Lý luận - Thực tiễn
Công tác xây dựng đảng ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi)
21:33' 24/7/2012

Lý Sơn là huyện đảo của tỉnh Quảng Ngãi, với 3 xã và 21.000 dân, có 2 ngành nghề sản xuất chính là nông nghiệp và ngư nghiệp… Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ, kinh tế của Lý Sơn phát triển và tăng trưởng nhanh, cuộc sống người dân từng bước được nâng lên… Một nguyên nhân quan trọng là do Huyện uỷ quan tâm công tác tổ chức xây dựng đảng, phát huy mọi nỗ lực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.Đảng bộ huyện có 21 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 3 đảng bộ cơ sở, 23 chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở. Thời gian qua các tổ chức đảng đều giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở. Các chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước. Các cấp uỷ đã đổi mới phương thức lãnh đạo, củng cố tổ chức đảng và các đoàn thể hoạt động có hiệu quả. Các chi bộ thực hiện tốt việc lãnh đạo thôn, khu dân cư xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương…. Chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 2011 qua đánh giá đạt kết quả tích cực, số TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh chiếm 42,9%, trong đó có 2 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ là 52,4%...

Số đảng viên được đánh giá chất lượng năm 2011 là 548 đồng chí, trong đó đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 61; đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ là 432, đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ là 53; đảng viên vi phạm tư cách không hoàn thành nhiệm vụ là 2… Công tác phát triển đảng viên được coi trọng, năm 2011, toàn huyện kết nạp được 33 đảng viên, 6 tháng đầu năm kết nạp được 30 đảng viên, tăng gấp 2 lần với cùng kỳ năm trước.

Huyện uỷ đã xây dựng quy hoạch ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 (với 66 đồng chí), ban thường vụ huyện uỷ (21 đồng chí) và các chức danh bí thư, phó bí thư huyện uỷ, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND. Nhận xét, đánh gá cán bộ được thực hiện thường xuyên, đúng theo hướng dẫn. Đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức được quan tâm...

Thời gian tới, Huyện uỷ Lý Sơn xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghị quyết Trung ương về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI). Thực hiện tốt Quy định 76 về đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên…

Thu Thuỷ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS