Tổ chức
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ cơ sở Công ty Cổ phần Sao Mai. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban Đảng và Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” để giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1289/QĐ-TTg kiện toàn và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Hơn một năm qua thực hiện mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung, nhận thức của cán bộ công chức, viên chức cơ quan khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội huyện Hải Hà được nâng lên rõ rệt. Các hoạt động của Khối khi triển khai nhiệm vụ chung tránh được sự chồng chéo, trùng lặp; đội ngũ cán bộ đã có nhận thức và trách nhiệm hơn trong thực hiện nhiệm vụ chung, công tác triển khai nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị chung của địa phương.
Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế. Tổ cũng tham gia ý kiến các báo cáo, đề án lớn về kinh tế của Chính phủ, Thủ tướng trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, UB Thường vụ QH theo chỉ đạo của Thủ tướng.
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em. Phó Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban.
Đổi mới tổ chức và hoạt động của đoàn cấp huyện là nhu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, qua đó đoàn kết, tập hợp, phát huy vai trò và quyền làm chủ của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao uy tín, vị thế, vai trò của đoàn cấp huyện trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước.
Đảng ủy Khối Ngân hàng TP. HCM vừa tổ chức Lễ chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại các đơn vị VietinBank, trực thuộc Đảng ủy Khối Ngân hàng TP. HCM về trực thuộc Đảng ủy VietinBank.
Ngày 17-2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021 và triển khai kế hoạch công tác năm 2017. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay mặt Ban Bí thư trao các quyết định nhân sự.
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng cường công tác xây dựng đảng, các đoàn thể trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trong những năm qua công tác xây dựng đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã được các cấp uỷ, đoàn thể quan tâm chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: