TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ ONLINE
Tiêu đề  : Tạp chí Xây dựng Đảng số 6/2019
Số : 6
Năm xuất bản : 2019
Lý luận - thực tiễn - kinh nghiệm
Tác giả : ***
Tác giả : Huyền Anh
Tác giả : PGS, TS. Vũ Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Phụ trách Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban TCTƯ
Tác giả : Phương Anh
Tác giả : trần phương
Tác giả : PHẠM VĂN PHONG - PHẠM THỊ THU HẰNG
Tác giả : Thanh Xuân
Tác giả : Phan Nam
Tác giả : Lan Phương
Tác giả : Xuân Vinh
Tác giả : MẠNH BÌNH
Tác giả : PHẠM GIANG
Nghiên cứu - trao đổi
Tác giả : Bùi Văn Tiếng - Nguyên UVBTV Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng
Tác giả : Hồng Văn
Trang Thành phố Hồ Chí Minh
Tác giả : NGUYỄN VĂN HIẾU - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
Nghị quyết và cuộc sống
Tác giả : Trương Thị Tuyết Hạnh - Trường Đại học Lao động - Xã hội
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Suy ngẫm về nghề tổ chức
Tác giả : Hồng CHƯƠNG
Ý kiến đảng viên
Đảng viên phấn đấu tốt
Sinh hoạt đảng
Thông tin công tác xây dựng đảng
Quốc tế
Trả lời bạn đọc
Hộp thư cộng tác viên
Tác giả : Ban Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng
Cảnh sát biển nói riêng và Quân đội nói chung là lực lượng vũ trang vô cùng quan trọng. Đây không chỉ là lực lượng nòng cốt chống ngoại xâm bảo vệ Tổ quốc mà còn là lực lượng nòng cốt bảo vệ chế độ, cuộc sống an bình cho nhân dân. Tham nhũng làm suy yếu lực lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến an nguy của đất nước. Cần có nhiều giải pháp đồng bộ và thực hiện quyết liệt mới có hiệu quả, xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2022
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: