Sự việc - Ý kiến
Việc Ban Bí thư xem xét, kết luận về thi hành kỷ luật đối với Ban Cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường và một số cán bộ cao cấp liên quan đến sự cố môi trường biển nghiêm trọng do dự án thép của Formosa Hà Tĩnh gây ra không chỉ là việc thi hành kỷ luật khi cán bộ đảng viên vi phạm mà còn khẳng định tính nghiêm minh, công bằng của kỷ luật đảng đối với những vi phạm, bất kỳ người đó là ai. Đồng thời, điều đó cho thấy một số phẩm chất, năng lực cần thiết không thể thiếu của người lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu.
Người dân hy vọng việc giải tỏa lấn chiếm vỉa hè không chỉ là một phong trào mà là việc làm bền vững, là một hành động góp phần lập lại kỷ cương, trật tự xã hội. Tuy nhiên, việc đó không chỉ đòi hỏi cấp ủy tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, công an phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời xử lý, không để tái diễn vi phạm, mà cần sự đồng lòng, tự giác của người dân, sắp xếp chỗ để xe, bán hàng, công ăn, việc làm cho người nghèo…Nghĩa là cần nhiều giải pháp đồng bộ, nhưng trước hết cần có cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm trong mỗi lĩnh vực được phân công. Bởi công việc thành công hay thất bại đều quyết định bởi cán bộ vì như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Cán bộ là gốc của mọi công việc.
Thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chính là thanh lọc cơ thể để Đảng tiếp thêm sinh lực, trẻ mãi sức xuân. Đây chính là hành động thiết thực kỷ niệm Ngày thành lập Đảng. Kết quả chỉ có được khi nói đi đôi với làm, bắt đầu từ người đứng đầu mỗi cấp ủy đảng, chính quyền.
Việc ông Vũ Minh Hoàng được bổ nhiệm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế thuộc Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đúng hay sai, được xử lý như thế nào sẽ được các cơ quan chức năng trả lời công khai với công luận. Nhưng có thể thấy việc bổ nhiệm ấy không thật sự vì công việc và nếu đối chiếu với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thì có dấu hiệu “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ..."
Thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với những vi phạm của bất kỳ người đó là ai là việc làm cần thiết giữ gìn trật tự, kỷ cương của Đảng và Nhà nước. Nhưng quan trọng hơn là quá trình giám sát, kiểm soát quyền lực của cán bộ trong quá trình thực thi chức trách, quyền hạn, thời gian và mức độ thi hành kỷ luật nghiêm khắc, đủ sức răn đe, phòng ngừa, ngăn chặn không thể xảy ra vi phạm. Để mỗi cán bộ, đảng viên dù ở cương vị nào không thể tự tung tự tác, tự giác ghép mình vào khuôn phép, tự hiểu rằng mỗi vi phạm sẽ không thể che giấu, không được bỏ qua cho dù đương chức hay đã nghỉ hưu.
Để việc khoán kinh phí sử dụng xe công được thực hiện rộng rãi, công bằng, đem lại hiệu quả thiết thực rất cần sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008, trong đó việc khoán xe công cần được quy định cụ thể... Cán bộ lãnh đạo, quản lý gương mẫu thực hiện nghiêm túc, là một tiêu chí trong nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm. Đây không chỉ thể hiện nói đi đôi với làm...
Quan trọng nhất là cần thay đổi tư duy của các cơ quan quản lý giáo dục để đạt hai chỉ số cốt lõi đánh giá chất lượng giáo dục là: Sự phát triển nhận thức của người học và thúc đẩy những giá trị chung, sự phát triển sáng tạo, cảm xúc của người học. Phải quản lý theo mục tiêu chất lượng mới phù hợp với khoa học quản lý thời kinh tế thị trường và thực hiện được ước mong của Bác Hồ: Đưa đất nước sánh vai các cường quốc năm châu.
Thần linh pháp quyền luôn là giải pháp cơ bản, nền tảng tạo môi trường thượng tôn pháp luật, trật tự, kỷ cương xã hội. Muốn thế, cần chế định rõ cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước phù hợp với nguyên tắc của nhà nước pháp quyền. Đổi mới kinh tế đồng bộ với đổi mới chính trị, nhân lên sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy truyền thống 71 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Mỗi dự án đầu tư, từ chủ trương, quyết định cấp phép đến kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện không thể thiếu vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp được thể hiện trực tiếp qua đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý thực thi nhiệm vụ với quyền hạn, trách nhiệm được giao. Câu hỏi về bài học rút ra từ kết luận nguyên nhân thảm họa do vi phạm của Công ty Formosa Hà Tĩnh gây ra tuy không mới, nhưng chưa cũ, cần được xem xét nhằm ngăn chặn thảm họa môi trường, bảo vệ cuộc sống an lành của người dân và phát tiển bền vững của đất nước.
Với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị lần này, toàn Đảng, toàn dân không chỉ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà còn học tập và làm theo tư tưởng, phong cách của Người là cách làm toàn diện, hiệu quả thiết thực, cần thiết trong hoàn cảnh hiện nay.
Xem theo ngày tháng  / /    Xem tiếp
VIDEO CLIPS
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 4 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010: