Học và làm theo Bác
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tổ chức tốt việc học tập, quán triệt; khơi dậy và phát huy vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của các tổ chức, các lực lượng trong học tập và làm theo Bác; đạt kết quả bước đầu rất quan trọng.
Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Đảng bộ và Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng Việt Nam tại U-crai-na nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải chỉ trong một giai đoạn, thời điểm mà xuyên suốt thời gian, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Như nơi đây, miền đất xa xôi và đang rất khắc nghiệt này, dường như với những người con Việt Nam ở xa Tổ quốc, tấm lòng hướng về quê hương đất nước, hướng về Bác luôn là ngọn lửa mãi cháy trong tim, với tâm niệm “Sống, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo sâu sát, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp trong cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo chuyển biến tích cực trong cơ quan, đơn vị.
Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã cụ thể hóa bằng nhiều cách làm mang lại hiệu quả thiết thực.
Tháng Năm này tuy Bác đã đi xa, song những lời căn dặn, chỉ dẫn thiêng liêng, tình cảm thiết tha và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Người đã trở thành mệnh lệnh trái tim đối với mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay. Thấm nhuần lời dạy của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Với Chủ tịch hồ Chí Minh, nói luôn đi đôi với làm. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là tấm gương ngời sáng về cần, kiệm, liêm, chính cho các thế hệ sau học tập và làm theo. Hình ảnh giản dị, gần gũi, mộc mạc của Bác đã khắc sâu vào tâm trí không chỉ cán bộ và nhân dân Việt Nam mà cả nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.
Bài học ở Lạng Giang trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là đề cao trách nhiệm nêu gương, học đi đôi với làm theo bằng những việc cụ thể, thiết thực, lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để giải quyết, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Phong cách Hồ Chí Minh là phong cách tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, lý luận gắn với thực tiễn. Theo Hồ Chí Minh, độc lập là không lệ thuộc, không phụ thuộc, không bắt chước, theo đuôi, giáo điều. Tự chủ là chủ động suy nghĩ và làm chủ suy nghĩ của mình, tự chịu trách nhiệm trước dân, trước nước, biết làm chủ bản thân và công việc. Điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối giảng viên trẻ ở Trường Đại học Chính trị hiện nay.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 5 năm qua, cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân huyện Tuyên Hoá (Quảng Bình), triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, thu được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần tích cực vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện Tuyên Hoá đề ra. Trong đó, không thể không nhắc đến những đóng góp của thế hệ trẻ Tuyên Hoá.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 8 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: