Tổng công ty Dầu Việt Nam ra mắt chương tŕnh “PVOIL Easy”

Sáng ngày 06/2/2018, Tổng công ty Dầu Việt Nam tổ chức Lễ Ra mắt chương tŕnh “PVOIL Easy”.

Đây là một giải pháp quản lư giao dịch mua bán xăng dầu dành cho các khách hàng thành viên PVOIL. Theo đó, PVOIL đă ứng dụng giải pháp Thẻ điện tử (digital card), đọc QR code trên thiết bị di động của tài xế và nhân viên bán hàng để thực hiện giao dịch mua bán xăng dầu tại các CHXD PVOIL. Để tham gia chương tŕnh “PVOIL Easy”, khách hàng thành viên kư hợp đồng với một đơn vị kinh doanh của PVOIL, sau đó có thể mua xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu của đơn vị kinh doanh đó hoặc mua xăng dầu tại bất kỳ cửa hàng xăng dầu nào trong toàn hệ thống PVOIL trên cả nước nhưng chỉ thanh toán vào cuối kỳ cho đơn vị kinh doanh đă kư hợp đồng. Mục tiêu của chương tŕnh “PVOIL Easy” là xây dựng hệ thống quản lư tập trung, giải pháp quản lư và thanh toán hiện đại thông qua phần mềm quản lư của chương tŕnh “PVOIL Easy”; cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chăm sóc, các chương tŕnh khuyến mại nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng là các doanh nghiệp có phương tiện vận tải hoạt động trên các tuyến quốc lộ và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.  

Khi tham gia chương tŕnh “PVOIL Easy”, khách hàng thành viên có được những lợi ích như: được cấp hạn mức tín dụng, thanh toán trả chậm và trả nợ vào cuối kỳ cho đơn vị kinh doanh đă kư hợp đồng; có thể mua xăng dầu tại bất kỳ cửa hàng xăng dầu nào của PVOIL trên cả nước và vẫn được thanh toán trả chậm; thanh toán không dùng tiền mặt và không dùng thẻ tín dụng; được cung cấp công cụ quản lư thông minh, hiện đại, cài đặt trên máy tính và thiết bị di động, kiểm soát giao dịch mọi lúc, mọi nơi; tài xế không phải mất thời gian chờ viết hoặc in hóa đơn khi mua hàng, không phải thực hiện thủ tục thanh toán mà các giao dịch được cập nhật và tổng hợp đầy đủ trên hệ thống quản lư.

Sau một thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất – kỹ thuật, PVOIL giới thiệu và ra mắt chương tŕnh “PVOIL Easy” đến đông đảo khách hàng; chính thức vận hành chương tŕnh tại tất cả CHXD thuộc sở hữu của PVOIL trong cả nước từ ngày 06/02/2018.

 Nhân dịp Lễ ra mắt, PVOIL và các đơn vị thành viên đă kư kết thỏa thuận hợp tác và hợp đồng với Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) và Công ty Viettel Post Liên tỉnh để triển khai thực hiện chương tŕnh “PVOIL Easy”.

Một số h́nh ảnh Lễ ra mắt chương tŕnh “PVOIL Easy”


 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TR̀NH “PVOIL Easy”

PVOIL Easy

Hiện nay, các doanh nghiệp có phương tiện vận tải thường giao tiền mặt hoặc thẻ tín dụng cho tài xế thực hiện mua xăng dầu khi lưu thông hoặc sử dụng các phương thức ghi nợ, đối chiếu công nợ truyền thống. Trên thực tế, phương thức này có những điều không thuận tiện cho chủ xe, chủ doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh của mỗi đơn vị như: khó kiểm soát việc mua xăng dầu; tốn nhiều thời gian, nhân công cho việc kiểm tra, đối chiếu công nợ, tổng hợp hồ sơ, chứng từ thanh toán...

Xuất phát từ thực tế đó, PVOIL đă ứng dụng giải pháp Thẻ điện tử (digital card), đọc “mă phản hồi nhanh” hay c̣n gọi là “mă vạch ma trận” (QR code) trên thiết bị di động của tài xế và nhân viên bán hàng để thực hiện giao dịch mua bán xăng dầu tại các CHXD PVOIL. Đây đang là xu thế kiểm soát mua hàng và thanh toán hiện đại; cung cấp cho khách hàng một giải pháp quản lư hiện đại, thanh toán không dùng tiền mặt, không dùng thẻ tín dụng, tự động cập nhật công nợ; giúp chủ doanh nghiệp chủ động, nhanh chóng kiểm soát, quản lư mọi giao dịch phát sinh mà không tốn kém chi phí giao dịch. Đó là chương tŕnh “PVOIL Easy”.

Cách thức tham gia và mục tiêu của chương tŕnh “PVOIL Easy”:

Để tham gia chương tŕnh “PVOIL Easy”, khách hàng thành viên kư hợp đồng với một đơn vị kinh doanh của PVOIL, sau đó có thể mua xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu của đơn vị kinh doanh đó hoặc mua xăng dầu tại bất kỳ cửa hàng xăng dầu nào trong toàn hệ thống PVOIL trên cả nước nhưng chỉ thanh toán vào cuối kỳ cho đơn vị kinh doanh đă kư hợp đồng.

Mục tiêu của chương tŕnh “PVOIL Easy” là xây dựng hệ thống quản lư tập trung, cho phép khách hàng thành viên theo dơi, quản lư các giao dịch phát sinh một cách đầy đủ; thanh toán không dùng tiền mặt và không dùng thẻ tín dụng thông qua phần mềm quản lư của chương tŕnh “PVOIL Easy”; cung cấp cho khách hàng các dịch vụ chăm sóc, các chương tŕnh khuyến mại nhằm gia tăng lợi ích cho khách hàng là các doanh nghiệp có phương tiện vận tải hoạt động trên các tuyến quốc lộ và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.  

Lợi ích của khách hàng thành viên tham gia chương tŕnh “PVOIL Easy”:

Khách hàng thành viên được cấp hạn mức tín dụng, thanh toán trả chậm và trả nợ vào cuối kỳ cho đơn vị kinh doanh đă kư hợp đồng.

Khách hàng thành viên có thể mua xăng dầu tại bất kỳ cửa hàng xăng dầu nào của PVOIL trên cả nước và vẫn được thanh toán trả chậm.

Khách hàng thành viên thanh toán không dùng tiền mặt và không dùng thẻ tín dụng.

Khách hàng thành viên được cung cấp công cụ quản lư thông minh, hiện đại, cài đặt trên máy tính và thiết bị di động, kiểm soát giao dịch mọi lúc, mọi nơi…

Khách hàng thành viên có thể quản lư thời gian, địa điểm, lượng hàng, phương tiện mua hàng… của từng nhân viên/ tài xế.

Khách hàng thành viên được hưởng các lợi ích từ chương tŕnh khuyến mại, chiết khấu, chương tŕnh chăm sóc khách hàng của “PVOIL Easy”.

Tài xế không phải mất thời gian chờ viết hoặc in hóa đơn khi mua hàng, không phải thực hiện thủ tục thanh toán mà các giao dịch được cập nhật và tổng hợp đầy đủ trên hệ thống quản lư.

Giải pháp công nghệ của chương tŕnh “PVOIL Easy” giải pháp thẻ điện tử (digital card), đọc QR code qua ứng dụng trên Apps Store/ Google Play cài trên máy tính và thiết bị di động. Về ưu điểm, thẻ điện tử và đọc QR code đang là xu thế của kiểm soát mua hàng và thanh toán hiện đại; không trả chi phí giao dịch; cung cấp dịch vụ nhanh chóng và tiết kiệm. Phần mềm giải pháp quản lư các giao dịch phát sinh và các nhu cầu thông tin khác phục vụ quản trị tại PVOIL, các đơn vị kinh doanh và khách hàng. 

 Quy tŕnh giao dịch tại cửa hàng xăng dầu và quản lư giao dịch của chương tŕnh “PVOIL Easy”:

Quy tŕnh giao dịch tại Cửa hàng xăng dầu:

+ Nhân viên hỏi nhu cầu mua xăng dầu của khách hàng

+ Nhân viên xác nhận mă QR code của khách hàng.

+ Nhân viên thông báo nội dung giao dịch, hạn mức tín dụng và tài khoản cho khách hàng.

+ Nhân viên tiến hành bơm xăng/ dầu cho khách hàng.

+ Nhân viên nhập thông tin giao dịch vào thiết bị.

+ Khách hàng xác nhận thông tin giao dịch trên thiết bị của nhân viên.

Hệ thống quản lư chương tŕnh “PVOIL Easy” cung cấp thông tin cho:

+ Tổng công ty Dầu Việt Nam

+ Đơn vị kinh doanh

+ Cửa hàng xăng dầu

+ Khách hàng thành viên PVOIL

Khách hàng thành viên PVOIL có thể sử dụng Hệ thống quản lư chương tŕnh “PVOIL Easy” qua các cách thức: (1) cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động (smartphone, tablet…), (2) truy cập vào website www.khtv.pvoil.vn trên máy tính. Khách hàng thành viên được cung cấp danh sách địa chỉ và đường đi ngắn nhất đến CHXD của PVOIL.

PVOIL cung cấp cho mỗi khách hàng thành viên và tài xế của khách hàng thành viên một tên đăng nhập, mật khẩu để sử dụng hệ thống quản lư. Khách hàng thành viên có thể:

+ Nhận được thông tin ngay khi giao dịch phát sinh.

+ Quản lư thời gian, địa điểm, lượng hàng, phương tiện mua hàng… của từng nhân viên/ tài xế.

+ Quản lư hạn mức tín dụng, hạn mức công nợ; theo dơi công nợ phát sinh tăng, phát sinh giảm và đối chiếu công nợ với đơn vị kinh doanh của PVOIL.

+ Nhận các thông tin khuyến mại, các chương tŕnh chăm sóc khách hàng của PVOIL.

+ Gửi và nhận ngay các yêu cầu, thông tin cho đơn vị kinh doanh của PVOIL trong quá tŕnh thực hiện hợp đồng khách hàng thành viên. 

Thông qua chương tŕnh “PVOIL Easy”, PVOIL chủ động áp dụng các chương tŕnh, chính sách  khuyến mại, chăm sóc khách hàng cho từng khách hàng thành viên qua hệ thống quản lư, theo dơi giao dịch, tích điểm…

Sau một thời gian chuẩn bị về cơ sở vật chất – kỹ thuật, PVOIL giới thiệu và ra mắt chương tŕnh “PVOIL Easy” đến đông đảo khách hàng; chính thức vận hành chương tŕnh tại tất cả CHXD thuộc sở hữu của PVOIL trong cả nước từ ngày 06/02/2018.