề còn bất cập, sơ hở trong các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời. Nhiều địa phương, đơn vị sau kiểm tra đã quyết tâm khắc phục sai phạm, siết chặt đội ngũ, các phong trào của địa phương, đơn vị có nhiều chuyển biến, mang lại kết quả rõ rệt. 

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 1.111 tổ chức đảng, 18.265 cấp ủy viên các cấp và 54.573 đảng viên, trong đó, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 8 tổ chức đảng, 45 đảng viên, UBKT Trung ương thi hành kỷ luật 111 đảng viên, trong đó có 92 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý (2 Ủy viên Bộ Chính trị, 21 Ủy viên và nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 38 sỹ quan trong lực lượng công an, quân đội (cấp tướng là 23 đồng chí...).

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý, năm 2020 là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, do vậy, vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, UBKT các cấp đối với công tác kiểm tra đảng là hết sức quan trọng và nặng nề. Đồng chí yêu cầu, cấp ủy và UBKT các cấp cần thực hiện tốt một số nội dung sau: Tập trung công tác kiểm tra chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; chú trọng giải quyết đơn thư, các vụ việc, bảo đảm đúng quy định, phục vụ tốt cho việc chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và nhân sự Trung ương khóa XIII. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong công tác kiểm tra; thấy rõ quyết tâm chính trị của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp uỷ, nhất là người đứng đầu phải tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới thực hiện công tác kiểm tra; khắc phục ngay tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” trong công tác kiểm tra. Bên cạnh việc phát huy hiệu quả công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT các cấp cần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện một số quy định của BCH Trung ương, Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương, về giám sát quyền lực trong công tác cán bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS