Học và làm theo Bác
Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã trở thành công việc thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị của Bạc Liêu đã chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức tổ chức sinh hoạt phù hợp, cụ thể hóa các nội dung nêu trong Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 24-6-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành những khẩu hiệu hành động theo chức trách, nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị để động viên, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức rèn luyện hằng ngày. Nhiều cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt học tập. Ý thức tự giác trong việc tham gia các buổi sinh hoạt học tập của cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ rệt. Nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề có chất lượng, đi vào chiều sâu.
Bác Hồ thường căn dặn rằng, giáo dục, rèn luyện cán bộ về mọi mặt phải gắn liền với lựa chọn, sử dụng đúng cán bộ. Học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước “vừa hồng, vừa chuyên”, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực sự là những “công bộc của dân”, một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Là tỉnh miền núi phía Đông Bắc của Tổ quốc, Quảng Ninh có một vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội. Quảng Ninh vinh dự được 9 lần đón Bác về thăm, huyện đảo Cô Tô của Quảng Ninh- nơi duy nhất Bác đồng ý đặt tượng khi Người còn sống. Với sự chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng, sự tích cực hưởng ứng của cán bộ đảng viên và nhân dân, Học và làm theo gương Bác Hồ kính yêu ở Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nhất định.
Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII đã đưa việc thường xuyên "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong công tác xây dựng đảng về tư tưởng có riêng một mục về vấn đề rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, trong đó nhấn mạnh vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...
Đảng ủy trường Đại học Chính trị lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, xứng đáng là trung tâm đào tạo chính trị viên, giảng viên khoa học xã hội nhân văn quân sự cho toàn quân. Các đơn vị trong Trường đã gắn làm theo lời Bác dạy với việc đẩy mạnh thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động như: “Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”...
Làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Điện Biên là những người lính đã trải qua nhiều cam go, hy sinh và đấu tranh quyết liệt trên trận tuyến thầm lặng, hiểm nguy. Đó là một tập thể "Thép" tận tụy, kiên trung, dũng cảm, luôn tiên phong trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy; ngăn chặn “cái chết trắng” đem lại sự bình yên cho xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
40 năm qua (18-7-1975-18-7-2015), dưới sự lãnh đạo toàn diện của Thường vụ Đảng ủy Đoàn 969 và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Đoàn 195 luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống thiết bị kỹ thuật công trình Lăng và phục vụ tổ chức lễ viếng Bác. Đoàn 195 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tô thắm truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ.
Từ lời căn dặn của Bác đến “Những việc cần làm ngay” của N.V.L là cả một quá trình, qua nhiều giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên, Đảng, Nhà nước ta, các thế hệ lãnh đạo luôn luôn quán triệt quan điểm: “Có phê bình phải có tự phê bình” của Người. Tiến tới Đại hội XII của Đảng, vấn đề phê bình và tự phê bình trên báo chí lại càng là việc làm rất cần thiết và quan trọng.
Qua 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác. Các mô hình hay, cách làm mới được triển khai, nhân rộng hiệu quả, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: