Tổ chức
Bộ Nội vụ vừa thông qua phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 - 2021. Theo phương án sáp nhập, Nghệ An có 36 đơn vị hành chính cấp xã sáp nhập thành 16 đơn vị, giảm 20 đơn vị.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp đến năm 2021, định hướng đến năm 2030.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới quyết định chuyển Trường Đại học An Giang thuộc UBND tỉnh An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.
Đảng bộ tỉnh Kon Tum có 441/874 (chiếm 50,46%) thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; 67/441 (chiếm 15,19%) bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố. Kết quả bước đầu của việc thực hiện chủ trương bố trí thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Kon Tum tuy chưa đạt tỷ lệ cao, song đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kon Tum – địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn.
Ngày 25-6-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Lễ bàn giao tổ chức đảng, đảng viên chi cục thuế và kho bạc nhà nước cấp huyện về Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh.
Tỉnh ủy Bình Dương vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030. Theo đó, đến năm 2025 mỗi bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương chỉ có tối đa 1 cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
Tỉnh ủy Kiên Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy trực thuộc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy huyện, thành phố thuộc tỉnh được quy định cụ thể, rõ ràng, từ đó hoạt động của cấp ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy nền nếp, đi vào chiều sâu.
Những kết quả bước đầu trong đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thái Nguyên đã góp phần giảm đầu mối, khắc phục tình trạng dàn trải, trùng lắp; thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức.
Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế của tỉnh Quảng Bình đạt nhiều kết quả. Quá trình thực hiện, rút ra một số kinh nghiệm bước đầu.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: