Thời sự - Chính trị
Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương :
Tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng đảng
21:42' 1/10/2015
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, UVTƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Đào Ngọc Dung, UVTƯ Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểuHướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng 1-10-2015, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng, gặp mặt cán bộ chuyên trách công tác đảng và tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc trong công tác xây dựng đảng giai đoạn 2010-2015 của Đảng bộ Khối. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Đào Ngọc Dung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan Trung ương, đại diện các tổ chức đảng thuộc Đảng uỷ Khối cùng 85 tổ chức đảng, 85 đảng viên tiêu biểu.

Hiện nay, Đảng bộ Khối có đội ngũ cán bộ, đảng viên hùng hậu với hơn 6,3 vạn đảng viên và 68 vạn quần chúng ở 63 đảng bộ trực thuộc. Trong suốt chiều dài lịch sử, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan Trung ương luôn nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, trung kiên, mưu trí, dũng cảm, có nhiều đóng góp quan trọng và là chỗ dựa tin cậy, vững chắc cho Đảng, Nhà nước và nhân dân để cùng cả nước làm nên những chiến thắng vẻ vang của dân tộc. Tiếp nối truyền thống đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc mới kiện toàn lại tổ chức, các tổ chức đảng đa dạng về loại hình, khác nhau về chức năng, nhiệm vụ, mô hình tổ chức; cán bộ chuyên trách còn thiếu… song các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã phối hợp tốt với đảng đoàn, ban cán sự đảng và lãnh đạo cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên nỗ lực phấn đấu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, năng lực quản lý, điều hành để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng và trực tiếp vào thành tựu kinh tế - xã hội của cả nước trong những năm qua. Các ban xây dựng đảng và đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác đảng đã vượt qua những khó khăn về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, điều kiện làm việc, tích cực, chủ động, sáng tạo tham mưu, phục vụ để các cấp ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng.

Lần này, BCH Đảng bộ Khối biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu - những tập thể, cá nhân điển hình được các đảng bộ công nhận, suy tôn có nhiều thành tích trong công tác xây dựng Đảng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan Trung ương; mong muốn các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực phấn đấu để đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ Khối và cho sự nghiệp phát triển đất nước. 

Là đảng bộ của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương, các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương có tác động quan trọng và trực tiếp tới sự phát triển của hệ thống chính trị và cả đất nước. Thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Quy định số 101 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; tạo sự đoàn kết, thống nhất trong mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kịp thời nắm bắt và xử lý diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ; xây dựng TCCSĐ trong sạch, vững mạnh và xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác quản lý và phát triển đảng viên. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tổ chức và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, động viên đoàn viên, hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương.

Tin, ảnh: Lê Thuỷ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS