Học và làm theo Bác
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua, cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình), triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, thu được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Tuyên Hoá đề ra. Trong đó, không thể không nhắc đến những đóng góp của thế hệ trẻ Tuyên Hoá.
Những năm qua, Chi bộ Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài (Bắc Ninh) đã tích cực học và làm theo Bác với nhiều việc làm thiết thực, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ y, bác sỹ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn.
Nhận thức sâu sắc về những nội dung cụ thể trong tác phẩm "Đời sống mới" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp ủy không ngừng tuyên truyền và trước hết nêu gương xây dựng đời sống mới trong mỗi gia đình, ngoài xã hội. Hơn lúc nào hết, phải đề cao các giá trị cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, là hạt nhân cốt lõi, nền tảng vững chắc trong cuộc sống.
Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần xuất phát từ tâm trong sáng của mỗi người Việt Nam. Bởi đạo đức của Người, những gì Người nói và làm đã có sẵn trong tâm hồn, trí óc chúng ta. Mục đích của việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn vì mục đích là để “làm người”, “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”, toàn tâm, toàn ý “phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.
Là cơ quan tham mưu, đồng thời là cơ quan trực tiếp trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm hình sự, Đảng bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng, có ý nghĩa cơ bản, chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh...
Chúng tôi đến Bệnh viện Tim Hà Nội trong những ngày cuối đông nhưng vẫn có thể cảm nhận ngay cái ấm áp từ những nụ cười thân thiện, sự hướng dẫn tận tình của các nhân viên bảo vệ, qua thái độ ứng xử của các y, bác sỹ, nhân viên nơi đây. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, đứng đầu là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện, PGS, TS. Nguyễn Quang Tuấn, từng cán bộ, đảng viên, nhân viên Bệnh viện đều hoạt động theo phương châm 3H (Head, Hand, Heart - làm việc với trí tuệ, kỹ năng và cái tâm) để xây dựng Bệnh viện trở thành điểm sáng của Ngành Y tế Hà Nội.
Trong những năm qua, với chủ trương đúng đắn, cách làm sáng tạo, việc học và làm theo Bác đã có tác động tích cực, hiệu quả đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hiền Giang. Đây là tiền đề quan trọng để Hiền Giang tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Từ các phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những mô hình hay, việc làm tốt, 20 tập thể, 49 cá nhân điển hình tiên tiến - những bông hoa đẹp trong vườn hoa của Bác, đã được biểu dương, khen thưởng trong dịp Long An tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...
Gắn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ.
Nói phong cách Hồ Chí Minh là nói đến những đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức trong sáng của Hồ Chí Minh, với tư cách là một vĩ nhân, một nhà văn hóa kiệt xuất. Đó là một phong cách vừa dân tộc vừa hiện đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao cả vừa thiết thực.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: