Thời sự - Chính trị
Tỉnh ủy Bắc Kạn tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36 và Nghị quyết số 22 khóa X
9:45' 13/6/2018
Tỉnh ủy Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nhằm tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 36-NQ/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22 ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; triển khai một số văn bản của Trung ương và thực hiện công tác cán bộ theo quy định.
Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.


Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Du, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 các cấp ủy trong tỉnh đã tổ chức lãnh đạo, quán triệt và triển khai nghiêm túc. Công tác chuẩn bị văn kiện được thực hiện công phu, dân chủ, chất lượng; tổ chức thảo luận nghiêm túc và lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác nhân sự được thực hiện dân chủ, đúng nguyên tắc, đảm bảo  tiêu chuẩn và yêu cầu đổi mới của cấp ủy viên, cơ cấu phù hợp, công tác bầu cử  được thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng nguyên tắc... Công tác thông tin, tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua được thực hiện tốt, công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo an toàn tuyệt đối, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Công tác kiểm tra giám sát, giải quyết phản ánh, khiếu nại tố cáo trước, trong và sau đại hội được thực hiện kịp thời theo đúng quy định, không để xảy ra bức xúc. Việc sắp xếp, phân công cấp ủy sau đại hội đảng bộ các cấp được tiến hành cơ bản, kịp thời, đúng nguyên tắc, cơ cấu nhân sự đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy khóa mới  ngay sau đại hội, đảm bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, việc chuẩn bị cho đại hội của một số cấp ủy chưa được thực hiện chu đáo, việc thăm nắm tình hình, tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của cán bộ đảng viên và nhân dân chưa kịp thời, chưa sâu sát. Quá trình chuẩn bị các loại văn kiện, hồ sơ cho đại hội còn lúng túng, việc nắm quy trình chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng của một số cấp ủy chưa vững; việc xây dựng văn kiện đại hội ở một số cấp ủy chất lượng chưa cao. Báo cáo chính trị đánh giá chưa sâu, việc đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chưa sát với thực tiễn dẫn đến kết quả bầu cử chưa cao…

Công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được các cấp ủy trong tỉnh thực hiện kịp thời. Nhận thức của đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên được nâng lên, vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng được thể hiện rõ hơn, việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở chất lượng sinh hoạt chi bộ… đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng viên tuy đạt và vượt kế hoạch đề ra nhưng chất lượng chưa cao, quy trình hướng dẫn, giúp đỡ có nơi chưa tốt; phong cách lãnh đạo, lề lối  làm việc của một số cấp ủy cơ sở và người đứng đầu còn chậm đổi mới; sức chiến đấu của một số cấp ủy, cơ sở, chi bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ…

Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, kết nạp đảng viên gắn với chia tách chi bộ sinh hoạt ghép trong toàn Đảng bộ đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cấp ủy cơ sở đã đề ra được các giải pháp phù hợp trong công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, chia tách chi bộ sinh hoạt ghép, nhất là địa bàn khó khăn, trình độ dân trí thấp, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quy chế làm việc của các cấp ủy được ban hành đúng quy định và kịp thời điều chỉnh, bổ sung; việc xây dựng chương trình hành động cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên, thường vụ cấp ủy phụ trách cơ sở đã làm cho công tác thăm nắm tình hình, phát hiện những sai sót, giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở kịp thời.

Việc triển khai nghiêm túc, kịp thời với các giải pháp đồng bộ thực hiện Nghị quyết đã góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Ðảng bộ. Ðảng bộ tỉnh hiện có 12 đảng bộ trực thuộc, 496 tổ chức cơ sở đảng, 33.011 đảng viên (hơn 10% dân số), giảm 180 thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng, không còn thôn chưa có đảng viên. Cấp ủy cơ sở có 2.552 đồng chí, trong đó, về chuyên môn có 1.769 đồng chí có trình độ đại học, 528 đồng chí trình độ trung cấp. Về lý luận chính trị, 730 đồng chí có trình độ cử nhân, cao cấp, 1.150 đồng chí trình độ trung cấp. 10 năm qua, toàn tỉnh kết nạp 13.598 đảng viên; luân chuyển 31 cán bộ cấp huyện về xã, sáu cán bộ cấp xã lên huyện, 33 cán bộ từ địa phương này sang địa phương khác và luân chuyển các chức danh khác đối với 67 cán bộ.

Hồng Hạnh


Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS