Tổ chức
Hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời giúp tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nội dung công việc và lộ trình thực hiện các nội dung tại Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 18-2-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08-3-2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017, thời gian qua, các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị tỉnh Tuyên Quang đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung quyết liệt.
Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thí điểm hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng tại các quận, huyện Hồng Bàng, An Dương và Kiến Thụy.
Thời gian qua nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thái Bình đã tiến hành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy. Quan điểm của tỉnh Thái Bình là thận trọng thực hiện từng bước, nội dung nào đã rõ sẽ tiến hành làm trước, nội dung còn mới sẽ vừa làm vừa rút kinh nghiệm với những bước đi cụ thể hoặc thực hiện thí điểm từ đó rút kinh nghiệm để triển khai, nhân rộng. Đến nay, tỉnh Thái Bình đã giảm 77 đầu mối (cấp phòng trở lên), 44 lãnh đạo cấp trưởng (phòng, trung tâm, chi cục), 33 hiệu trưởng các trường, 45 biên chế.
Chiều 30-9, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) đã chính thức ra mắt. Đến dự có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chinh trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chinh trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, địa phương.
Bộ Tài chính vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất các chi cục thuế thành các chi cục thuế khu vực, trực thuộc Cục thuế tỉnh Quảng Ninh.
Đảng ủy cơ quan Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Kỹ thuật Daikou Việt Nam; Chi bộ Công ty TNHH Nidec Copal Precision Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2020.
Tỉnh ủy Hà Giang đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm các đề án hợp nhất Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh với Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thành: Đảng bộ Khối cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; hợp nhất Sở Nội vụ với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thành: Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; hợp nhất Thanh tra tỉnh với cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thành: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh.
Với quyết tâm cao của Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự vào cuộc đồng bộ của các đơn vị và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, Bộ Tài nguyên và và Môi trường đã hoàn thành việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đặc biệt số đầu mối các tổ chức thuộc Bộ đã giảm đáng kể. Về các tổ chức hành chính: giảm 69 tổ chức phòng, chi cục so với năm 2015; về đơn vị sự nghiệp: giảm 10 đơn vị sự nghiệp và 82 tổ chức phòng, đoàn, trung tâm thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các cục, trường, viện, trung tâm trực thuộc Bộ; về số lượng cấp phó: giảm số lượng cấp phó từ 3 xuống 2 đối với hầu hết các đơn vị trực thuộc 5 tổng cục trực thuộc Bộ...
Văn phòng Quốc hội kiến nghị dự kiến thực hiện thí điểm ở 10 tỉnh, thành phố, bao gồm Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Thái Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Tiền Giang. Việc lựa chọn danh sách địa phương đưa vào thực hiện thí điểm cần dựa trên nguyên tắc, đảm bảo đại diện cơ cấu vùng, miền; xét theo đặc điểm của chính quyền địa phương ở đô thị, nông thôn; thực hiện thí điểm đối với những địa phương chủ động có đề xuất được thực hiện thí điểm trước, những địa phương tích cực và sẵn sàng trong việc áp dụng mô hình mới.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: