Kinh nghiệm từ đại hội điểm cấp cơ sở ở một số địa phương ( 30/04/2020)

             

Đến hết tháng 2-2020, cả nước đã tổ chức thành công 295 đại hội điểm cấp cơ sở. Những bài học kinh nghiệm rút ra từ việc tổ chức các đại hội điểm trên cả nước sẽ là tiền đề quan trọng để các đảng bộ cơ sở khác tham khảo, học tập.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương “về một số nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, các địa phương đã khẩn trương ban hành quyết định và kế hoạch tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút ra những kinh nghiệm để khi tiến hành đại trà thành công.

Tại Hà Nội

Theo đánh giá của BTV Thành ủy Hà Nội, cấp ủy các địa phương, đơn vị tổ chức đại hội đã theo đúng Điều lệ Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và của cấp trên. Văn kiện và các tài liệu trong đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng. Công tác bầu cử nhân sự cấp ủy, nhân sự đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên được thực hiện theo đúng đề án nhân sự và đúng quy chế bầu cử.

Là một trong những đảng bộ cơ sở hoàn thành đại hội sớm nhất Đảng bộ TP. Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), nhiệm kỳ 2020-2025 là đại hội khối phường được chọn làm điểm. Kinh nghiệm của Đại hội Đảng bộ phường Vĩnh Phúc là phải bám sát định hướng của Tổ công tác hướng dẫn, chỉ đạo của BTV Quận ủy Ba Đình; duy trì tốt hoạt động của 3 tiểu ban, thường xuyên rà soát, kiểm đếm đầu việc thực hiện để bảo đảm tiến độ.

Kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm thành công của Đảng ủy xã Đức Giang (huyện Hoài Đức) là phải chuẩn bị toàn diện cả ba khâu: Văn kiện, nhân sự và tổ chức phục vụ đại hội. Dự thảo văn kiện được lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng bộ, cách làm này không chỉ thu được nhiều ý kiến giá trị, mà còn nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao. Về công tác nhân sự, Đảng ủy tuân thủ đúng nguyên tắc, bảo đảm quy trình 5 bước ban hành kèm theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, quá trình chuẩn bị bảo đảm công khai, minh bạch, tạo đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Đại hội diễn ra trong lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đảng ủy xã đã làm đúng hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch, chuẩn bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho đại biểu.

Tại Hải Dương

Đảng bộ xã Thái Tân (huyện Nam Sách) được BTV Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Theo đánh giá của BTV Tỉnh ủy, đại hội đã xây dựng báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của cấp ủy bám sát quy định, đánh giá sát đúng tình hình thực tế của địa phương, kết quả lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm kỳ. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy đương nhiệm. Công tác bầu cử tại đại hội và tại phiên họp đầu tiên của cấp ủy khóa mới thực hiện nghiêm túc, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục. Tại đại hội bầu trực tiếp, bí thư đảng ủy trúng cử với số phiếu cao. Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua đại hội điểm, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cần nâng cao chất lượng văn kiện đại hội và tiếp thu những nội dung mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, văn kiện đại đảng bộ cấp trên trực tiếp vào dự thảo văn kiện của cấp cơ sở, cụ thể: Đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, đặc biệt chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân chủ quan; trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu; chỉ ra tiềm năng, thế mạnh để tạo sự khác biệt giữa các địa phương. Xác định mục tiêu của từng cơ quan, đơn vị với quyết tâm chính trị cao hơn, tầm nhìn xa hơn, trong đó chú ý 2 mốc năm 2025 và năm 2030. Đưa ra nhiệm vụ, giải pháp cần mang tính khả thi; các biện pháp thực hiện quyết liệt, cụ thể bằng các công trình trọng điểm. Độ dài báo cáo chính trị 19-20 trang, báo cáo kiểm điểm cấp ủy 6-7 trang. Báo cáo chính trị nên có phụ lục. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, nghiêm túc, cầu thị.

Đại hội cần dành thời gian thảo luận về dự thảo nghị quyết đại hội, nhất là các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Nên chuẩn bị nhiều tham luận, chia thành các nhóm: kết quả, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp... Trong xây dựng chương trình đại hội và điều hành đại hội, cần bám sát hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, phân chia thời gian hợp lý; chuẩn bị sẵn kịch bản các tình huống phát sinh. Đối với công tác chuẩn bị nhân sự, cần rà soát tổng thể, nhất là về tiêu chuẩn chính trị của người dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy.

Tại Lào Cai

Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở ở Đảng bộ thị trấn Bát Xát, Đảng ủy huyện Bát Xát đã tiến hành hội nghị rút kinh nghiệm. Bí thư Huyện ủy Giàng Thị Dung khẳng định: Đảng bộ thị trấn Bát Xát đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh Lào Cai, làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện, phương án nhân sự kỹ lưỡng, công phu. Quá trình tổ chức đại hội đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Các ý kiến thảo luận ngắn gọn, đúng trọng tâm. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đúng cơ cấu, bảo đảm trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, đại hội cần tập trung đưa ra các giải pháp cụ thể, chương trình hành động sát thực tế hơn, chỉ ra được tiềm năng, thế mạnh, đưa ra những chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp tình hình thực tế của địa phương.

Sau khi tổ chức thành công đại hội điểm cấp cơ sở ở Đảng bộ xã Trì Quang, Huyện ủy Bảo Thắng đã tiến hành rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức. Đồng chí Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy Bảo Thắng khẳng định: Làm nên thành công của đại hội điểm là bởi cấp ủy đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, nhất là làm tốt việc triển khai, quán triệt các yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện. Văn kiện trình đại hội và các văn bản phục vụ đại hội được chuẩn bị khá chu đáo. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy cơ bản đánh giá đúng những ưu, khuyết điểm về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy. Công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ càng, thực hiện đúng quy trình, dân chủ nên tạo được sự nhất trí cao trong đại hội.

Đồng chí Ngô Hữu Quý, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai cho rằng, một trong những nguyên nhân làm nên thành công của các đại hội Đảng bộ thị trấn Bát Xát và Đảng bộ xã Trì Quang là đã chọn được đoàn chủ tịch, ban kiểm phiếu, thư ký đại hội là những người có kinh nghiệm về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, điều hành năng động, chính xác. Mỗi đồng chí trong đoàn chủ tịch phụ trách điều hành một phần nội dung, tạo sinh động cho đại hội. Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn cụ thể nguyên tắc, hình thức bầu cử trước khi tiến hành. Làm tốt khâu kiểm phiếu và biên bản kiểm phiếu là cơ sở bảo đảm sự công bằng, minh bạch và hạn chế tối đa sai lệch trong bầu cử.

Tại Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 2-2020, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các địa phương, đơn vị chủ động rút kinh nghiệm từ công tác tổ chức đại hội chi bộ, đại hội điểm, phát huy những điểm tốt, khắc phục những hạn chế để thực hiện công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở đúng quy trình, điều kiện, phát huy tinh thần dân chủ, huy động trí tuệ của tập thể, bảo đảm nhân sự đúng người, đúng việc.

Thành công của các đại hội điểm cấp cơ sở là bước khởi đầu rất quan trọng, mang lại niềm tin và kỳ vọng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân về thành công của đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.


Đăng Khoa
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : TS. Lê Quang Hoan - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đăng ngày: 30/04/2020
Các bài tiếp
Tác giả : Trần Xuân. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : PHẠM GIANG. Đăng ngày: 30/04/2020
Tác giả : LƯU LY. Đăng ngày: 30/04/2020
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng toàn văn diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc tại phiên bế mạc, sáng 1-2-2021.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: