Nhịp cầu bạn đọc
Lễ kết nạp đảng viên
13:57' 15/2/2007


Hỏi: Thứ tự, nội dung chương trình buổi lễ kết nạp đảng viên như thế nào?

 NGUYỄN ĐỨC THUẬN

 HT:2BA-163

 Đồng Xoài, Bình Phước 

 Trả lời: Mục 3.12, điểm d, về tổ chức lễ kết nạp đảng viên, Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, số 03 ngày 29-12-2006 của Ban Tổ chức Trung ương đã ghi: Chương trình buổi lễ kết nạp:

- Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca);

- Tuyên bố lý do; giới thiệu đại biểu;

- Người vào Đảng đọc đơn xin vào Đảng;

- Đại diện đảng viên được phân công giúp đỡ đọc bản giới thiệu người vào Đảng;

- Đại diện ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cơ sở hoặc ban chấp hành công đoàn cơ sở đọc bản giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng (nếu có);

- Bí thư chi bộ hoặc đại diện chi uỷ đọc quyết định kết nạp đảng viên của cấp uỷ có thẩm quyền (những người dự lễ kết nạp đứng nghiêm);

- Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ;

- Đại diện chi uỷ nói rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, nhiệm vụ của chi bộ và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị;

- Đại diện đảng uỷ cấp trên phát biểu ý kiến (nếu có);

- Bế mạc (hát Quốc ca, Quốc tế ca)
Bài cùng chuyên mục
Thu đảng phí    (7/5/2007)
Về đại hội đảng    (31/5/2007)
Thẩm tra lý lịch    (15/2/2007)
Lập đảng bộ cơ sở    (15/2/2007)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS