Lý luận - Thực tiễn
Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên là một trong những khâu quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng. Nếu công tác kiểm tra, giám sát ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên và nền nếp thì chất lượng thực thi công vụ tăng lên. Ngược lại, nếu tiến hành lỏng lẻo, được chăng hay chớ, đánh trống bỏ dùi thì trở thành bao che cho những việc làm sai trái, trục lợi của cán bộ; nhân dân mất niềm tin.
Sáng 8-5, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) đã diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Đình Hương - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.
Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang nhấn mạnh: "Đồng chí Nguyễn Đình Hương là tấm gương trung kiên về đạo đức cách mạng. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng chí Nguyễn Đình Hương đã đưa cách mạng vượt qua nhiều khó khăn, đạt đến những thành công, góp phần lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...".
Trải qua 56 ngày đêm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã chung sức, đồng lòng “khoét núi ngủ hầm mưa dầm cơm vắt. Máu trộn bùn non. Gan không núng, chí không mòn”, làm nên mốc son lịch sử vĩ đại ở thế kỷ 20 - “Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
C.Mác và Ph.Ăng-ghen là những người sáng lập CNXH khoa học và tích cực truyền bá lý luận vào thực tiễn phong trào công nhân. Hai ông đã trực tiếp tham gia sáng lập Liên đoàn những người cộng sản năm 1847 - đảng cộng sản đầu tiên trên thế giới. Những cống hiến vĩ đại cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế của C.Mác qua những thăng trầm của lịch sử đã để lại những di sản lý luận to lớn về Đảng và xây dựng Đảng, trong đó có lý luận về xây dựng tổ chức đảng.
Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng đăng lại bài viết "Lương tâm và trách nhiệm" (bài viết đã được đăng trên tạp chí Xây dựng Đảng số 4-2007) của cố đồng chí Nguyễn Đình Hương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ.
Cứ mỗi độ tháng Tư về, trong ký ức và tâm thức các thế hệ người dân Việt Nam, không ai có thể quên tháng Tư lịch sử năm 1975 - mốc son chói lọi nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, đưa non sông thu về một mối, đất nước vang khúc khải hoàn ca hùng tráng sau bao thập niên chia cắt.
Để xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết, tập thể cấp ủy, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt phải thật sự đoàn kết, thống nhất, thật sự là trung tâm quy tụ đoàn kết.
Tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và phân công công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng và công tác phát triển đảng viên; kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng viên… Việc dành riêng 1 chương trong Điều lệ Đảng cho thấy vị trí, vai trò quan trọng của TCCSĐ.
Tự hào về những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 90 năm qua, người dân Việt Nam càng vững tin vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, tin tưởng vào tài năng, trí tuệ, bản lĩnh và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng sẽ đưa dân tộc Việt Nam giành những thắng lợi to lớn trong thế kỷ XXI, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh”, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong!
Trong 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn trong toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp... Từng cấp, từng ngành đã triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, khoa học, nghiêm túc, bài bản, chặt chẽ, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình bước đi phù hợp với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phát huy vai trò từng địa phương, cơ quan, đơn vị, đạt kết quả bước đầu quan trọng, tạo chuyển biến tích cực, có sức lan tỏa.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: