Lý luận - Thực tiễn
Cách mạng Tháng Mười Nga là cuộc đại cách mạng ở thế kỷ XX, nó đã xuất hiện với tư cách là một nền văn minh mới, ở mức phát triển cao hơn.
Trong cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, những người lao động, cơ bản là công nhân và nông dân, biết liên minh chặt chẽ với nhau, do một đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân lãnh đạo, dùng sức mạnh quần chúng đập tan nhà nước của giai cấp tư sản.
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là biện pháp được sử dụng để giảm số DNNN, giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp này nhằm mục đích tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Việc CPH DNNN có ảnh hưởng tới công tác nhân sự, mô hình hoạt động của tổ chức đảng và đoàn thể chính trị - xã hội. Bởi vậy, nếu không kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm từ quá trình CPH DNNN trong thời gian qua, chủ động để có những giải pháp đồng bộ thì các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp sau khi CPH sẽ hoạt động thiếu hiệu quả...
Đại tướng Lê Trọng Tấn là tấm gương trong sáng và cao đẹp của người đảng viên trung thành, một vị tướng có đức, có tài, xông pha trận mạc với những chiến công to lớn, là niềm tự hào của cán bộ chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Ghi nhận những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đại tướng Lê Trọng Tấn đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Sao Vàng (truy tặng năm 2007), Huân chương Hồ Chí Minh, 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và nhiều huân, huy chương khác.
Bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đặt ra nhiệm vụ cấp bách không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh quốc gia, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, kết hợp chặt chẽ các hình thức, biện pháp chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh tế, quốc phòng.
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, sáng 26-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Đại hội Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) lần thứ VIII đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vẫn phải tiếp tục giải quyết nhiều nhiệm vụ cũ thuộc vai trò, chức năng của MTTQVN nhưng nội dung có nhiều nét mới bởi tình hình thực tế có nhiều thay đổi, nảy sinh nhiều vấn đề đặt ra yêu cầu cao hơn.
Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư “Gửi đồng bào Nam Bộ” khẳng định tính chính nghĩa của cuộc đấu tranh đánh đuổi thực dân Pháp, kêu gọi nhân dân cả nước đoàn kết một lòng đưa cuộc kháng chiến giữ nước đến thắng lợi cuối cùng.
Tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí đấu tranh kiên cường bất khuất của quân dân miền Nam thật xứng đáng với danh hiệu cao quý "Thành đồng Tổ quốc".
Tinh thần Xô viết Nghệ - Tĩnh không chỉ tạo đà để dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng giành chính quyền về tay nhân dân vào mùa Thu năm 1945 mà luôn song hành cùng nhân dân ta hôm nay vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ dạy: “Gương mẫu là cách lãnh đạo tốt nhất khi Đảng đã cầm quyền, vì một tấm gương tốt còn quý hơn hàng trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đã nêu: “tự phê bình và phê bình, nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cấp trên” là nhiệm vụ hàng đầu, quan trọng của công tác xây dựng đảng hiện nay.
Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 không chỉ khẳng định khí phách, tư duy, tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn thể hiện tầm cao trí tuệ văn hóa thiên tài của Người. Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 - kiệt tác kết tinh giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại thời đại Hồ Chí Minh.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: