Tổ chức
Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện mô hình Văn phòng huyện Côn Đảo
22:36' 29/4/2019
Một góc khu trung tâm huyện Côn Đảo.

Vận dụng sáng tạo, linh hoạt chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của Nhà nước về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, mạnh dạn đổi mới tư duy, tạo bước đột phá trong xây dựng mô hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu đã chọn huyện Côn Đảo để xây dựng và ban hành Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND và sáp nhập phòng Tư pháp huyện thành Văn phòng huyện Côn Đảo.


Về tổ chức bộ máy sau khi sáp nhập: Lãnh đạo Văn phòng gồm Chánh Văn phòng và 3 Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng là huyện ủy viên, thành viên UBND huyện.

Các bộ phận trực thuộc gồm 4 bộ phận: Bộ phận Tham mưu - Tổng hợp; Bộ phận Hành chính - Quản trị; Ban Tiếp công dân; Bộ Phận một cửa.

Về biên chế: Theo vị trí việc làm được xác định trong Đề án sau khi sáp nhập, Văn phòng huyện Côn Đảo cần 21 biên chế công chức, 17 hợp đồng lao động khoán việc.

Như vậy, sau khi hợp nhất Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND - UBND và sáp nhập phòng Tư pháp huyện sẽ giảm 5 biên chế công chức (có 2 vị trí cấp trưởng, 1 vị trí cấp phó), giảm 20 hợp đồng lao động theo Nghị định 68, tăng 17 hợp đồng lao động khoán việc.

Nghiên cứu, khảo sát, mô hình khá hiệu quả, góp phần đổi mới mô hình tổ chức cơ quan văn phòng cấp ủy, chính quyền huyện, tổ chức bộ máy, cán bộ được gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo yếu tố liên thông, đồng bộ, khoa học, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; phù hợp với đặc thù huyện Côn Đảo chỉ có chính quyền một cấp (không có cấp xã) tránh sự trùng chéo chức năng, nhiệm vụ. Thống nhất một cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ, trong đó thống nhất một cơ quan tiếp nhận, phát hành văn bản của cấp ủy, chính quyền; tổng hợp thông tin, báo cáo phục vụ cấp ủy, chính quyền.

Việc sắp xếp lại vị trí việc làm, bố trí lại đội ngũ, thực hiện tinh giản biên chế sẽ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tự bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ của mỗi cán bộ, công chức, người lao động. Từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác tham mưu, tổng hợp, giúp việc chung cho cấp ủy, chính quyền huyện, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Mô hình dự kiến triển khai thực hiện từ ngày 1-5-2019.
Ngọc Thảo

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS