Thời sự - Chính trị
Giới thiệu thêm 62 người bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
18:39' 24/1/2016Trao đổi với báo chí bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng (ảnh bên), Ủy viên Trung ương khóa XI, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết các đoàn đã giới thiệu thêm 62 người vào BCH Trung ương khóa XII. Trong đó có  gần 50% ủy viên Trung ương khóa XI được các đoàn giới thiệu tái cử, có nhiều đồng chí trong Bộ Chính trị như: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chỉ đạo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa…

Theo giới thiệu của BCH Trung ương khoá XI, có 199 ứng viên để bầu 180 uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII chính thức; có 22 ứng viên để bầu 20 ủy viên dự khuyết. Đại hội đã quyết định số dư để bầu không quá 30%, vì thế nhân sự ứng cử, để cử bổ sung sẽ không được vượt quá 39 người (để bầu cử uỷ viên chính thức và uỷ viên dự khuyết).

Các đồng chí đang là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên BCH Trung ương khoá XI không được BCH Trung ương khóa XI giới thiệu, giờ được đề cử thêm sẽ xin rút theo quy chế bầu cử đã được thông qua tại phiên họp trù bị ngày 20-1. Tuy nhiên việc đồng ý cho rút hay không sẽ do Đại hội quyết định. Đơn xin rút khỏi danh sách bầu sẽ gửi đến Đoàn Chủ tịch để báo cáo Đại hội quyết định bằng bỏ phiếu kín. Nếu nhân sự xin rút nhưng Đại hội bỏ phiếu không cho rút chiếm quá bán thì sẽ đưa vào danh sách bầu vào BCH Trung ương mới. Số ứng viên này cùng với số ứng viên được đề cử không xin rút nếu vượt quá 39 người sẽ được Đại hội XII bỏ phiếu để chốt lại đủ số dư 30%.

PV

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS