Cơ sở đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XII
17:31' 30/9/2010


Ngày 30-9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Đồng chí Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội. 348 đại biểu đại diện cho 20.813 đảng viên, của 11 đảng bộ trực thuộc tham dự Đại hội.

Báo cáo chính trị tại Đại hội nêu rõ: Hậu Giang là một tỉnh mới, chính thức hoạt động từ đầu năm 2004, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội khó khăn so với các tỉnh trong khu vực, nhưng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã không ngừng phấn đấu, luôn đoàn kết, nhất trí cao, tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương; đạt được thành tựu toàn diện và rất quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khá cao 12,44%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu nhập bình quân đầu người năm 2010 đạt 860 USD tăng gấp 2,12 lần so với năm 2005. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng nhanh, từ 919 tỉ đồng (năm 2004) lên hơn 3.500 tỉ đồng (năm 2010). Tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 10%. Vốn đầu tư toàn xã hội tăng khá nhanh, vượt 2 lần so với kế hoạch, tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn trong 5 năm theo giá hiện hành ước đạt khoảng 27.234 tỷ đồng, tăng hơn 4 lần so với 5 năm trước.

Công tác xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính quyền, công tác vận động quần chúng… đạt được nhiều kết quả; Công tác xây dựng đảng gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt kết quả tốt, có nhiều tấm gương điển hình trong “học tập” và “làm theo”, tác động tích cực đến việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Định hướng mục tiêu đến năm 2015, tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn; đẩy nhanh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội. Phấn đấu đến năm 2015 có mức phát triển trung bình khá trong khu vực, làm nền tảng đến 2020 đạt mức phát triển bình quân của cả nước.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Dũng đánh giá cao những thành tựu to lớn của toàn Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, đồng chí đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận kỹ hơn một số vấn đề sau đây:

Phân tích rõ hơn những khó khăn, thuận lợi, thời cơ, thách thức để có định hướng phù hợp. Hướng vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, kinh tế gắn với phát triển xã hội, tập trung vào nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp chế biến và một số ngành dịch vụ quan trọng… Cơ cấu ngành kinh tế đến năm 2015 cần được xem xét, tính toán lại một cách khoa học, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và dự báo tốc độ phát triển của địa phương, nhất là đối với khu vực thương mại - dịch vụ.

Trong nhiệm kỳ tới, nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, là thế mạnh, tiềm năng của tỉnh cần huy động tối đa các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn một cách bền vững.

Phải hết sức quan tâm tới công tác qui hoạch, nâng cao chất lượng qui hoạch, cả qui hoạch chung về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến qui hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển các ngành, các vùng, qui hoạch sử dụng đất đai, qui hoạch xây dựng các khu đô thị, các cụm dân cư. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, các hoạt động văn hóa, thể thao. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với gia đình có công với cách mạng, nhất là đối với đồng bào vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc Khơ-me. Đảm quốc phòng – an ninh, cần lưu ý gắn phát triển kinh tế với quốc phòng – an ninh.

Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và gắn với đổi mới đồng bộ hệ thống chính trị; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước các cấp, chú ý tăng cường cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ giỏi; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Tổ chức tốt các phong trào thi đua rộng khắp, sôi nổi, có chiều sâu; Tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2010-2015 gồm 54 đồng chí. Bầu 14 đồng chí dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Minh Chắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2010-2015; các đồng chí Nguyễn Chiến Bình và Trần Công Chánh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Sau ba ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, ngày 30-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã bế mạc và thành công tốt đẹp.

(Nguồn: Báo điện tử ĐCSVN và TTXVN)

 
Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS