Thời sự - Chính trị
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh CHDCND Lào
20:18' 30/11/2015Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 40 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2015), ngày 30-11, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi Điện mừng đến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Chum-ma-ly Xay-nha-xỏn; Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thoong-xỉnh Thăm-mạ-vông và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Pa-ny Y-a-tho-tu.

Bức điện có đoạn viết: “Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy trong 40 năm qua, nhất là 30 năm của thời kỳ đổi mới, nhân dân các dân tộc Lào anh em dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã giành được nhiều thành tựu to lớn, đáng tự hào trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đem lại diện mạo mới cho nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; chính trị, xã hội ổn định vững chắc; an ninh, quốc phòng được đảm bảo; kinh tế duy trì được đà tăng trưởng cao liên tục trong những năm gần đây; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc không ngừng được cải thiện; nhân dân đoàn kết, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước; vai trò và vị thế quốc tế của Lào ngày càng nổi bật trong khu vực và trên thế giới.

"Chúng tôi luôn tự hào dõi theo và xem thắng lợi của các đồng chí cũng như chính thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng nhân dân các dân tộc Lào anh em, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Tổng Bí thư Chu-ma-ly Xay-nha-sỏn đứng đầu sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa trong công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng thành công một đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng. Chúc các đồng chí thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VII 2011-2015, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào đầu năm 2016".

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Việt Nam - Lào đã gửi Điện mừng đến đồng chí Xổm-xa-vạt Lềnh-xa-vắt, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam; đồng chí Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao gửi Điện mừng đến đồng chí Thoong-lun Xi-xu-lít, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào; đồng chí Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng gửi Điện mừng tới đồng chí Xủn-thon Xay-nha-chắc, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào.


Nguồn: TTXVN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS