Lý luận - Thực tiễn
Từ chức năng, nhiệm vụ của mình, báo chí đã tích cực thông tin, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân... Nhờ báo chí mà nhiều sự bất cập về chính sách đã được phát hiện và sửa đổi, nhiều thân phận con người bị oan sai, bị chèn ép và bất hạnh được trả lại công bằng, được cộng đồng cưu mang, giúp đỡ…
Phát huy truyền thống đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Ban Tổ chức Trung ương vững mạnh. Không dao động trước khó khăn, không bị lay chuyển trước mọi cám dỗ, có chính kiến, thực sự công tâm, dám đấu tranh bảo vệ công lý, bảo vệ lẽ phải, kiên quyết chống tiêu cực. Cần có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, hành động quyết liệt và hiệu quả, đồng thời xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức: tinh thông, trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong suốt quá trình cách mạng 86 năm từ khi Đảng ra đời đến nay, công tác tổ chức xây dựng đảng, hệ thống các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác TCXD đảng của Đảng bộ tỉnh Gia Lai ngày càng trưởng thành, góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Qua từng giai đoạn, hệ thống các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác TCXD đảng ở địa phương ngày càng trưởng thành.
Năm 1948, Ban Đảng vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, tiền thân của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang chính thức được thành lập. Trải qua 68 năm xây dựng và phát triển, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Tuyên Quang nói chung và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Tuyên Quang nói riêng luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tích cực tham mưu giúp cấp ủy đồng thời tổ chức thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng.
Trong sinh hoạt đảng, phê bình là hình thức tổ chức đảng, đảng viên nêu và đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm của tổ chức đảng, cá nhân đảng viên được phê bình nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt của cán bộ, đảng viên. Đảng Cộng sản Việt Nam “lấy tự phê bình và phê bình làm quy luật phát triển của Đảng. Đảng luôn khuyến khích và mở rộng tự phê bình và phê bình, nhất là phê bình từ dưới lên”...
Ngày 10-10-1954, trong rừng Cờ đỏ sao vàng, năm cửa ô ngập tràn niềm vui chiến thắng đón chào đoàn quân tiến về giải phóng Thủ đô. Tinh thần Ngày Giải phóng Thủ đô cùng với tình yêu Hà Nội luôn thấm đẫm trong mỗi người dân, là ngọn lửa vĩnh cửu, giúp Đảng bộ và nhân dân Hà Nội vượt qua khó khăn, cùng đoàn kết, góp sức xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.
Sáng 9-10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Hội nghị. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư.
Thực hiện Thông báo số 223/TB-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 2-2-2008 của BCH Trung ương về thực hiện thí điểm chủ trương nhất thể hóa hai chức danh cán bộ chủ chốt ở cơ sở, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch số 23-KH/BTCTU ngày 25-9-2008 về “thực hiện thí điểm bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn”. Đến nay, thành phố có 52 xã, phường, thị trấn (16,14%) thực hiện thí điểm chủ trương này, trong đó có 16 bí thư đảng ủy đồng thời là chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn là nữ. Quá trình thực hiện, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã rút ra một số ưu điểm và hạn chế của mô hình này.
Triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nhiệm vụ đặt ra đối với toàn Đảng nói chung và các tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối nói riêng phải đổi mới, hoàn thiện đồng bộ giữa mô hình tổ chức doanh nghiệp với đổi mới, hoàn thiện nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Xây dựng chương trình hành động có chất lượng, khả thi. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện chương trình hành động, đưa hoạt động này vào nền nếp. Lấy việc thực hiện kiểm tra chương trình hành động và thể chế hóa nghị quyết làm trọng tâm, từng bước thay thế dần việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghị quyết một cách đại trà, theo phong trào một cách hình thức.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: