Thời sự - Chính trị
Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 1 lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
11:17' 7/9/2015
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trong không khí hào hùng của những ngày thu Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 lịch sử, Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 1 tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên của 41 tổ chức cơ sở đảng về dự Đại hội.Trong không khí hào hùng của những ngày Thu lịch sử, Đảng bộ Trường Sĩ quan Lục quân 1 vừa tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội. Gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 4.000 đảng viên của 41 tổ chức cơ sở đảng về dự Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trí tuệ - đổi mới”, Đại hội đã quán triệt và sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự thảo Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X; thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ Nhà trường đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ của cách mạng, Quân đội, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm của Nhà trường, triển khai toàn diện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ XV. Trong đó, có nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc; các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, Nhà trường vững mạnh toàn diện; vị thế, uy tín của Nhà trường được nâng cao qua 70 năm  xây dựng, chiến đấu, đào tạo cán bộ và trưởng thành, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của Nhà trường trong những năm tiếp theo. Đại hội đã đề cao tự phê bình và phê bình, kiểm điểm nghiêm túc, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới.
            

Đại hội nhất trí cao về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và chủ trương, giải pháp có ý nghĩa quyết định đến việc nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo cán bộ, xây dựng Đảng bộ Nhà trường TSVM, Nhà trường VMTD, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 17 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu gồm 6 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X.

Phạm Thị NhungTrường Sĩ quan Lục quân 1, Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS