Nhịp cầu bạn đọc
Về chuyển sinh hoạt và kết nạp đảng
9:41' 3/11/2006


HỎI: Hiện nay, Đảng bộ Đường sắt Việt Nam có một số đảng viên ngay sau khi nghỉ hưu theo chế độ thì được các công ty cổ phần (CTCP) ký hợp đồng làm việc có thời hạn:

1. Đảng bộ nơi đảng viên nghỉ hưu và đảng bộ nơi đảng viên đến làm việc (CTCP) đều nằm trong Đảng bộ Đường sắt Việt Nam thì việc chuyển sinh hoạt đảng cho các đảng viên này thực hiện như thế nào? (chuyển sinh hoạt đảng cho những đảng viên đó về nơi cư trú, rồi tiếp tục chuyển sinh hoạt đảng từ nơi cư trú đến tổ chức đảng nơi ký hợp đồng lao động, hay chuyển sinh hoạt đảng trực tiếp từ đảng bộ nơi cơ quan quyết định cho nghỉ hưu về tổ chức đảng nơi ký hợp đồng lao động).

Trường hợp đảng viên đến làm việc tại các công ty ngoài ngành Đường sắt thì việc chuyển sinh hoạt đảng thực hiện như thế nào?

2. Do hợp đồng làm việc tại CTCP có thời hạn (một năm trở lên), nếu đảng viên đã được chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì đảng viên có được tham gia cấp uỷ và giữ các chức vụ trong Đảng tại đảng bộ (chi bộ cơ sở) CTCP như  Điều 3, Điều lệ Đảng không?

NGÔ TRUNG LƯƠNG

  Đảng uỷ Đường sắt Việt Nam

TRẢ LỜI: 1. Điểm 8(8.3), Qui định số 14-QĐ/TW ngày 16-11-2001 của Bộ Chính trị qui định: “Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, phục viên, hoặc thay đổi nơi ở mới lâu dài thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức”. Như vậy, khi có quyết định nghỉ hưu, đảng viên phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức về đảng bộ nơi cư trú, sau đó cấp uỷ nơi cư trú làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng theo qui định đến tổ chức đảng nơi đảng viên ký hợp đồng lao động (kể cả tổ chức đảng nơi đảng viên đến làm hợp đồng thuộc đảng bộ mà đảng viên đó đã sinh hoạt trước đây, hay thuộc đảng bộ ngoài ngành).

2. Nếu là đảng viên chính thức đến làm hợp đồng lao động trên một năm và đã chuyển sinh hoạt đảng chính thức đến tổ chức đảng CTCP nơi đảng viên làm hợp đồng thì đảng viên đó có đầy đủ các quyền qui định tại Điều 3 của Điều lệ Đảng.

HỎI: 1. Cơ quan tôi có một số quần chúng được UBND huyện ký hợp đồng lao động có thời hạn 1 năm và đã làm việc liên tục từ năm 2002 đến nay (mỗi năm ký lại hợp đồng lao động một lần). Hằng năm những quần chúng này đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cán bộ, đoàn viên cơ quan tín nhiệm giới thiệu để chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng.

Tuy nhiên, một số đảng viên có ý kiến vì quần chúng đó không phải là công chức của cơ quan nhà nước, chỉ là lao động hợp đồng ngắn hạn nên không kết nạp được. Vậy ý kiến trên đúng hay sai?

2. Cơ quan tôi có một số nhân viên đã ký hợp đồng lao động và đã làm từ năm 2004 đến nay với thời hạn xác định là 1 năm; cuối mỗi năm ký lại hợp đồng cho năm tiếp theo. Những nhân viên này, trước khi về làm hợp đồng ở cơ quan đã là đảng viên sinh hoạt tại địa phương. Đến nay, chi bộ nơi công tác và nơi cư trú đều yêu cầu những đảng viên đó phải chuyển sinh hoạt đảng về nơi công tác. Nhưng có ý kiến cho rằng, không chuyển sinh hoạt đảng chính thức được mà chỉ có thể chuyển sinh hoạt đảng tạm thời vì những đảng viên đó là lao động hợp đồng ngắn hạn. Vậy ý kiến trên đúng hay sai?                                          

 NGUYỄN THỊ HUỆ

 Kiến Thụy, Hải Phòng

TRẢ LỜI: 1. Quần chúng là cảm tình đảng, được UBND huyện ký hợp đồng lao động có xác định thời hạn một năm (thuộc loại hợp đồng ngắn hạn), có hộ khẩu thường trú tại địa phương, thì thủ tục xét kết nạp đảng thực hiện như sau:

Tổ chức đảng ở địa phương (nơi quần chúng có hộ khẩu thường trú) có trách nhiệm bồi dưỡng, giúp đỡ quần chúng đó phấn đấu vào Đảng. Khi quần chúng có đủ tiêu chuẩn và điều kiện qui định tại Điều 1, Điều lệ Đảng thì xét kết nạp vào Đảng. Trước khi đảng bộ địa phương xét kết nạp quần chúng đó vào Đảng, phải lấy ý kiến nhận xét của tổ chức đảng nơi quần chúng đó lao động hợp đồng.

2. Điểm 8(2.2) Hướng dẫn số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương qui định: “Đảng viên đi công tác, làm việc (kể cả công tác biệt phái), làm hợp đồng, học tập, tham quan, nghỉ mát… thay đổi nơi ở trong nước; đảng viên là cán bộ, công nhân viên ở các doanh nghiệp, là xã viên các hợp tác xã vì không có việc làm phải về nơi ở nghỉ chờ việc… thời gian từ ba tháng đến tròn một năm…” thì phải chuyển sinh hoạt đảng tạm thời (không cắt đảng số tại đảng bộ).

Căn cứ qui định trên, thì đảng viên làm hợp đồng ngắn hạn được chuyển sinh hoạt đảng tạm thời đến đảng bộ nơi làm hợp đồng.

HỎI: Quần chúng ưu tú xin vào Đảng đang còn tuổi đoàn ở một chi bộ ghép có cần phải 2 đảng viên chính thức giới thiệu hay không? (một đảng viên cùng tổ công tác, một đảng viên ở tổ ghép).

Nếu chỉ cần một đảng viên giúp đỡ, thì chọn đảng viên nào trong hai người nêu trên là phù hợp?

 PHƯƠNG LAN

 Thành Đoàn Hà Nội

TRẢ LỜI: Điểm 1, Điều 4, Điều lệ Đảng khóa X qui định:

“Người vào Đảng phải:

- Có đơn tự nguyện xin vào Đảng;

- Báo cáo trung thực lý lịch với chi bộ;

- Được hai đảng viên chính thức giới thiệu.

Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu”.

Theo qui định trên, nếu quần chúng là đoàn viên, thì chỉ cần một đảng viên chính thức giúp đỡ giới thiệu quần chúng vào Đảng.

Trường hợp là chi bộ ghép, về nguyên tắc chi bộ phân công bất kỳ đảng viên chính thức nào giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng đều hợp lệ. Tuy nhiên, trường hợp đồng chí nêu, phân công đảng viên cùng tổ công tác giúp đỡ quần chúng là phù hợp.

HỎI: Quần chúng còn trong độ tuổi đoàn, nhưng không sinh hoạt đoàn nữa và đã chuyển sang sinh hoạt ở tổ chức đoàn thể khác.

Vậy khi xét kết nạp đảng cho quần chúng trên, có nhất thiết phải có ban chấp hành đoàn cơ sở ra nghị quyết giới thiệu với chi bộ không?

HOÀNG TUẤN

Văn Quan, Lạng Sơn

TRẢ LỜI:  Điểm 1, Điều 4, Điều lệ Đảng khóa X qui định:

“Nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên phải là đoàn viên, được ban chấp hành đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu”.

Theo qui định trên, nếu quần chúng là đoàn viên, còn đang trong độ tuổi sinh hoạt đoàn, thì khi xét kết nạp vào Đảng nhất thiết phải được ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu. Còn trường hợp nếu đã làm đơn và được tổ chức đoàn thanh niên có văn bản đồng ý cho đoàn viên đó được thôi sinh hoạt đoàn thì khi xét kết nạp quần chúng đó vào Đảng chỉ cần có hai đảng viên chính thức giới thiệu là được.

HỎI: Ở miền núi cao, đoàn viên ưu tú khi xin vào Đảng đa số có trình độ học vấn trung học cơ sở; hầu hết chữ viết quá xấu. Khi làm hồ sơ xin vào Đảng, người đó tự viết thành bản nháp có chữ ký đầy đủ, sau đó nhờ người khác chữ đẹp viết hộ vào hồ sơ chính thức có được không?

PHAN VĂN NGỰ

Cục Chính trị, Quân khu V

TRẢ LỜI: Điểm 3(3.1) Hướng dẫn số 04-HD/TCTW ngày 5-2-2002 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng” đã ghi: “Người vào Đảng phải tự viết đơn, trình bày rõ những nhận thức của mình về mục đích, lý tưởng của Đảng, về động cơ xin vào Đảng”. Tương tự, đối với việc viết lý lịch đảng viên và các nội dung người xin vào Đảng khai trong hồ sơ kết nạp đảng viên phải do chính người xin vào Đảng trực tiếp viết để lưu trong hồ sơ đảng viên không thể nhờ người khác viết hộ được.

Bài cùng chuyên mục
Về đảng viên    (19/12/2006)
Về chính sách cán bộ    (19/9/2006)
Về đảng viên    (19/9/2006)
Về chính sách cán bộ    (19/9/2006)
Về đảng viên    (19/9/2006)
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS