TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 12/2013
Số : 12
Năm xuất bản : 2013
Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Đại tá, PGS, TSKH. Trần Nam Chuân - Viện Chiến lược Quốc phòng, Bộ Quốc phòng
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ
Tác giả : Thu Thuỷ
Tác giả : Lan Phương
Tác giả : Phương Anh
Tác giả : Trần Lê Sơn Tra - Ban Tổ chức Tỉnh uỷ
Tác giả : Vũ Ngọc Lân
Tác giả : Lê Ngọc Hùng - Hàm vụ trưởng Vụ Địa phương I, BTCTƯ
Tác giả : Thuỷ Anh
Tác giả : Phan Thanh Đoài - Văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An
Tác giả : Hồng Văn
Tác giả : Trương Quốc Bảo - Phó vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ, BTCTƯ
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Tác giả : Thượng tá, ThS. Nguyễn Ngọc Sáng - Trường Đại học Nguyễn Huệ
Tác giả : Linh Giang
Nghiên cứu - Trao đổi
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Ý kiến đảng viên
Tác giả : Trần Thủy
Đảng viên phấn đấu tốt
Tác giả : Tô Nài Não - Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng
Sinh hoạt Đảng
Tác giả : Nhà văn Ma Văn Kháng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Tác giả : Văn-Sỷ Bua-Lay-Thoong - Phó tổng Biên tập Tạp chí KOSANG PHĂK (Lào)
Tác giả : Khăm-phăn Vông-pha-chăn
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Tổng mục lục Tạp chí Xây dựng Đảng năm 2013
Cảnh sát biển nói riêng và Quân đội nói chung là lực lượng vũ trang vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là lực lượng nòng cốt chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn là lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ, cuộc sống an bình cho nhân dân. Tham nhũng làm suy yếu lực lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến an nguy của đất nước. Cần có nhiều giải pháp đồng bộ và thực hiện quyết liệt mới có hiệu quả, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: