Lý luận - Thực tiễn
Những ngày cuối năm, chúng tôi về thăm xứ đạo Hải Dương và gặp gỡ linh mục chánh xứ Hải Dương Dương Hữu Tình. Trò chuyện với linh mục, chúng tôi biết thêm được những khó khăn và kinh nghiệm để có cách giải quyết thấu lý đạt tình quanh câu chuyện về xây dựng lại Đền Thánh tử đạo Hải Dương, Tiểu chủng viện Ba Đông, cũng như mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và Giáo hội Công giáo. Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện.
Hơn hai nghìn năm hiện diện trên đất nước Việt Nam, đồng hành cùng dân tộc, đạo Phật đã trở thành một tôn giáo của dân tộc. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay, Phật giáo luôn luôn là thành viên tin cậy và có nhiều đóng góp trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực trên tất cả các mặt hoạt động kinh tế - xã hội, chung sức, chung lòng cùng toàn dân xây dựng và phát triển đất nước.
Xuân về vạn vật sinh sôi, lòng người náo nức, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống hào hùng, thắp sáng thêm niềm tin, khát vọng trước vận hội mới của đất nước.
Năm 2019, hoạt động của Ban Công tác đại biểu để lại nhiều dấu ấn rõ nét, được Lãnh đạo Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội và HĐND.
Tiết Xuân Canh Tý đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước. Đón xuân, nhìn lại năm 2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng.
Năm 2019 sôi động khép lại với nhiều dấu ấn đậm nét của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Toàn Ngành đã bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, sự lãnh đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng bằng một số kết quả nổi bật sau:
Năm 2019, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía nam đã tập trung quán triệt, tổ chức triển khai Kết luận số 05-KL/BTCTW ngày 1-2-2019 của Ban Tổ chức Trung ương “Kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019” kết hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đã tham mưu với ban thường vụ và thường trực tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực công tác.
Năm 2019 khép lại với nhiều kết quả tích cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Đây là năm các địa phương tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết (khóa XII) về công tác tổ chức và cán bộ gắn với chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Những kết quả tích cực đã tạo tiền đề để các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên bước sang năm 2020 hứa hẹn nhiều đổi mới.
Năm 2019 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ. Nhìn lại năm qua, vượt khó khăn, thách thức, các tỉnh, thành ủy khu vực phía bắc tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng ở địa phương, cơ quan, đơn vị với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phương pháp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả.
Bước đầu thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã cho thấy, hầu hết các địa phương đã tập trung vào việc sáp nhập nguyên trạng các ĐVHC để vừa đạt mục tiêu giảm số lượng, vừa tăng quy mô diện tích tự nhiên và dân số của ĐVHC mới hình thành. Công tác tuyên truyền, vận động được các địa phương chú trọng thực hiện nên việc sắp xếp, sáp nhập được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: