Học và làm theo Bác
Một khát khao đến cháy bòng của Bác được nhắc lại trước lúc Người đi xa “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Niềm mong ước đó của Bác đang được Đảng và Nhân dân ta nỗ lực thực hiện theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trên cơ sở tư tưởng chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ những hành động cụ thể, thiết thực trong học và làm theo Bác Hồ đã làm lan tỏa thêm tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Quảng Bình, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, chương trình công tác đề ra, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị trực tuyến sinh hoạt chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức đối với mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó có chuyển biến về hành động, góp phần làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành trước hết phải tự soi, tự sửa để tốt hơn, tiến bộ hơn; tạo hiệu quả thiết thực, giúp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.
Thực hiện 4 nội dung đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương, góp phần để các đảng bộ cơ quan bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Giao lưu điển hình tiên tiến năm 2019 nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, tiếp tục cổ vũ và tạo sức lan tỏa lớn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, với những chủ trương, giải pháp thiết thực, sáng tạo Quảng Bình đã đạt được những kết quả quan trọng.
Xây dựng và phát động từ năm 2013, đến nay mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã đạt được hiệu quả thiết thực.
Thời gian qua, các cấp bộ đoàn ở Cao Bằng đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng đối tượng cụ thể, tổ chức học tập các chuyên đề phù hợp, đã xuất hiện nhiều cách làm mới, mô hình hay, thu hút sự tham gia đông đảo của các đoàn viên thanh niên.
Học tập phong cách Hồ Chí Minh là nhằm trả lại phẩm hạnh của con người với tứ đức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: cần, kiệm, liêm, chính, thiếu một đức không thành người. Phong cách Hồ Chí Minh có sức truyền cảm lớn. Nhà báo U. Bớt-séc (Pháp) khẳng định: “Người ta không thể trở thành Hồ Chí Minh. Nhưng ở Cụ Hồ, mỗi người có thể học một số điều làm cho mình trở thành tốt hơn”.
Ngày 17-5-2019, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Kiên Giang, Tỉnh đoàn Kiên Giang tổ chức lễ tuyên dương 40 tập thể, cá nhân thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Kiên Giang; lãnh đạo ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, huyện và cá nhân, tập thể được biểu dương, khen thưởng tham dự.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: