Lý luận - Thực tiễn
Phát huy truyền thống vẻ vang 89 năm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, những năm qua, toàn Ngành đã không ngừng đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc; tích cực, chủ động hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từng bước hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Làm tốt việc xây dựng, vận hành quy chế làm việc của cấp ủy đảng sẽ giúp cho công tác lãnh đạo tiến hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chặt chẽ, khắc phục được tình trạng làm việc cảm tính, tùy tiện, chạy theo sự vụ; buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng hoặc tình trạng cấp ủy làm thay, “lấn sân” công việc của chính quyền; hạn chế thấp nhất hiện tượng mất đoàn kết nội bộ.
Kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô là dịp mỗi người Hà Nội nói riêng, nhân dân cả nước nói chung cùng nhìn lại những giá trị của lịch sử, những công sức đóng góp của thế hệ cha anh đi trước và thêm tự hào về đất nước, về Thủ đô anh hùng.
Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững...” là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra, qua 4 năm triển khai đã thu được nhiều kết quả tích cực.
Thấm nhuần chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của chi bộ, trong những năm qua, Đảng bộ Sư đoàn 968 (Quân khu IV) luôn quan tâm, chăm lo xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; trong đó, xây dựng chi bộ “3 tốt, 3 không” nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng.
Trong thời gian tới, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đổi mới nội dung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo hướng thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo các cấp ủy công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên phải làm thường xuyên, liên tục; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên.
Nhìn lại 50 năm thực hiện Di chúc của Người, chúng ta không khỏi tự hào, phấn khởi, vui mừng với những điều đã làm được theo căn dặn của Bác và cũng là dịp để mỗi chúng ta tự giác nhận ra khuyết điểm, lỗi lầm của mình để sớm khắc phục, sửa chữa, để tiếp tục góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng chế độ ta thật sự là chế độ của dân, do dân và vì dân.
Đã 74 năm trôi qua kể từ ngày bản “Tuyên ngôn độc lập” vang lên trên Quảng trường Ba Đình, lịch sử dân tộc ta đã sang trang, từng bước tạo ra thế và lực mới, vững chắc trên con đường phát triển và hội nhập quốc tế.
Gìn giữ lâu dài thi hài và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là góp phần gìn giữ sự hiện hữu, thiêng liêng, sinh động trong thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, sự nghiệp cách mạng của Người, cũng là gìn giữ một di sản vô giá của dân tộc và nhân loại.
Trong 6 nội dung cốt lõi của Di chúc, ngay từ nội dung đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần nhắn nhủ, tâm huyết dặn dò đội ngũ cán bộ, đảng viên: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: