Thời sự - Chính trị
Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, mỗi cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ngày 12-10, tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thao chào mừng 89 năm Ngày thành lập Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2019) với sự tham gia của gần 500 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng TP. Hồ Chí Minh và một số cơ quan Trung ương.
Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình và bế mạc vào chiều 12-10. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước chung sức đồng lòng, phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2019 và truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc ta, thực hiện thật tốt các nghị quyết của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần này, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XII đã đề ra.
Sáng 10-10, tại TP. Phủ Lý, Báo Hà Nam tổ chức buổi tập huấn tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Báo cáo viên Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng dự và trao đổi tại buổi tập huấn.
Ngày 10-10, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước vào ngày làm việc thứ tư.
Ngày 9-10-2019, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bước vào ngày làm việc thứ ba. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020.
Hôm nay 8-10 là ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại Hội trường. Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ.
Buổi tọa đàm được tổ chức nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ về vai trò, ý nghĩa của việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên; trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước, đồng thời đánh giá được những kết quả đã đạt được của các cấp ủy, chính quyền trong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII và là năm sẽ diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Vì vậy, nội dung chương trình Hội nghị Trung ương lần này có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2019-2020 cũng như cả nhiệm kỳ và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Hôm nay (ngày 7-10), Hội nghị Trung ương 11 chính thức khai mạc. Dự kiến, trong một tuần làm việc, Trung ương thảo luận nhiều vấn đề quan trọng, nhất là các dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: