Kỳ họp thứ 15 (chuyên đề) HĐND tỉnh Bình Dương, khoá X: Thông qua nhiều nội dung quan trọng
Đại biểu tham dự Kỳ họp.

Đại biểu tham dự Kỳ họp.

Thông qua hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương

Nội dung quan trọng được xem xét thông qua tại Kỳ họp là hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc xem xét, thông qua Quy hoạch nhằm bảo đảm điều kiện, thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở thực hiện các mục tiêu, chiến lược mà tỉnh Bình Dương đang thực hiện trong thời kỳ từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết, Quy hoạch tỉnh Bình Dương tuân thủ Luật Quy hoạch năm 2017, đặc biệt bám sát Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hai Nghị quyết này đã chỉ ra những định hướng lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới cho Bình Dương, đòi hỏi Bình Dương cần đưa giải pháp vào quy hoạch nhằm phát huy lợi thế.

Nội dung Quy hoạch tỉnh Bình Dương được nghiên cứu công phu, nghiêm túc; phân tích, xây dựng dựa trên hệ thống thông tin, dữ liệu khá đầy đủ về hiện trạng, tiềm năng và khả năng phát triển, bảo đảm tính khả thi. Quy hoạch xây dựng chiến lược phát triển, kết nối hạ tầng đô thị, giao thông và hạ tầng xã hội với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và TP. Hồ Chí Minh, nhằm nắm bắt cơ hội, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Bình Dương.

Đồng chí Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày Tờ trình về Quy hoạch tỉnh.

Đồng chí Võ Anh Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh trình bày Tờ trình về Quy hoạch tỉnh.

Theo Quy hoạch, mục tiêu phát triển đến năm 2030, Bình Dương cùng với các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam bộ thành vùng động lực tăng trưởng quan trọng của quốc gia, thúc đẩy và lan tỏa phát triển với các địa phương trong vùng; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm công nghiệp dịch vụ hiện đại; đô thị phát triển bền vững theo mô hình tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; khu vực vững chắc về quốc phòng - an ninh và hợp tác, cạnh tranh quốc tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt khoảng 10%/năm.

Tầm nhìn đến năm 2050, Bình Dương trở thành vùng đô thị, công nghiệp, dịch vụ hiện đại, mang tầm khu vực và quốc tế, là một trong những đầu tàu thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia với động lực tăng trưởng chính là công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo, có cơ sở kinh tế vững chắc, sức cạnh tranh cao; người dân có mức thu nhập tương đương các nước phát triển; kinh tế phát triển bao trùm, hài hòa giữa các khu vực.

Các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua hồ sơ Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã tập trung xem xét, thảo luận và quyết định một số nội dung về: Đầu tư công; mức thu, quản lý một số loại phí liên quan hoạt động bảo vệ môi trường; quy định nhiệm vụ chi và chính sách hỗ trợ cho người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã. Đồng thời thông qua Đề án xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên; mức hỗ trợ và các điều kiện bảo đảm hoạt động cho lực lượng này. 

Đồng chí Trần Thị Minh Hạnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách.

Đồng chí Trần Thị Minh Hạnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết lĩnh vực Kinh tế - Ngân sách.

Phát biểu kết luận Kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc khẳng định, Kỳ họp lần thứ 15 (chuyên đề) - HĐND tỉnh khóa X đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra với 7 Nghị quyết quan trọng được thông qua.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương đề nghị UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh trong tháng 6-2024. Ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đề nghị UBND tỉnh tổ chức công bố Quy hoạch để tuyên truyền sâu rộng nội dung quy hoạch đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Các cấp, các ngành quán triệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý quy hoạch, bảo đảm quy hoạch được triển khai thực hiện có hiệu quả, đồng bộ, tận dụng tối đa các nguồn lực phục vụ sự phát triển nhanh, toàn diện và bền vững của tỉnh nhà.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc phát biểu kết luận Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Lộc phát biểu kết luận Kỳ họp.

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 16, bảo đảm tiến độ để các ban của HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định. Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Cùng với đó, thực hiện tiếp xúc cử tri nghiêm túc, hiệu quả; thông tin đến cử tri về kết quả của Kỳ họp này và ghi nhận các phản ánh, kiến nghị của cử tri để chuyển đến UBND tỉnh, các ngành chức năng xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng và niềm tin của cử tri và nhân dân.

7 Nghị quyết thông qua tại Kỳ họp:

1. Thông qua hồ sơ trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

2. Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 sang năm 2024.

3. Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

4. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

5. Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường và chính sách hỗ trợ cho người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

6. Phê chuẩn Đề án kiện toàn thống nhất tổ chức, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

7. Quy định tiêu chí thành lập tổ, số lượng thành viên tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng, chế độ chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự và kinh phí hoạt động của tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất