Lý luận - Thực tiễn
Phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô-viết Nghệ - Tĩnh là sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc trong thế kỷ XX, là cuộc diễn tập đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam và quần chúng nhân dân chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945.
Tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản mang tính sống còn của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vi phạm nguyên tắc này là vi phạm một trong những vấn đề cốt lõi thuộc về bản chất của Đảng. Nắm vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ là một bảo đảm quan trọng để xây dựng Đảng ta vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới. Đồng thời, là cơ sở để đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng thành công.
Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 và Tuyên ngôn độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mở ra cho dân tộc Việt Nam kỷ nguyên mới: độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, Đảng ta đã rút ra nhiều bài học lịch sử to lớn, có ý nghĩa thời đại. Công tác xây dựng Đảng thời kỳ này góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
Năm 2020 đánh dấu chặng đường 55 năm phát triển của Tạp chí Xây dựng Đảng - tạp chí nghiên cứu, hướng dẫn công tác tổ chức xây dựng Đảng của Ban Tổ chức Trung ương. 55 năm qua, đã có nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên đồng hành cùng mỗi bước đi của Tạp chí. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Tạp chí ra số đầu, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã có cuộc trò chuyện với 2 đồng chí nguyên Tổng Biên tập (Nguyễn Hồng Cơ, Đỗ Xuân Định) và Phó Tổng Biên tập Nguyễn Thúy Hoàn về những kỷ niệm sâu sắc trên chặng đường nhọc nhằn nhưng rất đỗi vinh quang ấy.
Cả cuộc đời của đồng chí Lê Khả Phiêu là sự kiên định, nhiệt huyết và trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng với con đường đi lên CNXH mà Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân ta đã lựa chọn. Những luận điểm về xây dựng CNXH được đúc rút từ quá trình hoạt động cách mạng sôi nổi, đầy tự hào mà đồng chí đã trải qua. Những luận điểm này có giá trị lý luận và thực tiễn được Đảng và các thế hệ cách mạng tiếp tục nghiên cứu, vận dụng trong thực tiễn để góp phần làm sáng tỏ và thực hiện thắng lợi CNXH ở Việt Nam.
Người Việt Nam có câu “sâu rễ bền gốc”. Cây có bộ rễ rộng bám sâu vào lòng đất, gốc mới to, vững, thân mới chắc, khỏe, cành mới cao, tán lá mới xum xuê. Đội ngũ đảng viên của Đảng là những chùm rễ được nuôi sống từ “lòng đất” nhân dân. Đảng viên mạnh là yếu tố cơ bản làm cho tổ chức đảng vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Thực hiện lời Bác, Đảng ta đã có nhiều quyết sách xây dựng đội ngũ đảng viên và TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, là nơi tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Đảng, Nhà nước.
Người Việt Nam có câu “sâu rễ bền gốc”. Cây có bộ rễ rộng bám sâu vào lòng đất, gốc mới to, vững, thân mới chắc, khỏe, cành mới cao, tán lá mới xum xuê. Đội ngũ đảng viên của Đảng là những chùm rễ được nuôi sống từ “lòng đất” nhân dân. Đảng viên mạnh là yếu tố cơ bản làm cho tổ chức đảng vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Thực hiện lời Bác, Đảng ta đã có nhiều quyết sách xây dựng đội ngũ đảng viên và TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, là nơi tạo nguồn cán bộ các cấp lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước.
Người Việt Nam có câu “sâu rễ bền gốc”. Cây có bộ rễ rộng bám sâu vào lòng đất, gốc mới to, vững, thân mới chắc, khỏe, cành mới cao, tán lá mới xum xuê. Đội ngũ đảng viên của Đảng là những chùm rễ được nuôi sống từ “lòng đất” nhân dân. Đảng viên mạnh là yếu tố cơ bản làm cho tổ chức đảng vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Thực hiện lời Bác, Đảng ta đã có nhiều quyết sách xây dựng đội ngũ đảng viên và TCCSĐ trong sạch, vững mạnh, là nơi tạo nguồn cán bộ các cấp lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước.
Kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên là một trong những khâu quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng. Nếu công tác kiểm tra, giám sát ở các cơ quan, đơn vị, địa phương được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên và nền nếp thì chất lượng thực thi công vụ tăng lên. Ngược lại, nếu tiến hành lỏng lẻo, được chăng hay chớ, đánh trống bỏ dùi thì trở thành bao che cho những việc làm sai trái, trục lợi của cán bộ; nhân dân mất niềm tin.
Sáng 8-5, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội) đã diễn ra lễ viếng, lễ truy điệu đồng chí Nguyễn Đình Hương - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.
Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Lễ tang nhấn mạnh: "Đồng chí Nguyễn Đình Hương là tấm gương trung kiên về đạo đức cách mạng. Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, đồng chí Nguyễn Đình Hương đã đưa cách mạng vượt qua nhiều khó khăn, đạt đến những thành công, góp phần lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước...".
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 9 - 2020
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: