Thời sự - Chính trị
Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử
7:18' 25/11/2015
Với đa số đại biểu Quốc hội có mặt tại Hội trường tán thành, chiều 24-11, Quốc hội đã bầu đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.Trước đó, các đại biểu Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia; nghe tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia; tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn về dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Báo cáo cho thấy, 63 đoàn đại biểu Quốc hội đều nhất trí với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về giới thiệu đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Có 1 ý kiến đề nghị báo cáo thêm những người tham gia Hội đồng Bầu cử Quốc gia có được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV hay không.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo như sau: Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân không quy định thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia không được ứng cử đại biểu Quốc hội.

Chỉ có Điều 27 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân quy định “Người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân không được làm thành viên Ban bầu cử hoặc Tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử.”

Như vậy thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia mà đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội thì vẫn được ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ngay sau đó, với 91,70% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia là đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách thành viên Ban kiểm phiếu. Danh sách Ban kiểm phiếu gồm 21 thành viên do đồng chí Huỳnh Văn Tí (đoàn Bình Thuận) là Trưởng ban. 100% đại biểu Quốc hội có mặt đã nhất trí thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng Ban kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ bỏ phiếu. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Kết quả với đa số phiếu tán thành, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng được bầu là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm: đồng chí Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia gồm 16 thành viên: đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; đồng chí Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng; đồng chí Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Nương, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đ
ồng chí Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng thư ký Quốc hội.

Tờ trình nêu rõ: Căn cứ Điều 98 và 99 của Luật Tổ chức Quốc hội quy định Tổng thư ký Quốc hội do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm. Tổng Thư ký Quốc hội đồng thời là Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thực hiện các quy định nêu trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giới thiệu đồng chí ​Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng đoàn Thư ký kỳ họp để Quốc hội bầu giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Sau đó, các đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về: đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; dự kiến nhân sự Tổng Thư ký Quốc hội.

Nguồn: TTXVN

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS