Học và làm theo Bác
Trung ương vừa ban hành hướng dẫn về chuyên đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ năm 2015: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh".
Nhằm đánh giá kết quả sau ba năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)“Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Tỉnh uỷ Hòa Bình vừa chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức điều tra xã hội học.
Với nhận thức đúng đắn và cách làm sáng tạo, phù hợp, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Quảng Ninh ngày càng đi vào thực chất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng cho sự phát triển toàn diện của tỉnh.
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Hải Phòng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp.
Ngày 28-10, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.
Chặng đường 20 năm xây dựng, trưởng thành với biết bao khó khăn, những thế hệ cán bộ, giáo viên Trường THPT Chuyên Hùng Vương (tỉnh Gia Lai) đã dành trọn tình yêu và tâm huyết, góp phần tạo dựng nên thương hiệu một ngôi trường có truyền thống dạy tốt, học tốt, xứng đáng là nơi đào tạo, giáo dục nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước.
Cần theo tư tưởng Hồ Chí Minh có nghĩa là cần cù, siêng năng, chăm chỉ trong học tập, lao động, chiến đấu và sản xuất. Cần còn có nghĩa là việc gì, dù khó khăn mấy, cũng làm được. Cần là trí tuệ, là phẩm chất cần thiết của mỗi cán bộ, đảng viên, cần tích cực tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu để thực thực sự trở thành những công bộc, là đầy tớ của nhân dân.
Mỗi cấp hội phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức tuyển chọn những tác phẩm báo chí xuất sắc có tính phát hiện, tính sáng tạo, đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ban Thường vụ Đảng uỷ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề hằng năm; hướng dẫn việc bổ sung, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW vào Hướng dẫn kiểm điểm tự phê bình và phê bình và đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên cuối năm.
Ngày 26-8, tại Hà Nội, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: