Lý luận - Thực tiễn
Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2020. Đây cũng là thời điểm TP. Hà Nội tổ chức triển khai nhiều nghị quyết quan trọng của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng đảng nên các nội dung phối hợp của Chương trình đều đạt kết quả tốt, đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra.
Thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, TP. Hồ Chí Minh gặp nhiều thách thức: Biên chế đang ở mức cao so chỉ tiêu Trung ương giao mà khối lượng công việc lớn và ngày càng gia tăng. Mặc dù vậy, bằng sự lãnh đạo tập trung, quyết liệt của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp, thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Được thành lập từ năm 1996, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ (KD&CN) Hà Nội là một trong những trường đại học ngoài công lập đầu tiên theo chủ trương xã hội hóa giáo dục - đào tạo của Đảng, Nhà nước. Ngay từ khi mới phôi thai, những người sáng lập trường đã xác định quan điểm: đào tạo phi lợi nhuận, chú trọng đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Hơn 20 năm giữ vững phương châm đó, những “người chèo đò” ở Đại học KD&CN Hà Nội đã cống hiến hết mình, rèn giũa lớp lớp thế hệ trẻ thành những công dân có tài năng, trí tuệ, nhân cách, đã và đang từng ngày góp sức vun đắp tương lai.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Với tinh thần chủ động, quyết liệt, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, các cấp ủy đảng, ban tổ chức cấp ủy các cấp trong khu vực đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được nhiều kết quả trong công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến về kinh tế - xã hội, ổn định an ninh - quốc phòng. Những dấu ấn tích cực trong năm cũ tạo tiền đề vững chắc để bước vào năm mới 2019 các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, chuẩn bị tiến tới đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Các tỉnh ủy, thành ủy phía bắc tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; chủ động xây dựng, ban hành nhiều nghị quyết, đề án, chương trình về công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, triển khai đồng bộ các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ… Sự nỗ lực đó đã và đang mang lại nhiều đổi thay, những tín hiệu vui đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.
Xuân đã về trên khắp mọi miền đất nước. Nhìn lại năm 2018, ngay từ đầu năm, ban tổ chức các tỉnh, thành ủy khu vực phía nam đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đồng bộ 8 nhóm giải pháp của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tạo ra những kết quả nổi bật, có tính đột phá với nhiều cách làm sáng tạo.
Gắn bó, song hành cùng dân tộc suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, Phật giáo Việt Nam luôn luôn là thành viên tin cậy và vững mạnh trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phật giáo luôn lấy đức từ bi, hỷ xả, lấy chân - thiện - mỹ giáo hóa chúng sinh, lấy trí tuệ làm sự nghiệp và phương châm hành đạo, kiên định theo lý tưởng “Đạo pháp - Dân tộc - CNXH” để “hộ quốc an dân”, góp phần vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Những chuyển biến trong công tác xây dựng đảng nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Thấm nhuần những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tự mình phải chính trước, mới giúp được người khác chính. Mình không chính, mà muốn người khác chính là vô lý”(2). Đảng ta đã coi việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trở thành một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng.
Để thực hiện chiến lược cán bộ của Đảng - nhân tố then chốt đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã giao Ban Công tác đại biểu tham mưu, triển khai quy hoạch đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chuyên trách và cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Văn phòng Quốc hội giai đoạn 2017-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
Kon Tum xuân này tròn 28 năm tái lập. Những thành quả mà Đảng bộ và nhân dân Kon Tum đã đạt được, nhất là từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đến nay có ý nghĩa hết sức quan trọng và đáng tự hào. Đặc biệt là công tác xây dựng đảng được chú trọng nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: