Lý luận - Thực tiễn
Biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở Trường Trung học Quân y I
19:24' 7/11/2006


Ngày 25-11-1966, Trường Trung cấp Quân y (nay là Trường Trung học Quân y I) được thành lập với nhiệm vụ đào tạo nhân viên trung học, sơ học quân y cho quân đội và đào tạo y sĩ, dược sĩ, trung học điều dưỡng cho các trung tâm y tế ở vùng sâu, vùng xa. 40 năm qua, nhiều lần di chuyển địa điểm dưới nhiều tên nhưng các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ của Nhà trường luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đã có hơn ba vạn quân y sĩ, dược sĩ, y tá, dược tá được đào tạo tại Nhà trường đã trưởng thành, có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có sức khoẻ tốt để phục vụ bộ đội, phục vụ nhân dân. Nhiều đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu trở thành cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong toàn quân. Đồng thời, Nhà trường đã phối hợp đào tạo 12 khoá quân y sĩ, dược sĩ cho quân đội hai nước bạn Lào và Cam-pu-chia, giúp các nước bạn xây dựng trường quân y. Phát huy truyền thống “dạy tốt, học tốt, đoàn kết, kỷ luật, tự lực, tự cường”, cùng với quá trình phấn đấu không ngừng, Nhà trường được Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng cờ và bằng khen về phong trào thi đua Dạy tốt học tốt, tập thể cán bộ, giáo viên của Nhà trường đã vinh dự có năm nhà giáo ưu tú, một thầy thuốc ưu tú. Có được thành tích như vậy, Đảng uỷ và Ban Giám hiệu nhà trường luôn xác định: “Muốn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phải thường xuyên chăm lo xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh (TSVM) với xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện”. Là một tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) thuộc Đảng bộ Học viện Quân y, từ ngày đầu thành lập là một chi bộ với 12 đảng viên, đến nay, Đảng bộ nhà trường đã có hai đảng bộ bộ phận, 30 chi bộ (năm chi bộ ở các ban nghiệp vụ, sáu chi bộ khoa giáo viên, hai chi bộ tiểu đoàn và 17 chi bộ học viên) với 500 đảng viên. Liên tục từ ngày thành lập đến nay, Đảng bộ luôn giữ vững danh hiệu TCCSĐ TSVM.

Để có được kết quả này, trong công tác xây dựng đảng, xây dựng nhà trường Đảng bộ chú trọng một số biện pháp cơ bản, hiệu quả sau:

1. Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị. Đảng bộ nhà trường xác định rõ giáo dục chính trị, tư tưởng là nhằm xây dựng đội ngũ những người thầy giáo, thầy thuốc, người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân, yêu nghề, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống trong sáng. Một trong những nội dung công tác tư tưởng chính trị được Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm trước hết là giáo dục, học tập đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và gắn với xây dựng chương trình hành động của Nhà trường. Đảng bộ đã không ngừng đổi mới về hình thức, biện pháp học tập phù hợp với từng nhóm đối tượng, phân chia thành các lớp học với thành phần tham dự khác nhau, như lớp nhân viên cán bộ cấp tá, lớp cán bộ bình thường, lớp những học viên hệ quân sự, hệ dân sự… Nhờ đó, mỗi báo cáo viên đã có hình thức truyền tải nội dung phù hợp với học viên từng lớp. Vừa chỉ đạo thực hiện tốt việc phối hợp các buổi hội thảo trên lớp, các buổi học chính trị tập trung, Đảng uỷ luôn khuyến khích cán bộ, học viên tự nghiên cứu học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Để tạo sức hấp dẫn cho mỗi bài học, hình thức đánh giá chất lượng của các lớp học cũng không ngừng được đổi mới, bên cạnh những bài viết thu hoạch là những bài kiểm tra vấn đáp dưới nhiều hình thức. Ngoài ra, những nội dung về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước còn được lồng ghép trong các hội thi, hội thao của Trường. Ví dụ hội thi “Điểm hẹn Tháng 5” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Đoàn Thanh niên tổ chức đã thu hút được nhiều đoàn viên, học viên tham gia. Hai năm một lần, hội thi chi uỷ viên, bí thư chi bộ giỏi do Đảng uỷ tổ chức luôn được 100% các chi bộ tham gia. Nội dung các hội thi thường xoay quanh những hiểu biết về Đảng, về các biện pháp lãnh đạo cụ thể, xử lý tình huống chi bộ. Bằng những hình thức thi năng khiếu, tiểu phẩm, nhạc phẩm sinh động, các bài học về công tác đảng đã thấm dần vào mỗi hoạt động của chi bộ, đảng viên.

Lưu ý đến tính chất của một đơn vị bộ đội vừa học tập, vừa huấn luyện sẵn sàng tham gia chiến đấu, Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú ý nắm vững tư tưởng học viên, chiến sĩ để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Mặt khác rất coi trọng kết hợp giáo dục thường xuyên với giáo dục cá biệt. Đảng ủy còn quan tâm lãnh đạo chính quyền, Đoàn Thanh niên kết hợp với chính quyền, đoàn thể nơi cán bộ, học viên cư trú, động viên gia đình chiến sỹ nêu cao tinh thần “kỷ cương - tình thương - trách nhiệm”. Nhờ có những hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng phù hợp, Nhà trường luôn ổn định, phát triển sự đoàn kết, thống nhất, lòng yêu trường, yêu nghề không ngừng được bồi đắp, vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện đường lối của Đảng được phát huy.

2. Xây dựng chương trình hoạt động của cấp uỷ hợp lý, khoa học. Với mô hình tổ chức các chi bộ gắn liền với các ban chức năng, khoa giáo viên các tiểu đoàn và đại đội học viên rất thuận lợi cho việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tập thể. Đối với Đảng bộ trường Trung học Quân y I, một trong những biện pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ, chi bộ là xây dựng các chương trình hoạt động hợp lý, khoa học. Sau mỗi nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ, trên cơ sở nghị quyết đại hội, Đảng uỷ trường và các chi uỷ đều chủ động lên chương trình hoạt động của đơn vị. Chương trình này vừa đảm bảo yêu cầu lãnh đạo toàn diện các mặt công tác nhưng vẫn chú trọng vào nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đi liền với xây dựng Đảng bộ TSVM và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Căn cứ vào kế hoạch toàn khoá, tuỳ đặc điểm tình hình trong từng giai đoạn mà các chi bộ có kế hoạch phù hợp lãnh đạo việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Ví như ở giai đoạn đầu các chi bộ học viên thường tập trung vào xây dựng chương trình lãnh đạo việc rèn luyện thể lực, xây dựng ý thức kỷ luật khi tham gia huấn luyện tổng hợp dã ngoại; đảm bảo chất lượng, kết quả học tập... Trong xây dựng chương trình hành động, các chi bộ giáo viên chú ý xây dựng các kế hoạch phối hợp với khoa chuyên môn tổ chức tốt các buổi ngoại khoá, các kỳ thi thử để học viên kịp thời bổ sung kiến thức, có kết quả học tập tốt nhất.

A1

 

 

 


Ban chấp hành Đảng bộ trường Trung hoc Quân y 1

Khóa  XXVI nhiệm kỳ 2005 - 2008.

                                                                    Ảnh: TL

 

3. Tích cực chủ động bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên và cán bộ chủ trì các đơn vị. Phương châm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Nhà trường là: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ toàn diện về kiến thức chính trị, quân sự và chuyên môn kỹ thuật. Để có được đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác huấn luyện và đào tạo, Đảng uỷ và Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên tạo điều kiện, sắp xếp công việc hợp lý để mỗi cán bộ, giáo viên được tham gia các lớp học nâng cao trình độ; biến kế hoạch kết hợp đào tạo tập trung tại các học viện là chính và đào tạo, tập huấn tại Trường thành quá trình tự đào tạo. Đến nay, Trường đã có một đội ngũ cán bộ có chất lượng bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ và ngày càng được nâng cao. Nhờ đó, từ chỗ chỉ có một khoa giáo viên ngày đầu thành lập, đến nay, Trường đã có chín khoa giáo viên, với 100% giáo viên giảng lý thuyết của Trường đã có trình độ đại học, 25% giáo viên có trình độ sau đại học. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, tạo điều kiện cho người được cử đi học yên tâm học tập, một mặt Đảng uỷ và Ban Giám hiệu động viên tinh thần những giáo viên trong Trường vừa đảm bảo dạy tốt bộ môn chuyên ngành của mình, vừa có những hiểu biết và đảm nhiệm một số bộ môn khác trong khoa. Mặt khác, Ban Giám hiệu chủ động đề nghị một số giáo viên đã nghỉ công tác và mời giáo viên kiêm chức từ các bệnh viện trong khu vực nơi Trường đóng quân như Viện Quân y 105, Bệnh viện Sơn Tây cùng tham gia giảng dạy.

4. Ra nghị quyết chuyên đề phù hợp. Cùng với việc duy trì sinh hoạt chi bộ có nền nếp, đổi mới nội dung, với tỉ lệ đảng viên tham gia cao, trong từng giai đoạn, mỗi chi bộ luôn xác định những nhiệm vụ trọng tâm để kịp thời ra nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo. Ví như, ở giai đoạn học viên tham gia thực tập, Chi bộ Khoa Lâm sàng ra nghị quyết chuyên đề bàn nội dung, biện pháp “Nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện thực tập tại các bệnh viện, trung tâm y tế”. Khi học viên tham gia huấn luyện tổng hợp dã ngoại gắn với thực tập chiến đấu, Chi bộ Khoa y học Quân sự đã kịp thời có nghị quyết “Huấn luyện bộ đội triển khai nhiệm vụ, chức trách của quân, y sĩ ở trạm quân y trung đoàn, tiểu đoàn ở hoả tuyến”. Vào cuối mỗi năm học, học viên thường tập trung bàn những biện pháp nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện trong trường, các biện pháp học tập có hiệu quả đối với từng môn thi, kỳ thi. Các chi bộ giáo viên tập trung thảo luận các biện pháp nhằm bồi dưỡng công tác giáo viên, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học. Các nghị quyết chuyên đề đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm, hướng phấn đấu cho mỗi đảng viên trong từng chi bộ ở mỗi giai đoạn.

5. Chăm lo xây dựng đoàn thanh niên, hội phụ nữ vững mạnh nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng đơn vị. Đảng uỷ luôn chỉ đạo sâu sát việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm lý, sở thích, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, hội viên trong môi trường nhà trường quân đội. Thông qua các hoạt động thực tiễn, các tổ chức này đã góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhiều đoàn viên, hội viên ưu tú để kết nạp vào Đảng.

Kinh nghiệm thành công của Đảng bộ trường Trung học Quân y I qua 40 năm liên tục giữ vững danh hiệu TSVM chính là luôn biết kết hợp xây dựng Đảng bộ TSVM với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

VƯƠNG ĐỨC NHANG
Bí thư Đảng uỷ Nhà trường
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
VIDEO CLIPS