Lý luận - Thực tiễn
Gìn giữ lâu dài thi hài và Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh là góp phần gìn giữ sự hiện hữu, thiêng liêng, sinh động trong thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, sự nghiệp cách mạng của Người, cũng là gìn giữ một di sản vô giá của dân tộc và nhân loại.
Trong 6 nội dung cốt lõi của Di chúc, ngay từ nội dung đầu tiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ân cần nhắn nhủ, tâm huyết dặn dò đội ngũ cán bộ, đảng viên: "Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư”.
Với Người, khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc đã trở thành mục đích thiêng liêng của toàn dân tộc. Giải phóng dân tộc là để đem lại tự do cho nhân dân. Nhân dân được tự do đã lập ra Nhà nước của mình để bảo đảm an ninh và tạo môi trường tự do cho hoạt động sáng tạo của từng cá nhân, mưu cầu một cuộc sống ngày càng đầy đủ, hạnh phúc hơn.
Từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng 5 năm qua, tỉnh Đồng Tháp đã đúc rút 6 bài học kinh nghiệm và 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới.
Chân thật là tính chất cơ bản của báo chí, nếu không muốn nói là cơ bản nhất. Vì thế cho đến nay, tính chất này vẫn tiếp tục được thảo luận một cách sâu rộng và cần phải được quán triệt sâu sắc trong mỗi người làm báo Việt Nam, nhất là làm báo trong thời kỳ biến động liên tục, đa chiều của truyền thông hiện đại như hiện nay.
Ngày 30-5-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhân dịp này, Tạp chí Xây dựng Đảng đã phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương để làm rõ hơn các nội dung của Chỉ thị.
Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh là một kỳ tích vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Những chiến công của con đường không chỉ thể hiện đường lối đúng đắn, sáng tạo, nghệ thuật quân sự tài tình của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí minh mà còn thể hiện quyết tâm sắt đá, ý chí giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước của toàn quân, toàn dân ta. Đường Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; biểu tượng của trí tuệ và sức mạnh Việt Nam.
Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là kết tinh của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân, toàn quân ta trên con đường đấu tranh, thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đã 65 năm trôi qua nhưng âm hưởng, ý nghĩa và bài học lịch sử của Chiến thắng ấy vẫn còn vang vọng mãi, là động lực và tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
“Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi” - đó là ước nguyện cả đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng là lý do, động lực để Người hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đặc biệt, Người đã trở thành biểu tượng chiến thắng của các dân tộc thuộc địa trước chủ nghĩa thực dân, đế quốc qua chiến thắng Điện Biên Phủ. Nhân loại mỗi khi nhắc đến Việt Nam đều trân trọng: Việt Nam - Hồ Chí Minh - Điện Biên Phủ như một khối thống nhất, bền chặt của tư tưởng không có gì quý hơn độc lập, tự do.
Chỉ có sự gương mẫu, hy sinh, thậm chí hy sinh cả tính mạng của mình thì đội ngũ đảng viên mới thuyết phục được đông đảo giai cấp công nhân đi theo cách mạng, thực hiện mục tiêu của cách mạng. Những triết lý về đảng cộng sản, nhất là về đảng viên nêu trên đã được chính Người gương mẫu thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Toàn bộ sự nghiệp của C.Mác đã minh chứng sự trọn đời cống hiến, hy sinh cho cách mạng, cho nhân loại dù gặp biết bao khó khăn, gian khổ.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: