Kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở ở Khánh Hòa ( 30/04/2020)

            

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, BTV Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 154-KH/TU ngày 20-11-2019 về “Đại hội điểm đảng bộ cơ sở, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở và thực hiện thí điểm đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư đảng ủy tại đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025”(gọi tắt là đại hội điểm). Đến nay, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở với nhiều kết quả khả quan.

Tích cực triển khai

Tỉnh ủy Khánh Hòa đã thành lập Ban Chỉ đạo đại hội điểm cấp tỉnh và thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. BTV các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã ban hành kế hoạch tổ chức đại hội điểm, thành lập ban chỉ đạo đại hội điểm cấp mình để chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị, tổ chức đại hội điểm; thẩm định, phê duyệt nội dung, đề án nhân sự trình đại hội của các cấp ủy chuẩn bị; hoàn thành bước đầu dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đảng bộ cấp mình và gợi ý nội dung để các đại hội điểm thảo luận, góp ý.

Trong 10 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, có 5 đảng bộ trực tiếp bầu bí thư đảng uỷ tại đại hội; có 9 đảng bộ tổ chức đại hội đảng viên, 1 đảng bộ tổ chức đại hội đại biểu (Đảng bộ phường Vĩnh Thọ, TP. Nha Trang).

Các đảng bộ tổ chức đại hội điểm đều chú trọng công tác tuyên truyền. Đảng bộ xã Cam Hòa (huyện Cam Lâm), Đảng bộ xã Diên Phước (huyện Diên Khánh), Đảng bộ phường Cam Linh (TP. Cam Ranh) treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc ở các điểm nút giao thông, khu dân cư đông người, thu hút mọi tầng lớp nhân dân quan tâm, theo dõi. Các tài liệu cần thiết để phục vụ đại hội như: hồ sơ nhân sự, mẫu phiếu bầu cử, mẫu biên bản kiểm phiếu bầu cử, mẫu phiếu giới thiệu chức danh bí thư đảng ủy, dự thảo nghị quyết… được chuẩn bị chu đáo. Có nơi chuẩn bị máy chiếu để phục vụ công tác bầu cử, trình chiếu phóng sự, minh hoạ cho báo cáo tham luận tại đại hội (Đảng bộ Cty CP Điện Lực Khánh Hòa, Đảng bộ xã Cam Hoà, Đảng bộ phường Cam Linh, Đảng bộ phường Vĩnh Thọ...). Công tác an ninh, y tế, hậu cần được các đảng bộ chuẩn bị chu đáo, góp phần vào thành công chung của đại hội.

Kết quả

Về quy trình tổ chức: 9/10 đảng bộ tổ chức hai phiên (phiên trù bị và phiên chính thức), 1 đảng bộ tổ chức đại hội một phiên (Đảng bộ Công ty CP Điện lực Khánh Hòa). 7/10 đảng bộ tổ chức phiên chính thức trong một ngày, 2/10 đảng bộ tổ chức phiên chính thức trong một buổi (Đảng bộ xã Diên Phước, Đảng bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Nha Trang). Nội dung phiên trù bị và phiên chính thức được các đảng bộ sắp xếp hợp lý, bảo đảm thời gian, phù hợp tình hình của mỗi địa phương, đơn vị.

Công tác điều hành: Đoàn chủ tịch đại hội xây dựng chương trình điều hành phân công từng việc cụ thể cho thành viên đoàn chủ tịch. Nhìn chung, đoàn chủ tịch đại hội thực hiện tốt nhiệm vụ, ít sai sót, lúng túng, tương đối linh hoạt, phù hợp với thời gian, tiến độ chung. Phần lớn ban kiểm phiếu thực hiện đúng nguyên tắc, thể lệ, quy chế bầu cử; điều hành công tác bỏ phiếu rõ ràng, ngắn gọn, trình tự, ít xảy ra sai sót. Báo cáo chính trị của các đảng bộ đã bám sát hướng dẫn của cấp trên, phản ánh đúng tình hình, kết quả ở các địa phương, đơn vị: Đánh giá quá trình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy cấp trên gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Về bầu cử BCH đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025: Các đảng ủy chuẩn bị nhân sự bầu cấp ủy khóa mới đúng nguyên tắc, bám sát hướng dẫn của Trung ương, BTV Tỉnh uỷ và của cấp ủy cấp trên trực tiếp. Các đảng uỷ xây dựng đề án nhân sự bầu cấp ủy khoá mới có số dư từ 10% đến dưới 15%. Một số đảng ủy xây dựng phương án nhân sự dự phòng để kịp thời xử lý tình huống phát sinh trong quá trình bầu cử. Kết quả, 10/10 đại hội thống nhất danh sách nhân sự bầu cử cấp ủy khóa mới do cấp uỷ khoá cũ giới thiệu, không có trường hợp ứng cử, đề cử thêm tại đại hội; 10/10 đại hội bầu cử một lần đủ số lượng, đúng định hướng (5 đảng bộ bầu số lượng BCH là 15; 1 đảng bộ bầu số lượng BCH là 11; 2 đảng bộ bầu số lượng BCH là 9; 1 đảng bộ bầu số lượng BCH là 7; 1 đảng bộ bầu số lượng BCH là 5).

Về bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên: Hầu hết cấp ủy khóa cũ chuẩn bị tốt đề án nhân sự, danh sách bầu cử có số dư, có dự kiến đại biểu dự khuyết. Kết quả, 8/10 đảng bộ bầu một lần đủ số lượng đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết; 2/10 đảng bộ bầu đủ số lượng đại biểu chính thức một lần, nhưng bầu đại biểu dự khuyết lần hai do kết quả bầu cử lần một chưa đảm bảo số phiếu đồng ý quá 50%.

Về lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư và bầu trực tiếp bí thư tại đại hội: Đối với 5 đảng bộ tổ chức đại hội điểm không trực tiếp bầu bí thư đảng ủy tại đại hội, việc lấy phiếu giới thiệu chức danh bí thư đảng ủy tại đại hội được tiến hành nghiêm túc, dân chủ, đảm bảo hướng dẫn của cấp trên. Cấp ủy khóa cũ chuẩn bị phương án nhân sự; mẫu phiếu giới thiệu in đầy đủ danh sách bầu BCH khóa mới để đại hội xem xét, lựa chọn. Kết quả lấy phiếu được thông báo tại hội nghị BCH lần thứ nhất với số phiếu tín nhiệm tập trung, đúng định hướng (tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp nhất đạt trên 76%, cao nhất đạt trên 95%). Trên cơ sở này, hội nghị lần thứ nhất của 5 đảng ủy tiến hành bầu chức danh bí thư đảng ủy số phiếu đều đạt 100%. Đối với việc bầu trực tiếp bí thư đảng ủy, 5/5 đảng bộ có tỷ lệ phiếu bầu đồng ý tập trung cao (đại hội có số phiếu bầu thấp nhất đạt trên 86%).

Một số hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở còn một số hạn chế như: Báo cáo chính trị của một số đảng bộ còn dài, lệ thuộc hoàn toàn vào đề cương hướng dẫn của cấp trên; chưa cụ thể hóa cho phù hợp với địa phương, đơn vị; báo cáo kiểm điểm cấp ủy của một số đảng bộ chưa thể hiện rõ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; chưa phân biệt rạch ròi chức trách, nhiệm vụ của đảng bộ với đảng ủy. Hầu hết các ý kiến tham gia góp ý báo cáo chính trị trình đại hội cấp mình là các tham luận được cấp ủy chỉ định chuẩn bị sẵn, rất ít ý kiến thảo luận, tranh luận tại đại hội; việc sử dụng máy chiếu phục vụ công tác bầu cử còn xảy ra sự cố kỹ thuật. Ở một số đại hội, đoàn chủ tịch còn lúng túng khi điều hành, đọc toàn văn báo cáo chính trị làm mất thời gian, ảnh hưởng đến tinh thần của đại biểu, đảng viên dự đại hội. Trưởng ban kiểm phiếu ở một số đại hội còn chưa “thuộc bài”, hướng dẫn bỏ phiếu thiếu chuẩn xác so với quy chế bầu cử nên phát sinh thêm thời gian…

Kinh nghiệm rút ra

Một là, các cấp ủy, cơ quan chuyên môn của cấp ủy và các đảng bộ cơ sở được chọn tổ chức đại hội điểm cần quán triệt kỹ các văn bản quy định, hướng dẫn của cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, thời gian cụ thể cho các cơ quan, cá nhân thực hiện. Công tác chuẩn bị báo cáo chính trị và đề án nhân sự đại hội phải thực hiện theo đúng hướng dẫn của cấp trên, thực sự dân chủ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy, phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên; công tác nhân sự đại hội cần có phương án dự phòng. Phải tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc còn tồn tại ở địa phương, đơn vị trước khi tiến hành đại hội; nhân sự cấp ủy khóa mới có vấn đề về lịch sử chính trị, có đơn thư tố cáo hoặc có dư luận liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, cấp ủy cần chỉ đạo xác minh, làm rõ để kết luận. Nếu có sai phạm phải xử lý kịp thời hoặc chủ động xin rút khỏi danh sách nhân sự trước đại hội.

Hai là, trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo toàn diện các nội dung, tránh tình trạng chú trọng đến công tác nhân sự mà xem nhẹ việc thảo luận, tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo chính trị cấp mình và dự thảo văn kiện cấp trên. Quan tâm lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; coi trọng công tác thông tin, tuyên truyền và đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội.

Ba là, cần lựa chọn những đồng chí có năng lực, kinh nghiệm, nắm vững Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, thủ tục, Quy trình và quy chế bầu cử trong Đảng để tham gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban kiểm phiếu đại hội. Chương trình và thời gian tiến hành đại hội cần được xây dựng khoa học, hợp lý để thực hiện tốt các nội dung. Những vấn đề trình bày trước đại hội phải được chuẩn bị kỹ bằng văn bản để chủ động trong điều hành, tránh những nhầm lẫn, sai sót.

Bốn là, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa Tổ công tác đại hội điểm cấp tỉnh với các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy trong việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đảng bộ đại hội điểm; tránh hướng dẫn chồng chéo, trùng lặp gây khó khăn cho các đảng bộ tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ đại hội. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở, các cấp ủy và cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến cơ sở, nhất là các đảng bộ được chọn tiến hành đại hội điểm cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cần thực sự gương mẫu, trách nhiệm, sát sao với công việc, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên trong đảng bộ.


MAI TRANG
Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa
Các bài trước
Tác giả : Nguyễn Đăng Liệu Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : Hải Yến. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : Chúc An. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : Hải Âu. Đăng ngày: 30/04/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: