Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Báo Tuyên Quang phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 và tập huấn tuyên truyền về công tác xây dựng đảng
20:27' 14/5/2019
Ngày 14-5, tại Tuyên Quang, Báo Tuyên Quang tổ chức Hội nghị phát động Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 và tập huấn tuyên truyền về công tác xây dựng đảng. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng - Cơ quan Thường trực Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng (Giải Búa liềm vàng); lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh cùng toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Báo Tuyên Quang.
Đồng chí Ngô Minh Tuấn (thứ ba từ trái sang), Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng tập huấn cho Báo Tuyên Quang kiến thức về công tác xây dựng đảng và trao đổi kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm tham dự Giải Búa liềm vàng.

Đồng chí Lê Tiến Thắng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao đổi thông tin về công tác xây dựng đảng của tỉnh Tuyên Quang.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tạp chí Xây dựng Đảng truyền đạt, gợi ý, định hướng những vấn đề cần tập trung tuyên truyền về công tác xây dựng đảng. Trong đó, nhấn mạnh nội dung tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, như Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 (khóa XII); nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mịnh; tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; kỹ năng, phương pháp trong quá trình tiếp cận, khai thác, xử lý thông tin khi xây dựng, lựa chọn chủ đề, thể loại sáng tạo các tác phẩm báo chí viết về xây dựng Đảng. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, tổ chức các bài viết có chất lượng tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019.

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi một số vấn đề liên quan đến công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng.


Phát động hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019, đồng chí Tổng Biên tập Báo Tuyên Quang Vũ Thị Bé đề nghị toàn thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Báo Tuyên Quang tích cực tham gia hưởng ứng viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng có chất lượng để tham gia dự Giải. Các tác phẩm cần phải viết đúng, trúng vấn đề công tác xây dựng đảng đang được xã hội quan tâm, nêu được kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đảng gắn với tình hình thực tiễn phong phú ở địa phương.Toàn cảnh Hội nghị.
Thanh Phúc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS