Lý luận - Thực tiễn
Một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu để phòng, chống tham nhũng đạt kết quả, góp phần làm trong sạch các ứng viên trước khi đại hội bầu cấp ủy là công khai, minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Hoà khóa XIX (2005-2010) xác định: Tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy vai trò chủ động của chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể nhân dân trong phường; huy động tích cực mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; hoàn thành căn bản chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hoá tinh thần của nhân dân...
Năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật và xuyên suốt của toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng là quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ từng cấp, làm cơ sở cho sự thành công của đại hội đảng bộ cấp trên và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào đầu năm 2016.
Để tăng cường hơn nữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới, nhất là trong thời điểm đang chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, nhất là cấp ủy cơ sở xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên.
Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy BĐBP các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trọng tâm: xây dựng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.
Đón xuân Ất Mùi, kỷ niệm 84 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu những thành tích, kết quả của tuổi trẻ Bạch Long Vĩ trong xây dựng để trở thành đảo đi đầu của Đề án xây dựng đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020.
Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) được ban hành với lời lẽ đanh thép, báo hiệu một quyết tâm cao của lãnh đạo Đảng loại bỏ tiêu cực, tham nhũng, làm sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên từ Trung ương đến cơ sở. Điều này đã đem lại phấn khởi, niềm tin vào ý chí cách mạng kiên cường của Đảng, quyết một lòng chiến đấu vì tương lai huy hoàng của đất nước trong thời kỳ hội nhập.
Năm Quý Mùi 2003, công tác tổ chức xây dựng đảng được triển khai toàn diện, trong đó đã luân chuyển một số cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Trung ương quản lý về địa phương công tác. Nhiều địa phương đã thực hiện luân chuyển cán bộ một cách mạnh mẽ, tiến hành đồng bộ, chú trọng đưa cán bộ về cơ sở để rèn luyện với nguyên tắc cán bộ dự nguồn cấp trên phải kinh qua cán bộ chủ chốt cấp dưới.
Xuân Ất Mùi đến trong niềm hân hoan chào đón của cả dân tộc, đúng dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân náo nức kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...
Xuân mới 2015 Ất Mùi đang về với tràn ngập niềm vui, nhưng bao nhiêu khó khăn, thách thức cũng đang chờ đón chúng ta. Tôi chỉ mong và chúc đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài sang năm mới tiếp tục giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới, đồng lòng nhất trí cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2015 cũng như Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 2 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: