Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Thủ đô ( 27/09/2019)

                                                                        

Thành đoàn Hà Nội hiện có 114 cơ sở đoàn cấp huyện và tương đương trực thuộc với tổng số 708.160 đoàn viên. Quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên, trong những năm qua, Thành đoàn Hà Nội luôn chú trọng công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, góp phần vun đắp các thế hệ thanh niên Thủ đô có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức và trình độ cao; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; chủ động chuẩn bị hành trang để lập thân, lập nghiệp.

Kết quả đạt được

Thành đoàn Hà Nội chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, triển khai đồng bộ, có chiều sâu công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Trong đó, đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 02-NQ/TĐTN-TG của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hà Nội khóa XIV về việc “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn trong tình hình mới” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đồng thời tận dụng tối đa lợi thế của mạng xã hội, các phương tiện truyền thông hiện đại để tuyên truyền, giáo dục thanh niên. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai bài bản, nghiêm túc và có tính sáng tạo, thiết thực. Trong nhiệm kỳ vừa qua (2012-2017) các cấp bộ đoàn đã tổ chức 8.589 hoạt động học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Đoàn; giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và 6 bài học lý luận chính trị thông qua các diễn đàn, các cuộc thi: trắc nghiệm, Rung chuông vàng, sân khấu hóa... Nổi bật là các cấp bộ đoàn đã tổ chức cho đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Hội thi Ô-lim-píc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” (Thành đoàn Hà Nội đoạt giải Nhất), Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” do Trung ương Đoàn tổ chức. Các hoạt động này góp phần xây dựng, củng cố niềm tin của thế hệ trẻ về sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Bên cạnh đó, chú trọng, đa dạng hóa hình thức nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong đoàn viên, thanh niên; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

Đổi mới công tác giáo dục truyền thống, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, của Thủ đô, của Đảng, của Đoàn được triển khai gắn với việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, các hoạt động tuyên dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, mô hình thanh niên tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp bộ đoàn Thủ đô đã tổ chức 10.750 hoạt động gặp mặt truyền thống, giao lưu với các nhân chứng lịch sử, hội thảo, tọa đàm, về nguồn, hành trình về địa chỉ đỏ, hành trình theo bước chân những người anh hùng... Chương trình “Điểm hẹn thanh niên - Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã thu hút hơn 12.000 đoàn viên, thanh niên tham gia; trở thành sân chơi lành mạnh, bổ ích, phù hợp với thị hiếu và sở thích của thanh niên, đồng thời, góp phần nâng cao sức khỏe, thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần cho thế hệ trẻ.

Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, các cấp bộ đoàn Thủ đô chủ động phối hợp các đơn vị liên quan triển khai, tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia góp ý vào các văn bản dự thảo pháp luật, góp ý để xây dựng Hiến pháp 2013; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Toàn đoàn đã tổ chức hơn 800 buổi hoạt động giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Luật Thanh niên. Các cơ sở đoàn tập trung thực hiện có hiệu quả việc giáo dục nâng cao nhận thức về công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới. Đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động giúp đỡ, cảm hóa thanh niên chậm tiến, tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ hoàn lương” để cùng trao đổi, chia sẻ những giải pháp giúp thanh niên vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng.

Ngoài ra, Thành đoàn Hà Nội cũng đẩy mạnh thực hiện bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng, bộ quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị và góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tuyên truyền trong đoàn viên, thanh niên về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng, chống HIV/AIDS. Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới” gắn với các mô hình, cách làm cụ thể, hiệu quả; tổ chức các cuộc thi: “Nét đẹp Tràng An”, “Imiss Thăng Long”, “Hùng biện tiếng Anh”, thu hút hơn 200.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Hạn chế, khó khăn

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên Thủ đô cũng còn những hạn chế, khó khăn nhất định. Một số hoạt động giáo dục còn mang tính hình thức, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn, đặc điểm phát triển và sự biến động của tình hình thanh niên. Trong triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên còn chậm đổi mới về phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của đoàn các cấp chưa thường xuyên, chất lượng không đồng đều. Việc phát huy các điển hình tiên tiến sau tuyên dương chưa được quan tâm đúng mức. Công tác dự báo, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng tư tưởng thanh niên ở một số địa bàn chưa kịp thời; việc xử lý các vấn đề phát sinh, nổi cộm trong thanh niên còn lúng túng. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới; hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật chưa cao. Việc phát huy các điều kiện, nguồn lực, thiết chế văn hóa phục vụ công tác giáo dục đoàn viên, thanh niên còn có mặt hạn chế; chưa thực sự tạo ra những trào lưu mới, tích cực trong thanh niên.

Giải pháp tiếp theo

Một là, chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách đối với thanh niên, tạo điều kiện cho tổ chức đoàn hoạt động. Tổ chức các hội nghị, diễn đàn gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc giữa lãnh đạo thành phố, cơ quan, đơn vị với cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên; định hướng tư tưởng, giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thế hệ trẻ, động viên, cổ vũ, xây dựng ý thức trách nhiệm cho thanh niên đối với các vấn đề chính trị, xã hội. Kịp thời đấu tranh, phê phán, uốn nắn nhận thức lệch lạc, biểu hiện sai trái, giảm sút niềm tin, thiếu lý tưởng, sống thực dụng, xa rời văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong thanh niên.

Hai là, tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho thanh niên về Chủ nghĩa Mác - Lênin; tổ chức tốt việc học tập 6 bài lý luận chính trị; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai sâu rộng chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Thủ đô”; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, thanh niên gắn với dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước. Triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hình thành thói quen “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong thanh niên Thủ đô. Lựa chọn nội dung, đổi mới các hình thức tuyên truyền về pháp luật, chính sách liên quan đến thanh niên. Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa của Đoàn như: Nhà Văn hóa thanh niên, Nhà Văn hóa sinh viên, Cung thiếu nhi... Chú trọng sử dụng các trang thông tin điện tử của các cấp bộ đoàn, phát huy mặt tích cực của mạng xã hội; khuyến khích, động viên thanh niên tích cực tham gia viết bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ba là, tổ chức tốt các chương trình: “Đồng hành với thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học”, nhất là các cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, ngành học, phát triển các câu lạc bộ học thuật trong học sinh, sinh viên, nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập; “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, sáng tạo”, nhằm phối hợp với các doanh nghiệp khởi nghiệp có các giải pháp tư vấn, hỗ trợ một cách hiệu quả cho thanh niên trong khởi nghiệp; “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, nhằm phát triển sâu rộng các hoạt động rèn luyện thể dục - thể thao trong thanh niên. Tổ chức tốt Hội khỏe thanh niên Thủ đô, Đại hội Thể dục - thể thao thanh niên Thủ đô hằng năm.

Bốn là, nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch “Cuộc vận động xây dựng lề lối, tác phong cán bộ đoàn giai đoạn 2018-2022” gắn với thực hiện các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên. Thực hiện tốt công tác cán bộ, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn gắn với các yêu cầu chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức lựa chọn, phân công cán bộ giỏi lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ, nắm chắc thực tiễn để làm công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên, nhất là ở các địa bàn nhạy cảm. Hoàn thiện hệ thống giáo trình đào tạo bồi dưỡng cho công tác thanh niên tại Trường Lê Duẩn. Đưa công tác đào tạo, tập huấn tại trường trở thành hoạt động thiết thực, thường xuyên, liên tục.

Năm là, tăng cường sự phối hợp giữa Thành đoàn với cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể Thủ đô, giữa tổ chức đoàn với gia đình, nhà trường, xã hội trong công tác giáo dục thanh niên. Phối hợp với Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức Ngày hội “Gia đình trẻ”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Người trẻ đọc sách”; thành lập các câu lạc bộ tiền hôn nhân. Phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018-2022” của BCH Trung ương. Xây dựng môi trường học tập trong sạch, lành mạnh, đoàn kết, tương thân, tương ái. Nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên giảng dạy các môn đạo đức, giáo dục công dân, lý luận chính trị và giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, phụ trách đoàn, đội, hội, giáo viên chủ nhiệm lớp.

Sáu là, tập trung phát hiện, giới thiệu, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt; duy trì và triển khai có hiệu quả các giải thưởng của Đoàn, Hội. Định kỳ tổ chức tuyên dương và giao lưu với các điển hình thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, như: “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”, “Công dân trẻ tiêu biểu”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện, “Đảng viên trẻ tiêu biểu”. Mỗi đoàn viên, thanh niên cần nâng cao ý thức, thái độ, trách nhiệm trước Tổ quốc và nhân dân, sống có lý tưởng, có hoài bão; tự giác rèn luyện, vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách theo lời Bác dạy: “Gian nan rèn luyện mới thành công”.


ThS. HÀ THỊ BÍCH THỦY
Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Các bài trước
Tác giả : ***. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : Nguyễn Thanh Hùng - CVCC, Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : PGS, TS. Nguyễn Viết Thông. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : PGS, TS. VŨ THANH SƠN - Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ThS. BÙI THỊ OANH - Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : XUÂN VINH. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : TÔ HOÀNG LINH - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Tuyên Quang. Đăng ngày: 27/09/2019
Tác giả : ThS. Mai Thanh Dân - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ. Đăng ngày: 27/09/2019
Các bài tiếp
Tác giả : ĐINH THÀNH. Đăng ngày: 27/09/2019
Cảnh sát biển nói riêng và Quân đội nói chung là lực lượng vũ trang vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là lực lượng nòng cốt chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn là lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ, cuộc sống an bình cho nhân dân. Tham nhũng làm suy yếu lực lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến an nguy của đất nước. Cần có nhiều giải pháp đồng bộ và thực hiện quyết liệt mới có hiệu quả, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
VIDEO CLIPS
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: