Thời sự - Chính trị
Về thí điểm trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội đảng bộ cấp cơ sở ở Long An
7:14' 20/7/2015
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mỹ Lộc.

Việc thực hiện thí điểm chủ trương trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư tại đại hội của 20 đảng bộ cơ sở ở tỉnh Long An đã nhận được sự đồng thuận cao từ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần quan trọng mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm của đại hội.Chu đáo, nghiêm túc từ các khâu chuẩn bị

Trên tinh thần Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”, ngày 1-8-2014 Tỉnh ủy Long An đã ban hành Kế hoạch số 67-KH/TU để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong toàn tỉnh. Tiếp đó, căn cứ thực tiễn của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn 20 đảng bộ cơ sở thí điểm đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 theo hình thức mỗi đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ chọn một đơn vị (14 đảng bộ xã, 1 đảng bộ phường, 1 đảng bộ cơ quan hành chính, 1 đảng bộ doanh nghiệp, 3 đảng bộ thuộc lực lượng vũ trang).

Để các đơn vị điểm của tỉnh Long An tiến hành đại hội bảo đảm đúng kế hoạch (diễn ra từ ngày 10-3-2015 đến 31-3-2015), các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đao, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức đại hội các đảng bộ cơ sở được chọn làm điểm rất nghiêm túc. Thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc và các ban đảng đã đến đơn vị điểm để giúp cấp uỷ công tác chuẩn bị đại hội, trong đó phân công các ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ đại hội đảng bộ cơ sở ở các đơn vị phụ trách. Kịp thời chỉ đạo, giải quyết khó khăn; xử lý dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc còn tồn đọng ở cơ sở; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trước, trong và sau đại hội. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có văn bản thông báo và kế hoạch riêng cho đảng bộ cơ sở được chọn thí điểm; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, thẩm định công tác chuẩn bị về nội dung, nhân sự, các điều kiện về kinh phí, hội trường... bảo đảm đại hội đảng bộ cơ sở ở các đơn vị điểm tiến hành đúng quy định.

Đối với nội dung văn kiện đại hội ở các đơn vị thí điểm được chuẩn bị chặt chẽ. Hầu hết các báo cáo chính trị thực hiện đúng quy trình, đánh giá nghiêm túc, khách quan về ưu, khuyết điểm... Dự thảo báo cáo chính trị đã lấy ý kiến đóng góp của các chi bộ trực thuộc, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí… Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy thể hiện được tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng thực chất kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế về vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ 2010-2015, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra các biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Công tác nhân sự cấp ủy được chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Các đảng bộ đã phát huy dân chủ khi tổ chức lấy ý kiến của đảng viên về nhân sự cấp uỷ, bí thư cấp ủy và nhân sự đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Số cấp ủy viên được chuẩn bị đều trong quy hoạch và bảo đảm tiêu chuẩn. Danh sách nhân sự bầu BCH, BTV có số dư từ 10-15%. Cơ cấu tỉ lệ cán bộ trẻ, nữ cơ bản theo quy định. Nhân sự đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên được chuẩn bị đúng quy trình, cơ cấu hợp lý, danh sách chuẩn bị đều có số dư.

Kết quả và hạn chế

Theo đồng chí Đỗ Hữu Lâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Long An: Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội ở các đơn vị điểm khá sát thực tiễn, các vấn đề nội bộ được giải quyết tốt, bảo đảm dân chủ bầu cử trong Đảng. Hầu hết nhân sự cấp ủy mới đúng theo dự kiến; trình độ, năng lực, chất lượng cấp ủy khóa mới được nâng lên. Điểm nổi bật là, cán bộ, đảng viên nơi đảng bộ cơ sở thực hiện chủ trương thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đều nhận thức rõ trách nhiệm, thể hiện đầy đủ quyền của đảng viên trong thực hiện chủ trương của cấp trên. Do đó, khi thảo luận, đóng góp văn kiện đại hội, các đại biểu dự đại hội tích cực tham gia với nhiều ý kiến tâm huyết được đại hội biểu quyết thông qua. Tại nhiều đơn vị, văn kiện đại hội đảng bộ được tổ chức lấy ý kiến góp ý của đảng viên thông qua các cuộc họp chi bộ, nên khi đại hội chính thức diễn ra thì các đảng viên cơ bản đều thống nhất cao. Có nơi việc thảo luận, góp ý sâu không chỉ đối với văn kiện đại hội cấp mình mà còn góp ý sâu sắc, thiết thực đối với dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tại đại hội, những ý kiến thảo luận được tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc; nếu có nội dung chưa rõ hoặc có ý kiến khác nhau đều được giải trình sâu, rõ, tạo được sự thống nhất cao trong đại hội.

Khâu quan trọng nhất đó là công tác bầu cử tại đại hội, được thực hiện khá chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế bầu cử trong Đảng, đảm bảo về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp uỷ viên và các phương án nhân sự do cấp uỷ khoá đương nhiệm chuẩn bị. Qua thảo luận dân chủ tại đại hội, có sự thống nhất cao, ít có trường hợp đảng viên ứng cử, đề cử thêm. Do đó, khi tiến hành bầu cử chỉ bầu một lần là đủ số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên. Hầu hết nhân sự dự kiến cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy khóa mới đều trúng cử. Kết quả bầu bí thư, phó bí thư tại 20 điểm đạt tỷ lệ cao từ 90-100% (riêng xã Mỹ Lộc tỷ lệ bầu bí thư cấp ủy đạt 68,75%); tỷ lệ nữ, trẻ đều đạt từ 15-30%.

Tại một vài đảng bộ, đại hội bầu đủ số lượng ban chấp hành, ban thường vụ; nhân sự dự kiến cơ cấu vào chức danh chủ chốt nhưng không trúng cử. Trước vấn đề này, ban thường vụ huyện ủy kịp thời cho ý kiến về nhân sự mới tham gia ban thường vụ để bố trí bí thư, phó bí thư cấp ủy theo phương án dự kiến trước đó, nhằm đảm bảo bầu ban thường vụ có số dôi ra. Qua đó cho thấy, năng lực, uy tín của đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở ngày càng được khẳng định.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục, đó là: Công tác tuyên tuyền về đại hội đảng bộ các cấp chưa được quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Việc trang trí, khánh tiết tại đại hội ở một số nơi chưa thống nhất. Báo cáo chính trị của một số đảng bộ cơ sở còn đánh giá chung chung; phương hướng, nhiệm vụ còn dàn trải, có nơi chưa đề ra được các giải pháp cụ thể. Báo cáo kiểm điểm cấp ủy chưa đi vào trọng tâm, một số nội dung còn trùng với báo cáo chính trị. Một số trường hợp nhân sự là lãnh đạo đoàn thể, công an, quân sự cơ cấu vào ban chấp hành, kết quả trúng cử còn ít. Công tác điều hành tại đại hội có nơi còn lúng túng… Nguyên nhân của những hạn chế là do một số cơ quan, đơn vị chưa phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tiến hành đại hội. Chưa nghiên cứu sâu, kỹ chỉ thị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp. Việc kiểm tra, đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội có mặt còn hạn chế. Việc nắm bắt tình hình nhân sự chưa sâu, nên kết quả bầu cử một số nơi chưa đúng dự kiến.

Một số kinh nghiệm

Từ thực tiễn 20 đảng bộ cơ sở thực hiện đại hội trực tiếp bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, Ban chỉ đạo rút ra được một số bài học kinh nghiệm để vận dụng, triển khai cho các đơn vị tiếp theo.

Một là, các đơn vị được chọn thực hiện thí điểm cần làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong đảng bộ. Vì thế, công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cần được tiến hành một cách sâu rộng, nghiêm túc.

Thứ hai, nơi nào cấp uỷ, các ban đảng cấp trên tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên và phát huy tốt vai trò chủ động của cấp ủy cơ sở trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội thì nơi đó đạt kết quả tốt.

Thứ ba, các cấp ủy cần thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ, quy hoạch cấp ủy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quan tâm quán triệt về yêu cầu cơ cấu cấp ủy tại đại hội để đạt kết quả bầu cử tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt yêu cầu. Công tác nhân sự đại hội phải bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình. Cần nắm chắc tình hình nhân sự cấp ủy, nhất là cán bộ chủ chốt, đồng thời chủ động chuẩn bị nhân sự chủ chốt phải có từ 2 đến 3 phương án để khi bầu không đúng dự kiến thì có phương án thay thế.

Thứ tư, phải xây dựng chương trình đại hội chi tiết, phân công điều hành cụ thể, rõ ràng. Đoàn chủ tịch phải bám sát theo nội dung, chương trình để điều hành đại hội. Việc trang trí, khánh tiết cần được hướng dẫn cụ thể, thống nhất để cơ sở dễ thực hiện.

Thứ năm, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy cấp trên cần phải có kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra, có phân công cấp ủy phụ trách chỉ đạo trực tiếp, thành lập các tổ công tác bám sát, giúp đỡ cơ sở chuẩn bị các điều kiện để đại hội đạt kết quả.

Lâm Quân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 3 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS