Thời sự - Chính trị
Quan hệ đặc biệt Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, không ngừng đơm hoa thơm, kết trái ngọt
15:15' 2/12/2015

Sáng 2-12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và​ thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh ​nước C​ộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 – 2-12-2015) và 95 năm Ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn (13-12-1920 – 13-12-2015). Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự và phát biểu tại Lễ mít tinh. Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng (ảnh bên).Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước,
Thưa đồng chí Thoong-sa-vanh Phôm-vi-hẳn, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam,
Thưa các đồng chí Lào và Việt Nam thân mến,

Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tổ chức Lễ mít tinh trọng thể, hòa cùng niềm vui với Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và 95 năm Ngày sinh của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn (13-12-1920 -  13-12-2015).

Thay mặt Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em, tới đồng chí Đại sứ Thoong-sa-vanh Phôm-vi-hẳn và các bạn Lào những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Các đồng chí và các bạn thân mến,

Cách đây 40 năm, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Lào đã ra nghị quyết lịch sử thành lập Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 02-12-1975. Đây là thắng lợi vang dội mà nhân dân các dân tộc Lào anh em đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, giải phóng hoàn toàn đất nước Lào khỏi ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc, thực dân, hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, viết nên trang sử huy hoàng nhất, rực rỡ nhất của nhân dân Lào, đem lại độc lập, tự do cho nhân dân, đưa Lào bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vô cùng tươi sáng: Kỷ nguyên của Hòa bình, Độc lập, Dân chủ, Thống nhất và Thịnh vượng.

Trong 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân các dân tộc Lào anh em đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo nên diện mạo mới cho nước Cộng h​òa Dân chủ Nhân dân Lào. Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; chính trị xã hội ổn định; an ninh quốc phòng được đảm bảo; vai trò vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; nhân dân các dân tộc Lào đoàn kết, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử đó. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân Lào thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, kiên định và phát huy đường lối đổi mới, củng cố vững chắc chế độ dân chủ nhân dân đi đến mục tiêu xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội đoàn kết, hòa hợp, dân chủ công bằng và văn minh.

Các đồng chí và các bạn thân mến,

Nhìn lại những thắng lợi vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, chúng ta luôn nhớ đến công lao và đóng góp to lớn của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, người anh hùng vĩ đại của dân tộc Lào, lãnh tụ kính yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, người chiến sỹ cách mạng suốt đời hy sinh vì sự nghiệp giải phóng đất nước, vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân Lào. Là một nhà chiến lược tài ba, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn đã hết sức sáng tạo, vận dụng linh hoạt học thuyết cách mạng vào việc giành chính quyền và thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập và tự do thực sự - cho đất nước và nhân dân Lào.

Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn cũng đã đề ra đưòng lối cách mạng đúng đắn, với nhiệm vụ chiến lược của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân là bảo vệ và phát triển đất nước theo hướng tiến lên Chủ nghĩa Xã hội, đem lại đời sống hạnh phúc, ấm no cho nhân dân các dân tộc Lào ngày hôm nay.

Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn không chỉ là nhà lãnh đạo xuất sắc, chiến sỹ cách mạng kiên cường của Đảng và nhân dân Lào mà còn là người bạn lớn, thân thiết, thủy chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Cùng với Hoàng thân Xu-pha-như-vông, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xây dựng nền móng và vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt-Lào trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng hiếm có trên thế giới, được đúc kết trong hai câu thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việt-Lào hai nước chúng ta; Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.”

Nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn về những cống hiến lớn lao cho việc xây dựng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào. Chúng ta luôn khắc sâu lời nói chí tình, chí nghĩa của Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn về mối quan hệ sâu nặng, gắn bó đặc biệt giữa Lào và Việt Nam.

Đồng chí nói: “Trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu dài, toàn diện như vậy... Đó là một thực tế khách quan, một quy luật phát triển của cách mạng hai nước chúng ta.”

Các đồng chí và các bạn thân mến,

Nhân dân Việt Nam rất tự hào có người bạn Lào thủy chung và chân tình luôn kề vai sát cánh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng, phát triển và bảo vệ tố quốc. Ngay từ những năm đầu của thập niên 30 trong thế kỷ trước, phong trào cách mạng của hai nước Việt-Lào đã gắn bó chặt chẽ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Được xây đắp trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lê-nin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào đã tạo nên sức mạnh kỳ diệu về tinh thần và vật chất, giúp nhân dân hai nước vượt mọi khó khăn, thử thách, ngọt bùi cay đắng có nhau, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau sẻ nửa,” chiến thắng mọi kẻ thù, đưa hai dân tộc đến bến vinh quang.

Chúng ta vô cùng tự hào vê mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng Việt-Lào và coi đó là tài sản vô giá cần phải nâng niu, trân trọng và truyền lại cho các thế hệ mai sau. Thực tế đã chứng minh rằng, tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào là nguồn sức mạnh giúp hai nước chúng ta chiến đấu và chiến thắng trên con đường giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Nhân dân Việt Nam luôn nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay đều gắn liền với tình đoàn kết, sự ủng hộ giúp đỡ chí tình của nhân dân Lào anh em. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em về những tình cảm và sự giúp đỡ quý báu đó.

Các đồng chí và các bạn thân mến,

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang phát triển hết sức nhanh chóng và phức tạp, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng sâu rộng đang tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Hơn bao giờ hết, các thế hệ nhân dân hai nước cần luôn ghi nhớ quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào, tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc chúng ta.

Dù cho thời cuộc đổi thay, nhưng lớp trước tiến lên, lớp sau kế bước, tình cảm thủy chung, son sắt giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt- Lào chúng ta không thay đổi và ngày càng được củng cố, ăn sâu bám rễ trong mọi tầng lớp nhân dân.

Trên tinh thần đó, chúng ta hết sức vui mừng nhận thấy, trong những năm qua, nhờ nỗ lực và quyết tâm cao của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực về kinh tế, thương mại đầu tư, giáo dục, y tế; về an ninh, quốc phòng... ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả.

Trước sau như một, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng gìn giữ tình đoàn kết vĩ đại thủy chung trong sáng Việt Nam-Lào; luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc không ngừng củng cố và phát triến mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện đó.

Nhân lễ kỷ niệm trọng thể này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi chân thành chúc nhân dân các dân tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn kính mến sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Lào hòa bình, độc lập và phồn vinh; đồng thời, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển kinh tê-xã hội 5 năm 2011-2015, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Chúc mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và không ngừng đơm hoa thơm, kết trái ngọt.

Chúc sức khỏe các đồng chí, các bạn Lào và Việt Nam thân mến.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nguồn: TTXVN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS