Học và làm theo Bác
Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng tỉnh Ninh Bình đã có nhiều cách làm hay, thiết thực nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều việc làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân được đánh giá cao, thật sự là tấm gương sáng lan tỏa, nhân lên cái đẹp, dẹp đi cái xấu.
“Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước”, để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng đó, thanh niên cần phải không ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, đặc biệt phải luôn thực hành “nói đi đôi với làm” theo tư tưởng Hồ Chí Minh. “Nói đi đôi với làm” là việc làm thường xuyên trong suốt cuộc đời của mỗi người. Nói đi đôi với làm là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc đạo đức cách mạng theo quan điểm của Hồ Chí Minh: nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời.
Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh cần nghiêm túc học tập, tự phê bình và phê bình, nỗ lực đưa nghị quyết vào cuộc sống; không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong từng cơ sở đảng và ngay chính trong gia đình mình, bản thân mình. Đó là đòi hỏi hết sức nghiêm túc, cấp thiết, đồng thời cũng là kỳ vọng của Đảng bộ, nhân dân Thành phố mang tên Bác.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân tổ chức tốt việc học tập, quán triệt; khơi dậy và phát huy vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc của các tổ chức, các lực lượng trong học tập và làm theo Bác; đạt kết quả bước đầu rất quan trọng.
Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX, Chỉ thị số 06-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.
Đảng bộ và Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng Việt Nam tại U-crai-na nhận thức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không phải chỉ trong một giai đoạn, thời điểm mà xuyên suốt thời gian, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Như nơi đây, miền đất xa xôi và đang rất khắc nghiệt này, dường như với những người con Việt Nam ở xa Tổ quốc, tấm lòng hướng về quê hương đất nước, hướng về Bác luôn là ngọn lửa mãi cháy trong tim, với tâm niệm “Sống, học tập và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo sâu sát, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nền nếp trong cán bộ, đảng viên và người lao động, tạo chuyển biến tích cực trong cơ quan, đơn vị.
Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị 03, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã cụ thể hóa bằng nhiều cách làm mang lại hiệu quả thiết thực.
Tháng Năm này tuy Bác đã đi xa, song những lời căn dặn, chỉ dẫn thiêng liêng, tình cảm thiết tha và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Người đã trở thành mệnh lệnh trái tim đối với mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay. Thấm nhuần lời dạy của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Với Chủ tịch hồ Chí Minh, nói luôn đi đôi với làm. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Người là tấm gương ngời sáng về cần, kiệm, liêm, chính cho các thế hệ sau học tập và làm theo. Hình ảnh giản dị, gần gũi, mộc mạc của Bác đã khắc sâu vào tâm trí không chỉ cán bộ và nhân dân Việt Nam mà cả nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: