Học và làm theo Bác
Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng ủy phường Yên Thế (TP. Pleiku, Gia Lai) đã tập trungchỉ đạo học tập và làm theo gương Bác một cách thiết thực và hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm phù hợp, tạo được sự đồng thuận và tham gia một cách tích cực, tự giác, nghiêm túc, nền nếp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Ngày 25-12, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 63 điểm cầu trên cả nước.
Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, mỗi đoàn viên thanh niên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong TP. Hà Nội đã góp phần xây dựng Đoàn Trường vững mạnh, là đoàn cơ sở nòng cốt của Quận đoàn Đống Đa. Qua hoạt động phong trào, nhiều thanh niên được rèn luyện đã trở thành những đoàn viên ưu tú, được giới thiệu kết nạp vào Đảng. Từ 2011 đến nay, đã có 96 đoàn viên ưu tú được Đoàn Trường giới thiệu kết nạp Đảng, giới thiệu chuyển đảng chính thức cho 52 đảng viên dự bị.
Trong cuộc thi đua trồng rau cung cấp cho bếp ăn cơ quan, Bác tuy cao tuổi nhưng lại thắng đồng chí Thông trẻ tuổi hơn. Kinh nghiệm rút ra là không được chủ quan và cần học tập để có được tri thức sâu rộng trong bất cứ lĩnh vực hoạt động nào.
Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đẩy mạnh học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã trở thành công việc thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị của Bạc Liêu đã chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức tổ chức sinh hoạt phù hợp, cụ thể hóa các nội dung nêu trong Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 07-CT/TU, ngày 24-6-2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành những khẩu hiệu hành động theo chức trách, nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị để động viên, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức rèn luyện hằng ngày. Nhiều cơ quan, đơn vị duy trì tốt việc tổ chức sinh hoạt học tập. Ý thức tự giác trong việc tham gia các buổi sinh hoạt học tập của cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ rệt. Nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề có chất lượng, đi vào chiều sâu.
Bác Hồ thường căn dặn rằng, giáo dục, rèn luyện cán bộ về mọi mặt phải gắn liền với lựa chọn, sử dụng đúng cán bộ. Học tập, làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước “vừa hồng, vừa chuyên”, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thực sự là những “công bộc của dân”, một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...
Là tỉnh miền núi phía Đông Bắc của Tổ quốc, Quảng Ninh có một vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội. Quảng Ninh vinh dự được 9 lần đón Bác về thăm, huyện đảo Cô Tô của Quảng Ninh- nơi duy nhất Bác đồng ý đặt tượng khi Người còn sống. Với sự chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng, sự tích cực hưởng ứng của cán bộ đảng viên và nhân dân, Học và làm theo gương Bác Hồ kính yêu ở Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nhất định.
Dự thảo văn kiện trình Đại hội XII đã đưa việc thường xuyên "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một trong những nhiệm vụ quan trọng. Trong công tác xây dựng đảng về tư tưởng có riêng một mục về vấn đề rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, trong đó nhấn mạnh vấn đề nêu gương, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2016
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD: