Cơ sở đảng
Đại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII
17:19' 23/10/2010
Đoàn Chủ tịch Đại hộii


Đại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 diễn ra trong các ngày 21, 22-10-2010. Dự Đại hội có 350 đại biểu thay mặt cho hơn 36.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ðồng chí Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chỉ đạo Ðại hội.

Báo cáo Chính trị trình Ðại hội do đồng chí Hà Ngọc Chiến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày đã nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm phấn đấu của Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Cao Bằng đã đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế phát triển với nhịp độ tăng trưởng 11,5%/năm. Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông-lâm nghiệp. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt. Các lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, xã hội có bước chuyển biến tiến bộ, từng bước cải thiện đời sống văn hóa, vật chất tinh thần của nhân dân. Củng cố và bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tổ chức bộ máy các cơ quan đảng, chính quyền và các đoàn thể các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao. Trong nhiệm kỳ, kết nạp được 10.120 đảng viên, tăng 606 xóm có chi bộ, nâng tổng số đảng viên toàn bộ Đảng bộ lên 36.705 đồng chí với 100% xóm có chi bộ. Việc triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn xã hội, góp phần hoàn thành vượt mức 17/23 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Ðại hội, đồng chí Hà Thị Khiết biểu dương và đánh giá cao những thành tựu mà Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đạt được. Những thành tựu đạt được nói trên là rất đáng trân trọng nhưng Đại hội cần nhìn nhận rằng, Cao Bằng hiện nay vẫn là một tỉnh nghèo, cần tiếp tục phân tích, thảo luận, làm rõ thêm nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém để có hướng khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Ðồng chí Hà Thị Khiết đã nêu lên một số vấn đề để Đại hội thảo luận, xác định rõ hơn các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm sớm đưa tỉnh Cao Bằng ra khỏi tình trạng kém phát triển; tiến tới phát triển nhanh và bền vững. Ðó là: Chủ động và tích cực khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để phát triển nhanh và bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Khai thác tốt lợi thế về đất đai, đồi rừng để nâng cao đời sống nông dân, thoát nghèo bền vững, giữ vững ổn định trong nông nghiệp, nông thôn. Cần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục-đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa. Ðổi mới nội dung, phương thức, phong cách lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng để thật sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ðây cũng chính là điều kiện tiên quyết thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ chính trị của toàn Ðảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015.

Ðại hội đã thảo luận và thông qua nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ của Ðảng bộ từ nay đến năm 2015 với mục tiêu tổng quát là: Phát huy truyền thống cách mạng; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Ðảng bộ, hiệu lực quản lý và điều hành của chính quyền; huy động mọi nguồn lực để sớm đưa Cao Bằng ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Các mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết đề ra là: Tổng sản phẩm (GDP) năm 2015  gấp 1,88 lần so  năm  2010. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt hơn 13,5%; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 250 nghìn tấn; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 17%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm từ 3 đến 5%; 75% cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, kết nạp từ 1.800 đảng viên mới trở lên... Ðại hội đã đề ra 5 giải pháp mang tính đột phá nhằm thực hiện thắng lợi, có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu do Ðại hội đề ra. Cụ thể là: Nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Ðảng bộ; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; huy động mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ô nhiễm môi trường.      

Ðại hội đã bầu  55 đồng chí vào Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa XVII; bầu 15 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí. Ðồng chí Hà Ngọc Chiến, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu làm  Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Đinh Quế Hải,  Nguyễn Hoàng Anh, Hoàng Trung Phong được bầu làm Phó bí thư Tỉnh ủy. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVII có 10 đồng chí, do đồng chí Hoàng Xuân Ánh làm Chủ nhiệm.

Minh Đức (tổng hợp)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 6 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS