Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan (Đảng bộ cơ quan Ban Tổ chức Trung ương) tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025
Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội.

Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội.


Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan có sự biến động về đảng viên (1 đảng viên nghỉ hưu, 2 đảng viên chuyển công tác, 4 đảng viên chuyển về chi bộ); hiện chi bộ có 12 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan và Lãnh đạo Ban, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, phối hợp tốt với lãnh đạo Vụ, tích cực đề xuất tham mưu với Đảng ủy, Lãnh đạo Ban những vấn đề mới về công tác tổ chức - cán bộ cơ quan, quản lý biên chế của hệ thống chính trị, xây dựng vị trí việc làm, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ quan, thi đua khen thưởng của cơ quan và Văn phòng Đảng ủy. Nổi bật là:

Tham mưu thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị về đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng vị trí việc làm. Phối hợp lãnh đạo Vụ tham mưu Lãnh đạo Ban phát huy tốt vai trò là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế, tham mưu ban hành Kế hoạch khảo sát, tổ chức 7 đoàn khảo sát do các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương làm việc, khảo sát tại 19 tỉnh, thành phố và 16 bộ, ngành, cơ quan về tình hình thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026. Tham mưu, thẩm định, rà soát, tổng hợp biên chế giai đoạn 2016-2021, đề xuất biên chế giai đoạn 2022-2026. Tham mưu ban hành Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Quy định số 70-QĐ/TW, ngày 18-7-2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị, Quyết định số 71-QĐ/TW, ngày 18-7-2022 về tổng biên chế của hệ thống chính trị.

Tham mưu Lãnh đạo Ban bổ nhiệm chức danh vụ trưởng và tương đương 6 đồng chí; chức danh phó vụ trưởng và tương đương, thư ký Phó Trưởng ban 3 đồng chí; bổ nhiệm chức danh phó vụ trưởng 1 đồng chí, lãnh đạo cấp phòng 6 đồng chí; bổ nhiệm lại 9 cán bộ. Tham mưu Lãnh đạo Ban tổ chức thành công 10 kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cục, đơn vị, qua đó bổ nhiệm 14 đồng chí giữ chức vụ phó vụ trưởng và tương đương tại 10 vụ, cục, đơn vị của Ban.

Triển khai tổ chức thành công lớp bồi dưỡng công chức tiếp nhận, tuyển dụng về Ban giai đoạn 2016-2020 và lớp bồi dưỡng đối với chuyên viên chính, chuyên viên, cán bộ đã công tác tại Ban trên 5 năm, cán bộ biệt phái. Tham mưu Lãnh đạo Ban cử 11 đồng chí học lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương; 11 đồng chí học cao cấp lý luận chính trị; 4 đồng chí học lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị; 6 đồng chí học lớp trung cấp lý luận chính trị…

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, trong đó tham mưu Lãnh đạo Ban ban hành Quyết định số 208-QĐ/BTCTW, ngày 17-5-2021 ban hành quy chế thi đua, khen thưởng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Tham mưu Hội đồng thi đua khen thưởng cơ quan trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng 1 tập thể danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 1 cá nhân nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; 1 cá nhân nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì; 1 tập thể nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; 4 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 4 tập thể và 4 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lưỡng vũ trang nhân dân của Ban Tổ chức Khu ủy Khu V.

Hoạt động của Văn phòng Đảng ủy cơ quan thường xuyên đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành trong công tác quản lý, điều hành công việc một cách thông suốt, hiệu quả. Trong đó, tham mưu, đề xuất chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa, hằng năm của Đảng ủy; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ các hội nghị của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, hội nghị chuyên đề… Tham mưu Đảng ủy ban hành hướng dẫn tổng kết công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chi bộ, đảng viên hằng năm; phát động các đợt thi đua theo chuyên đề.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chi bộ vụ đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban tham mưu Lãnh đạo Ban chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp thiết thực phòng, chống dịch Covid-19 như cập nhật tình hình, diễn biến dịch bệnh trên hệ thống thông tin điện tử, tổ chức tốt các đợt tiêm vắc-xin và xét nghiệm định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan, bảo đảm kịp thời, an toàn.

Đ/c Phan Thăng An phát biểu tại Đại hội.

Đ/c Phan Thăng An phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu ý kiến tại Đại hội, đồng chí Phan Thăng An, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quanUỷ viên Thường trực Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương, Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ (ảnh trên) đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan. Theo đồng chí Phan Thăng An, Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan là chi bộ có tính đặc thù, có đồng chí Trưởng ban và thư ký Trưởng ban cùng sinh hoạt. Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ gặp không ít khó khăn do có sự biến động về nhân sự, đồng thời thực hiện nhiều công việc đột xuất do Đảng ủy, Lãnh đạo Ban giao, trong đó có những việc mới và khó như tham mưu xây dựng vị trí việc làm và quản lý biên chế của hệ thống chính trị. Trong bối cảnh đó, Chi bộ vụ đã chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, được Đảng ủy, Lãnh đạo Ban đánh giá cao.

Chúc mừng và biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Phan Thăng An đề nghị trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ vụ tiếp tục chăm lo giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt đảng, thường xuyên đổi mới phương pháp làm việc để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của vụ có đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đ/c Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa mới và chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên trong Chi bộ.

Đ/c Trương Thị Mai tặng hoa chúc mừng Chi ủy khóa mới và chụp ảnh lưu niệm cùng các đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí, trong đó đồng chí Phạm Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ cơ quan tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Thị Phương Thảo, Phó Vụ trưởng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Hoài Trung, chuyên viên chính làm chi ủy viên.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất