Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng
Sáng 28-5, Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm
2020. Đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng của tỉnh chủ trì Hội nghị.
Tác phẩm “Học Bác từ những điều giản dị” của tác giả Đăng Minh, Báo Công an nhân dân đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Ngày 18-3-2020 Ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) đã ban hành Kế hoạch tổ chức Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 kèm theo Thể lệ Giải (sửa đổi, bổ sung) nhằm thông qua việc tổ chức Giải Búa liềm vàng để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là những nội dung trọng tâm trong Kế hoạch tuyên truyền về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2020. So với Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019, Giải Búa liềm vàng lần thứ V – năm 2020 có 5 điểm mới:
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng gắn với tổ chức Giải Búa liềm vàng, Ban Chỉ đạo Giải ban hành Kế hoạch số 255-KH/BTCTW ngày 18-3-2020 kèm theo Thể lệ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020 với nhiều ĐIỂM MỚI. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng thông tin đến bạn đọc.
Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều sự kiện trọng đại của Đảng và đất nước, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Giải đề nghị Giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020 cần được chỉ đạo sát sao, vừa có tính đổi mới, vừa bảo đảm sự kế thừa.
Tác phẩm “Phát triển đảng viên là người có đạo ở Ninh Bình: Lời giải từ thực tiễn” của các tác giả Kim Toàn - Bùi Quang - Quỳnh Thu, Báo Ninh Bình đoạt Giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Tác phẩm "Đảng mạnh từ những bí thư "Dân tin - Đảng cử" của nhóm tác giả Minh Thu, Thùy Linh, Thu Nguyên, Trung tâm truyền thông Quảng Ninh đoạt giải C - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Tác phẩm “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII” của nhóm tác giả Hồng Hải, Song Minh, Liên Việt, Tạp chí Tuyên giáo đoạt giải C - giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019, xin giới thiệu cùng bạn đọc.
Loạt bài 4 kỳ “Phòng, chống sự tha hóa con người và những lệch chuẩn văn hóa” của tác giả Thiện Văn – Hà Hoàng, Báo Quân đội Nhân dân đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Loạt bài 5 kỳ “Sự lớn mạnh của kinh tế tư nhân và câu chuyện phát triển Đảng” của nhóm tác giả Hiếu Công – Hoài Thu, nhóm trực quan, Báo điện tử Zing.vn đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - năm 2019. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: