Cán bộ
Sửa đổi chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
17:39' 22/9/2009

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 76/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-11-2009.Nghị định quy định nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật sẽ bị kéo dài thêm thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung so với thời gian quy định. Cụ thể: Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì bị kéo dài thêm 6 tháng; bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì bị kéo dài thêm 12 tháng so với thời gian quy định.
Theo quy định cũ, các chức danh chuyên gia cao cấp, cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp nhà nước và đối tượng hưởng lương làm việc trong ngành tòa án, kiểm sát, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật thì thời gian nâng lương sẽ bị kéo dài thêm 12 tháng. Nay theo quy định mới, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc bị kỷ luật hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì kéo dài thêm 6 tháng; bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì kéo dài thêm 12 tháng so với quy định.
Đối với phụ cấp thâm niên nghề, sau 5 năm (đủ 60 tháng) tại ngũ hoặc làm việc liên tục trong ngành cơ yếu, hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm thì được hưởng phụ cấp thâm niên nghề bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung; từ năm thứ 6 trở đi mỗi năm được tính thêm 1%. Trước đây, quy định này chỉ áp dụng đối với ngành hải quan và cơ yếu, nay đã mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng.
Nghị định cũng bổ sung hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo thuộc UBND thành phố thuộc tỉnh là đô thị cấp I, cụ thể: Chủ tịch UBND có hệ số phụ cấp chức vụ là 0,95; Phó Chủ tịch UBND là 0,75; Chánh Văn phòng, Trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND là 0,50 và Phó Chánh Văn phòng, Phó trưởng phòng cơ quan chuyên môn thuộc UBND có phụ cấp chức vụ là 0,30. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I phụ cấp chức vụ là 0,50; Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I là 0,40; Chánh thanh tra thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I có hệ số phụ cấp là 0,50 và Phó Chánh thanh tra thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại I có hệ số phụ cấp chức danh lãnh đạo là 0,40.
Nghị định cũng sửa đổi phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với chức danh Tư lệnh Quân khu từ 1,20 lên 1,25.

Danh sách bài bạn đọc phản hồi
Bạn : Nguyễn Văn Cường ( phongtuphapbq@...).Gửi ngày: 15/12/2009
Nên nói thêm sự bất cập trong Nghị định 76, đó là những ngành đã có phụ cấp 30% nghề rồi sao lại được phụ cấp thêm thâm niên công tác. Còn rất nhiều những cán bộ công chức công tác ở các ngành khác thì sao? Bởi họ chỉ có mỗi hệ số lương ngoài ra không có phụ cấp gì? Việc điều chỉnh lương cho các đối tượng này sẽ như thế nào?
Bạn : Vũ Hữu Tươm ( vuhuutuom@...).Gửi ngày: 23/11/2009
Nghị định của 76 của CP đã sửa đổi và bổ sung, về chế độ tiền lương và phụ cấp trách nhiệm đối với các đối tượng được hưởng như hiện nay là rất quan trọng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ trong thi hành công vụ, tăng cuờng chống tham nhủng, quan liêu, lãng phí.... Đối với cán bộ kiêm nhiệm làm thành viên UBKT đảng các cấp,trưởng hoặc phó ban tổ chức huyện ủy, tỉnh ủy kiêm nhiệm có được hưởng phụ cấp như cán bộ chuyên trách của UBKT hay không? Hoặc có thể được hưởng phụ cấp trách nhiệm kiêm nhiệm?
Bạn : Vũ Minh Nghĩa ( banhiendeptrai05@...).Gửi ngày: 07/11/2009
Nghị định của 76 của CP đã sửa đổi và bổ sung, ban hành đối với đối tượng được hưởng như hiện nay là rất quan trong, động viên các ngành trong công tác, góp phần tăng cuờng chống tham nhủng.... Vậy đối với cán bộ UBKT đảng các cấp có được hưởng như chính quyền không?

Ý KIẾN BẠN ĐỌC VỀ BÀI VIẾT NÀY

Họ và tên : *  
Địa chỉ :  
Email : *  
Ý kiến của bạn : *

Mã bảo vệ :

 

Bài cùng chuyên mục
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2018
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
VIDEO CLIPS