Học và làm theo Bác
Tháng Năm này tuy Bác đã đi xa, song những lời căn dặn, chỉ dẫn thiêng liêng, tình cảm thiết tha và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Người đã trở thành mệnh lệnh trái tim đối với mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay. Thấm nhuần lời dạy của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Với Chủ tịch hồ Chí Minh, nói luôn đi đôi với làm. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là tấm gương ngời sáng về cần, kiệm, liêm, chính cho các thế hệ sau học tập và làm theo. Hình ảnh giản dị, gần gũi, mộc mạc của Bác đã khắc sâu vào tâm trí không chỉ cán bộ và nhân dân Việt Nam mà cả nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.
Bài học ở Lạng Giang trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đề cao trách nhiệm nêu gương, học đi đôi với làm theo bằng những việc cụ thể, thiết thực, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Phong cách Hồ Chí Minh là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, lý luận gắn với thực tiễn. Theo Hồ Chí Minh, độc lập là không lệ thuộc, không phụ thuộc, không bắt chước, theo đuôi, giáo điều. Tự chủ là chủ động suy nghĩ và làm chủ suy nghĩ của mình, tự chịu trách nhiệm trước dân, trước nước, biết làm chủ bản thân và công việc. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối giảng viên trẻ ở Trường Đại học Chính trị hiện nay.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua, cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình), triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, thu được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Tuyên Hoá đề ra. Trong đó, không thể không nhắc đến những đóng góp của thế hệ trẻ Tuyên Hoá.
Những năm qua, Chi bộ Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tích cực học và làm theo Bác với nhiều việc làm thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ y, bác sỹ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
Nhận thức sâu sắc về những nội dung cụ thể trong tác phẩm "Đời sống mới" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy không ngừng tuyên truyền và trước hết nêu gương xây dựng đời sống mới trong mỗi gia đình, ngoài xã hội. Hơn lúc nào hết, phải đề cao các giá trị cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, là hạt nhân cốt lõi, nền tảng vững chắc trong cuộc sống.
Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần xuất phát từ tâm trong sáng của mỗi người Việt Nam. Bởi đạo đức của Người, những gì Người nói và làm đã có sẵn trong tâm hồn, trí óc chúng ta. Mục đích của việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn vì mục đích là để “làm người”, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”, toàn tâm, toàn ý “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
Là cơ quan tham mưu, đồng thời là cơ quan trực tiếp trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm hình sự, Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa cơ bản, chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh...
Chúng tôi đến Bệnh viện Tim Hà Nội trong những ngày cuối đông nhưng vẫn có thể cảm nhận ngay cái ấm áp từ những nụ cười thân thiện, sự hướng dẫn tận tình của các nhân viên bảo vệ, qua thái độ ứng xử của các y, bác sỹ, nhân viên nơi đây. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đứng đầu là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, PGS, TS. Nguyễn Quang Tuấn, từng cán bộ, đảng viên, nhân viên Bệnh viện đều hoạt động theo phương châm 3H (Head, Hand, Heart - làm việc với trí tuệ, kỹ năng và cái tâm) để xây dựng Bệnh viện trở thành điểm sáng của Ngành Y tế Hà Nội.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: