Tổ chức
Thời gian qua, tỉnh Long An tập trung thực hiện Đề án 02-ĐA/TU và Kế hoạch 48-KH/TU ngày 29-12-2017 của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đề án 02 đã tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung, người hoạt động không chuyên trách cấp xã nói riêng.
Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả việc tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đến năm 2021 theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị.
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị quán triệt 2 Nghị quyết trên trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh; chỉ đạo cấp ủy các cấp triển khai sâu rộng trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1445-CV/TU “Chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021”.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo Đại học Thái Nguyên tổ chức tiếp nhận nhân sự, bộ máy tổ chức, tài chính tài sản của Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai vào Trường Đại học Thái Nguyên (Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
HĐND huyện Hoành Bồ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 vừa tổ chức Kỳ họp thứ 11 để bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện và kiện toàn chức vụ Ủy viên UBND huyện. Tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện Hoành Bồ đã thống nhất bầu đồng chí Nguyễn Anh Tú, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hoành Bồ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Như vậy, sau huyện Cô Tô và Tiên Yên, Hoành Bồ là địa phương thứ 3 trong tỉnh Quảng Ninh thực hiện mô hình bí thư huyện ủy đồng thời là chủ tịch UBND huyện.
Trước những yêu cầu mới, đội ngũ những người làm công tác tổ chức xây dựng đảng của tỉnh Điện Biên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lao động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra.
Tại Hội nghị lần thứ sáu, khóa XII của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Qua hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết đã đạt kết quả khá rõ ràng và đáng trân trọng.
Chiều ngày 1-3-2019, Thường trực Tỉnh uỷ Đồng Tháp tổ chức lễ công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ: Quyết định sáp nhập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh vào Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh; Quyết định bổ sung đồng chí Phan Hữu Phước, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ và giữ chức Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Quyết định chỉ định bổ sung 6 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của Văn phòng phục vụ chung các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy từ ngày 1-1-2019. Văn phòng các ban đảng trực thuộc Tỉnh ủy Yên Bái sáp nhập về Văn phòng Tỉnh ủy gồm: Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra.
Sau 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU ngày 24-9-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội”, đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện và để giải quyết, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 29-11-2018 về “Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU”.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: