Tổ chức
Nghệ An triển khai sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình vào trung tâm y tế cấp huyện
8:49' 11/3/2020
Hiện nay, Nghệ An có 21 trung tâm y tế, trong đó có 12 trung tâm y tế thực hiện 2 chức năng (dự phòng và khám chữa bệnh), 9 trung tâm y tế thực hiện 1 chức năng (dự phòng). 21 trung tâm y tế huyện có 480 trạm y tế cấp xã, 169 khoa, 62 phòng; có 21 trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình huyện. Tổng số biên chế, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của 21 trung tâm y tế và 21 trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình được giao năm 2019 là 5.102 người, hiện có 4.806 người.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long (thứ tư, phải sang) tặng hoa chúc mừng Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2020.

Theo Thông báo số 2100-TB/TU ngày 4-3-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện đúng trình tự, thủ tục sáp nhập bảo đảm  đúng với quy định pháp luật hiện hành. Thời điểm thực hiện việc sáp nhập trong quý I-2020. Sau sáp nhập, dự kiến sẽ giảm được 21 đơn vị sự nghiệp trực thuộc trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình. Tổ chức bộ máy của trung tâm y tế huyện có giám đốc và không quá 3 phó giám đốc đối với trung tâm y tế có giường bệnh; không quá 2 phó giám đốc đối với trung tâm y tế không có giường bệnh. Số khoa, phòng của trung tâm y tế không vượt quá số khoa, phòng do Bộ Y tế quy định. Đồng thời thực hiện nguyên tắc tối thiểu có 5 người mới lập một đầu mối (phòng và tương đương). 

Về biên chế, trước mắt, khi mới sáp nhập, biên chế, số lượng người làm việc được giao bằng tổng số công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 hiện có trong chỉ tiêu của các trung tâm khi sáp nhập. Dự kiến, đến năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế đối với các trung tâm y tế không có giường bệnh, trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo bộ máy chính quyền thực hiện việc rà soát, sắp xếp hợp lý các phòng khám đa khoa khu vực. Nơi đã có cơ sở y tế trên địa bàn cấp xã thì có thể không thành lập trạm y tế xã.

Bá TàiBan Tổ chức Tỉnh uỷ Nghệ An

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 12 - 2021
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS